Anda di halaman 1dari 9

HGM238 – End of Geography or

Distance is Dead?

1
Teori Lokasi
Alfred Weber (1909):
1. Sebahagian kos stabil
2. Buat untung sebanyak mungkin
3. Kos bergantung kepada geografi
4. Kos pengangkutan
5. Agglomerasi

2
Faktor Lokasi
1. Bahan mentah
2. Tenaga
3. Pekerja
4. Siaz pasaran
5. Pengangkutan

3
Ekonomi Lokasi

1. Betapa pentingnya tempat/lokasi?


2. Kenapa ada wilayah lebih baik dari yang
lain?
3. Satu sektor & Satu tempta/lokasi - kenapa?
4. Kenapa satu tempat/wilayah mengkhusus?

4
Faktor Lokasi Hari Ini

• Kepentingan inovasi
• Inovasi lebih drpd high-tech
• Inovasi dengan kerjasama dengan industri
• Kehampiran (closeness)
• know how lebih penting daripada bahan
mentah

5
Peranan IT

• Asas kepada pengantarabangsaan &


globalisasi
• Susunan aktiviti ekonomi yang baru
• Kreativiti & inovasi - concentration
masa dan tempat makna berbeza

6
Peranan IT..2

Pengangkutan & komunikasi:


• Cepat & mengkhusus (ex. stocks)

Pengeluaran & proses


• Mesis baru & produk baru
• Kitaran hayat produk pendek

7
End of Geography or Distance is Dead?
• Geografi/jarak masih penting
– Bergantung kepada produk
• Fizikal atau digital
– Output fizikal biasanya tidak mahal untuk
dihantar.
• Walaupun output hampir tidak mahal untuk dihantar,
kebanyakan orang menghasilkan perkhidmatan yang
memerlukan interaksi bersemuka. Mengerakkan
orang masih mahal.
– Tanah adalah heterogen dan beberapa tempat
lebih baik daripada yang lain.
8
End of Geography or Distance is
Dead?..2
• Aglomerasi ekonomi masih Penting
– Kecekapan kos pengeluaran
– Kecekapan kos dalam pengangkutan
– Tenaga kerja khusus
– Rangsangan persekitaran
-dinamik, fleksibiliti