Anda di halaman 1dari 1

- Competi�ie Interna�ional� de Lucr�ri �tiin�ifice Studen�e�ti "Black Sea Science -

2019"

Academia Na�ional� de Tehnologii Alimentare din Odessa, Ucraina, organizeaz� sub


patronajul Ministerului Educa�iei �i �tiin�ei din Ucraina �i Black Sea Universities
Network cea de-a doua Competi�ie Interna�ional� de Lucr�ri �tiin�ifice Studen�e�ti
"Black Sea Science - 2019" (International Competition of Student Scientific Works
"Black Sea Science - 2019").
Aceast� competi�ie este un prilej pentru �mbun�t�irea colabor�rii interna�ionale
dintre universit�i, �n special pentru cele din Regiunea M�rii Negre.
Competi�ia se desf�oar� pe urm�toarele domenii:
1. �tiin�a �i Tehnologia Alimentelor;
2. Economie �i Management;
3. Automatic�, Electromecanic� �i Dezvoltarea Sistemelor Robotizate;
4. IT �i Securitate Cibernetic�;
5. Energetic� �i Eficien�� Energetic�;
6. Ecologie �i Protec�ia Mediului.
Termenul limit� pentru depunerea lucr�rilor este 15 ianuarie 2019. Candida�ii cu
cele mai bune lucr�ri vor fi invita�i s� participe �ntr-un seminar final organizat
online. Participarea este gratuit�.
Mai multe detalii sunt valabile la adresa: http://isc.onaft.edu.ua