Anda di halaman 1dari 46

Az Egyház születése és fejlődése – feladatok

1. Írd a vonalakra a választ!

Mikor van a születésnapod? ……………………………………………...


Mikor kereszteltek meg (lettél tagja az Egyháznak, Isten népének)?
……………………………………………………………...........……..…
Mi történt veled, amikor megkereszteltek? ………………………………
……………………………………………………………………….……
Melyik napot nevezzük az Egyház születésnapjának?................................
Körülbelül hány ember keresztelkedett meg ezen a napon? ..……………

2. Egészítsd ki a mondatokat!

Az evangélium szó jelentése …………………………………………….


Az evangéliumok ………………………. életét, tanítását tartalmazzák.
Az evangélisták ……………….…. , ………………. és Lukács valamint
…………………voltak.

3. Rajzold le a keretbe, mi történt pünkösdkor!

-1-
4. Olvasd el a történetet! Írd le a vonalakra, mit tennél Vali helyében!
Vali az iskolában rendszeresen jár hittan órára, barátnője nem hittanos, nincs
megkeresztelve, soha nem hallott Jézusról. Vali nagyon szeretné, ha a barátnője is
megismerné az evangéliumot és megkeresztelkedne. Azon gondolkodik, mit tehetne.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Írd le a válaszokat a vonalra!

Milyen vallású vagy? ……………………………………………….……….


Mit teszünk minden imádság előtt és után? …………………………………
A katolikus keresztény köszönés ez: ………………………………………..
Mi a csoda? ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Sorolj fel néhány csodát, amit Jézus tett!........................................................
………………………………………………………….....………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

6. Vali elhívta magával a barátnőjét hittanra. Te mit tudnál tenni, hogy többen
ismerjék meg Jézust, növekedjen az Egyház? Írd le!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………

7. Írd le, hogyan menekült meg Péter apostol a börtönből!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………

8. Olvasd el, mi történt Cilivel! Válaszolj írásban a kérdésekre!

-2-
Cili templomba ment vasárnap a szüleivel és a testvéreivel. Örömmel
vettek részt a szentmisén. Amikor kijöttek a templomból, meglátták,
hogy egyik osztálytársa arra kerékpározik. Cili kedvesen köszönt
neki, de a kisfiú nem viszonozta a köszönést, hanem nyelvet nyújtott
rá, és azt kiabálta: Szentfazék! – és nagyot nevetett. Másnap az
iskolában is csúfolta Cilit, hogy templomba jár. Cili sírva ment haza.

Miért csúfolta osztálytársa Cilit?


…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Mit gondolhatott ez a gyerek a templomba járó emberekről?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Ma is vannak olyanok, akik nem kedvelik, csúfolják, bántják, üldözik a hívőket az
Egyházat?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Te tapasztaltál már hasonlót? Mit?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

9. Válaszolj írásban!

Kiket nevezünk vértanúknak? ………………………………………………


…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Sorold fel néhány ismert vértanú nevét! .........................................................
..…………………………………..…………………………………………..
………………………………………………………………………………

10. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Ki volt az első pápa? .....................................................................................


Hogy hívják a jelenlegi pápát? ………………………………….………….
Melyik városból irányítja a Szentatya az Egyházat? ………….……………
Kik az apostolok utódai? ………………………………………..………….

11. Válaszolj a kérdésekre!

-3-
Te melyik templomba jársz? ……………………………………..…………
Hogy hívják a plébánosodat? .........................................................................
Ki a hittanárod? ..............................................................................................

12.Rajzolj a keretbe egy püspököt és egy papot! Miben tér el egymástól a ruhájuk?

A teljes Egyház – feladatok

-4-
1. Rajzolj! Színezz!

Rajzold le a keretbe, hogyan segítettél valakinek ezen a héten!

2. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!

Az Egyház Krisztus ……………………. Isten határozta meg minden egyes tag


………………………………………. a testben.
A tagok ……………………………………. egymással! Az Egyház tagjai
hasonlíthatják magukat az …………………… , melyekből Isten temploma
…………………………….fel.

3. Sorold fel, írd le az Egyház öt parancsát!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………

4. Olvasd el, mi történt Vilivel! Válaszolj a kérdésekre!

-5-
Vili hazafelé tartott az iskolából. Kényelmesen elhelyezkedett a villamoson az egyik
ülésen. A következő megállónál felszállt egy idős néni, aki két bottal járt. Vili
azonnal felkelt az ülésről és udvariasan, kedvesen hellyel kínálta a nénit. Ő
örömmel ült le, és mosolyogva azt mondta: Nahát, de nagyon örülök, hogy ilyen
udvarias gyerekek is vannak!

Kivel tett jót Vili? ………………………………………………………….


Miért örült a néni? ………………………………………………………….
Te milyen apró kedvességgel, jó cselekedettel tehetsz tanúságot arról, hogy szereted
embertársaidat és Istent?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………

5. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Mikor lettünk tagjai az Egyháznak? ……………………………………….


Mi a feladatuk az Egyház tagjainak? Mire kaptak meghívást Istentől?
.……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kik a küzdő Egyház tagjai?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

6. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! /Ha több helyes válasz is van, több betűt is
bekarikázhatsz./
Hová kerülhetünk halálunk után?
A. Tündérországba
B. A tisztítóhelyre
C. A teljes megsemmisülés állapotába
D. A mennyországba
E. A pokolba

Kik alkotják a szenvedő Egyházat?

-6-
A. Akiket itt a földön hitükért üldöznek
B. Akik az Egyház tagjai közül betegek, öregek
C. Akik meghaltak és a tisztítóhelyen vannak
D. Akiknek nehéz az életük
E. Akiket megkereszteltek és a földön élnek

Hogyan segíthetünk a szenvedő Egyház tagjain?


A. Szentmisét mondatunk értük
B. Szeretettel gondolunk rájuk
C. Imádkozunk értük
D. Elmegyünk a temetőbe
E. Beszélünk róluk egymással

7. Rajzold le, milyennek képzeled el az örök boldogságot! Milyen lesz szerinted a


mennyország?

8. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak beírásával!

-7-
Az Egyháznak azok a tagjai akik a mennyországban vannak alkotják a
…………………………….Egyházat. Ők a ………………. .A szentek
…………….. segítik a szenvedő és a küzdő Egyház tagjait. November 1.
…………………………………ünnepe. Ilyenkor az ………………….
……………………………………… megemlékezünk.

9. Válaszolj írásban!

Mit tettél ezen a héten a szenvedő Egyház tagjaiért? ………....……………


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………..

10.Keress képeket angyalokról, szentekről! Ragaszd be a munkafüzetbe! Ide:

A liturgikus tér és a szentmise – feladatok

-8-
1. Karikázd be a helyes válasz (esetleg válaszok) betűjelét!

A felsoroltak közül mely tárgyak tartoznak a templom berendezéséhez,


felszereléséhez?
A. Szószék
B. Oltár
C. Fotel
D. Szenteltvíz tartó
E. Tányér
F. Kereszt
G. Örökmécses

Az alábbiak közül melyek a liturgikus ruhák?


A. Stóla
B. Miseruha
C. Pulóver
D. Alba
E. Nyakkendő
F. Palást
G. Karing

2. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavak beírásával!

A katolikus templom tetején ……………….. látható. Amikor a templomba lépünk


……………………………………….. és ……………………….. .
A templom ……………………… háza.
Az ……………………… fénye jelzi, hogy az Oltáriszentségben jelen van
…………………….. Amikor imádkozunk, …………………… beszélünk.

3. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

-9-
Vali és Vili sétálni vitték Vuhurcsot, a kedves kis vizslát. A
templom felé sétáltak, az jutott eszükbe, hogy be kellene menni
imádkozni. Be is mentek a kutyussal együtt. Vuhurcs futkosni,
ugrálni kezdett a padok között, néha-néha vakkantott is egyet-
egyet. Egy idős bácsi rászólt a gyerekekre, hogy vigyék ki a
kutyát.

Milyen hibát követett el Vali és Vili?


…………………………………………………………………………………………
..…………………………………..………………………………

Igaza volt-e a bácsinak, hogy rászólt a gyerekekre? Miért?


…………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………..………………

Te mit tanácsolnál Valinak és Vilinek, hogyan menjenek imádkozni a templomba?


…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………

4. Keress képeket templomokról! Jó, ha olyat is találsz, ahol a templom belseje


látható. Ragaszd be ide:

5. Olvasd el az állításokat! Az igaz állítások mellé „i” a hamis állítások mellé „h”
betűt írj!

- 10 -
A szentmisét csak felszentelt pap vagy püspök mutathatja be. …….
Minden szentmisén olvasnak fel a Szentírásból. ……..
A szentmisén nem szoktak felolvasni. ……..
A kenyeret és bort a megfelelő szavak kimondásával bárki Jézus
Testévé és Vérévé változtathatja. ……….
A szentbeszédre figyelni kell, mert tanulhatunk belőle. ………
A szentmise alatt szabad hangoskodni, szaladgálni, játszani. …..

6. Egészítsd ki az Apostoli hitvallásból idézett részletet a hiányzó szavakkal!

Hiszek egy ……………………….., mindenható Atyában, mennynek és földnek


………………………….. És Jézus ………………….., az ő egyszülött
……………………, a mi Urunkban; aki fogantatott
…………………………,született ……………..…………………………...
Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, …….………………….. és
…….…………………………. . Alászállt a ………………………………..
harmadnapon halottaiból …………………………………………; fölment a
mennybe, ott ül a mindenható…..………………jobbján.

7. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Mi a szentmise?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………….

Ki mutathat be szentmisét?
……………….…………………...…………………………………………

Mit nevezünk a szentmise csúcspontjának, legfontosabb eseményének?


…………………………………………………………………………………………
………......…………………………………………..……………

A szentségek – feladatok

- 11 -
1. Karikázd be az igaz állítások betűjelét! (Ha több helyes
megállapítás van, több betűt is bekarikázhatsz.)

A. A keresztség szentsége eltörli a bűnöket.


B. Csak egy év alatti gyerekeket szoktak megkeresztelni.
C. A keresztség szentsége az Egyház tagjaivá tesz minket.
D. Szükség esetén, például életveszélyben bárki keresztelhet.
E. A keresztszülőknek az a feladatuk, hogy az ünnepeken
megajándékozzák keresztgyereküket.
F. A keresztségben védőszentet kapunk.
G. A keresztségben keresztnevet kapunk.

2. Írd be a hiányzó szavakat a főparancs szövegébe!

Szeresd Uradat, …………………………….. teljes szívedből, teljes


………………….…………………….. és minden erődből! Szeresd embertársadat,
……………………………………………………..!

3. Válaszolj írásban!

Ki a védőszented? Mit tudsz róla?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………...…………………………….

4. Fogalmazz meg saját szavaiddal egy rövid imát, amiben védőszented


közbenjárását kéred! Írd le!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- 12 -
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….
………..

5. Fogalmazz meg három igaz állítást a bérmálás szentségéről! Írd le!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………...….

6. Írd be a hiányzó szavakat a tízparancsolat szövegébe!

1. Uradat, Istenedet imádd, és ………………………………………..


2. Isten nevét …………………………………………………………
3. Az Úr napját ……………………………………………………….
4. Atyádat és anyádat …………………………………………….…..
5. Ne …………………………………………………………….……
6. Ne ………………………………………………………………….
7. Ne ………………………………………………………………….
8. …………………………………., mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod …………………………………………………….…..
10.Mások tulajdonát ………………………………………………….

7. Karikázd be a felsorolásban a Lélek gyümölcseit jelölő szavakat!

Szeretet, vidámság, jóság, szorgalom, öröm, ügyesség, szelídség, önmegtartóztatás,


hűség, humor, béke, türelem, barátságosság, segítőkészség, szerénység, tisztaság,
kedvesség.

- 13 -
Írd a vonalra hányat találtál! ………………………………………

8. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Miki iskola után mindig azonnal megírja a házi feladatát,


alaposan megtanulja a leckét, és minden nap igyekszik tenni
valami jót egy másik embernek. Ma megtudta, hogy a
szomszédban lakó néni beteg. Becsengetett hozzá, és
megkérdezte, miben segíthet. A néni örömmel adta oda a
recepteket, amiket az orvos felírt. Miki anyukájával elment a
patikába és az orvosságok mellé még egy csomag kekszet és egy szál virágot is
hoztak a néninek.

Milyennek ismerted meg a történetből Mikit?


………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….………….

A Szentlélek gyümölcsei közül melyiket fedezted fel Miki cselekedeteiben?


………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…….

Te kinek tettél valami jót mostanában?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………..…………

Miben szeretnél jobb lenni?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………....…………

9. Írj igaz állításokat az Oltáriszentségről! Használd a tankönyvet segítségül!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- 14 -
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……

10.Írd le röviden, hogyan imádkoznál saját szavaiddal az Oltáriszentség előtt!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......….
………

11. Az igaz állítások után írj „i” a hamis állítások után „h” betűt!

A bűnbánat szentségében Isten megbocsátja bűneinket. …….


Bűneinket a papnak mondjuk el. …….
A gyónásra nem szükséges előre felkészülni. …….
Gyónás előtt meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket. …….
Meg kell bánnunk elkövetett bűneinket. …….
Nem kell elhatározni, hogy ezentúl nem akarunk bűnt elkövetni, mert
az úgysem sikerül. …….
A gyónáskor kapott elégtételt el kell végeznünk. …….
A jó gyónás hatására szívünk megtisztul a bűnöktől. …….

12. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!

A betegek szentségét azok kapják, akik ……………….. vagy ……………….. . Ez a


szentség erőt ad a szenvedés …………………….., vagy hozzásegít a
…………………………………. . A betegek szentségét régen
……………………………………………….. nevezték.

13. Rajzolj! Színezz!


Válassz ki egyet az irgalmasság testi cselekedetei közül, készíts róla rajzot a keretbe!

- 15 -
14. Írd le a vonalakra, melyek az irgalmasság lelki cselekedetei!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………….

15. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Vili és Cili osztálytársak. Vili sokat hiányzott az iskolából, mert


beteg volt. Amikor először jött újra, dolgozatot írtak

- 16 -
matematikából, Vili nem értette az anyagot, egyest kapott. Cili látta, hogy nagyon
szomorú, szerette volna megvigasztalni. Odaült mellé a szünetben, és
megmagyarázta neki, amit nem értett a feladatok közül. Kölcsönadta a füzetét, hogy
Vili le tudja másolni, amit a hiányzása alatt tanultak. Bíztatta, hogy kérje meg a
tanító nénit, hogy javíthasson.

Cili ebben a történetben az irgalmasság cselekedetei közül melyeket gyakorolta, tette


meg?
…………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………

Te milyen jót tudnál tenni az iskolában társaiddal?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………

Milyen jót tehetnél otthon?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..….…

16. Írj minél több igaz állítást az egyházi rend szentségével kapcsolatban!
Használd segítségnek a tankönyvet!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…..

17. Keress képeket a Szentatyáról, papokról, püspökökről! Ragaszd be ide!

- 17 -
18.A pápák, püspökök és papok között sok szent volt. Sorolj fel néhányat név szerint
közülük. Ha tudsz róluk valamit, írd le!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

19.Karikázd be az igaz állítások betűjelét! Ha több igaz állítás van, többet is


bekarikázhatsz.

A. A házasság szentségében egy férfi és egy nő örökre


összekapcsolják életüket.
B. Megígérik, hogy elfogadják a gyermekeket.

- 18 -
C. A házasságot két tanú jelenlétében kötik.
D. A házasságkötéskor a legfontosabb a szép ruha és a jó ételek.
E. A házasságot a pap áldja meg.
F. A házasságot szabad felbontani, ha meggondolják magukat a
házastársak.
G. A házasság szentség és felbonthatatlan.

20. Írd le, hogyan imádkoznál saját szavaiddal szüleidért, nagyszüleidért!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………….......................................

21. Sorold fel a hét szentséget írásban!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………..............….

Te melyik szentségekben részesültél már?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………….............……………..

Az egyházi év, ünnepeink – feladatok

1. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Mikor kezdődik a naptári év? ………………………..……………….


Mikor kezdődik az egyházi év? ……………….………..…………….
Mi a neve a liturgikus évet lezáró vasárnapnak? ……….…………….

- 19 -
..……………………………………………………………………….
Mi a liturgia? …………………………………………..……………..

2. Kösd össze a két oszlop összetartozó szavait! Egy szót több másikkal is
összeköthetsz, lehet olyan szó is, amelyet nem kötsz sehova.

Mozgó ünnep Karácsony

Nagyboldogasszony

Újév – Mária Isten Anyja

Parancsolt ünnep Húsvét

Pünkösd

Mindenszentek

Halottak napja

3. Egészítsd ki a következő mondatokat a hiányzó szavakkal!

Adventben a …………………………….. készülünk. Az emberiség hosszú


évszázadokon át várta a ………………………………… . Szűz Mária várta
………………………………. születését. Adventben hajnali szentmiséket tartanak,
ezek neve: ……………………………. . Az adventi koszorún
……………………………............... gyertya van. Ezek közül minden
…………………………………………........................... eggyel többet
…………………………………………………………………………….....

4. Fogalmazd meg önállóan, és írd le, mit tudsz a karácsony ünnepéről!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………......................................………..

- 20 -
5. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Miki elhatározta, hogy karácsony előtt különösen kedves és


figyelmes lesz családtagjaival. Egyik nap szülei nagyon fáradtan
és későn jöttek haza. Miki nem várt arra, hogy elé tegyék a
vacsorát, hanem Ő készítette el aznap este a családnak vacsorára
a szendvicseket. A szülők örültek, és megköszönték a segítséget.

Hogyan készült Miki a karácsonyra?


…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….......…….

Te mit határoztál el? Milyen jó tettekkel fogsz készülni az ünnepre?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………..............……………….

6. Számozással állítsd időrendi sorrendbe a felsorolt eseményeket!

….. Augusztus császár népszámlálást rendelt el.


….. A pásztorok meglátogatták Máriát, Józsefet és Jézust.
….. József és Mária elment Názáretből Betlehembe.
….. Mária megszülte fiát, Jézust, a Megváltót.
….. Az Úr angyala hírül adta a pásztoroknak, hogy megszületett a
Megváltó.
….. A pásztorok hazatértek, dicsérték és magasztalták Istent.

7. Írj minél több igaz állítást a nagyböjtről!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………....................................……………

8. Összekevertük a keresztút állomásainak sorrendjét. Állítsd számozással helyes


sorrendbe a stációkat! Használhatod a tankönyvet.

- 21 -
….. Jézust sírba teszik.
….. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat.
….. Jézus harmadszor esik el a kereszttel.
..… Pilátus halálra ítéli Jézust.
….. Jézus vállára veszi a keresztet.
….. Jézus feltámad.
….. Jézus először esik el a kereszttel.
….. Jézust leveszik a keresztről.
….. Jézus meghal a kereszten.
….. Jézus találkozik édesanyjával.
….. Cirenei Simon segít Jézusnak.
….. Jézust keresztre feszítik.
….. Jézust megfosztják ruháitól.
….. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
….. Jézus másodszor esik el a kereszttel.

9. Írd le röviden gondolataidat a keresztút egyik állomásáról!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................
.............……..

10. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

A. Virágvasárnap nagy csokor virágot viszünk a templomba egy szent


szobrához.
B. Virágvasárnap a templomba barkát viszünk magunkkal, melyet a pap
megáld.
C. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük.
D. Jézus pompásan felnyergelt harci paripán vonult be Jeruzsálembe.
E. Jézus egy szamár hátán érkezett Jeruzsálembe.
F. A tömeg ünnepelte, lelkesen fogadta ezen a napon.

- 22 -
11. Írd be a hiányzó szavakat a reggeli ima szövegébe!

Szívem ………………..…………......gondolata
Hozzád …………………..……………Istenem.
Te őriztél ………………..……………………..
maradj ma is …………….……………………..
……………………………………...és imádlak,
mint szerető ……………………………………
Szívem ………………………………….akarja,
ami …………………………………...Teneked.
Édes,………………………….. add kegyelmed,
őrizz,……………………………………………
……………………………………..Neked éljek
tiszta szívvel……………………………………
…………………………………….Jézus anyja,
Te mindnyájunk ……………………………….
oltalmazz meg………………………………….
kísértésben……………………………………!
Amen.

12.Állítsd számozással időrendi sorrendbe a nagycsütörtökön történt eseményeket!

….. Jézus asztalhoz ült tanítványaival, hogy elfogyasszák a húsvéti


vacsorát.
.…. Kiment tanítványaival az Olajfák hegyére.
….. A kenyeret és a bort saját testévé és vérévé változtatta.
….. Jézus az Olajfák hegyén imádkozott, közben vérrel verejtékezett.
….. Péter a főpap udvarában megtagadta Jézust.
….. Júdás odavezette a katonákat és csókkal árulta el Jézust.
….. Jézust elfogták a katonák és a főpap házába vitték.

- 23 -
13.Fogalmazz meg a saját szavaiddal egy rövid imádságot, amelyben
megköszönöd Jézusnak értünk vállalt szenvedését! Írd le!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

14. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Vali, Vili, Cili és Vuhurcs sétálni mentek. Úgy tervezték, hogy egy
nagyot
fogócskáznak a téren. Egy néni jött velük szembe, aki egy kislányt
tolt tolószékben. A kislány érdeklődéssel nézte Vuhurcsot és a
gyerekeket. Látszott, hogy szívesen játszana velük. Vali a kislány ölébe tette a kis
vizslát, és beszélgetni kezdtek. Vili és Cili is csatlakozott hozzájuk. Együtt mentek
tovább mindannyian. Kicsit lassabban haladtak, de a kislány örömét látva nem
sajnálták, hogy aznap lemondtak a szaladgálásról és ugrálásról.

Miért kezdtek a gyerekek beszélgetni a tolószékben ülő kislánnyal?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Miért lehet nehéz az élete egy olyan gyereknek, aki nem tudja használni a lábát?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
.

Te ismersz olyan gyereket, felnőttet, akinek valamiért segítségre, törődésre szorul?


Miért?
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

- 24 -
Kinek és hogyan tudsz segíteni a környezetedben?
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………

15. Írj igaz állításokat arról, mire emlékezünk nagypénteken!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………

16. Kösd össze az összetartozó szavakat!

Virágvasárnap Passió
Bevonulás Jeruzsálembe
Barka
Töviskorona
Nagycsütörtök Ostor
Pilátus
Kereszt
Golgota
Nagypéntek Utolsó vacsora
Olajfák hegye
Vérrel verejtékezés
Az Oltáriszentség alapítása

17. Karikázd be azt a szót, amelyik nem illik a felsorolásba! Írd le, miért!

Megváltó, Krisztus, Jézus, Második Isteni Személy, Úr, Üdvözítő, Helytartó

Miért?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

18. Egészítsd ki az esti ima szövegét a hiányzó szavakkal!

Ó, édes …………………………………………………………
Hálát ………………………………………………….. lelkem,

- 25 -
hogy egész…….......…………………………………………....
úgy ................................................................................ engem.

Bánom,........................................................................................
................................................................................Fiadnak vére
mossa meg...................................................................................
szívemet .....................................................................................

......................................................................................felettem
gondviselő.................................................................................!
Kérlek, ................................................................................éjjel
...................................................................................., lelkemet!

............................................................................. őrangyalom,
legyetek......................................................................................,
ha ...............................................................................vigyáztok,
.................................................................................lesz éjjelem.

Amen.

19. Gyűjts olyan képeket, melyek a nagyhét eseményeit ábrázolják! Hozd el a


következő órára! Készítsetek együtt tablót a képekből!

20. A következő mondatok szavai összekeveredtek. Állítsd őket helyes


sorrendbe, és írd le a mondatokat!

ünnepeljük feltámadását Jézus húsvétkor.


........................................................................................................................................
..........................................................................................................

ünnepe megváltásunk a húsvét.


........................................................................................................................................
..........................................................................................................

körmenettel feltámadási örömünket a világnak mutatjuk meg.


........................................................................................................................................
..........................................................................................................

- 26 -
21. Írd le röviden, mi történt húsvét vasárnap hajnalban!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................

22. Készíts rajzot a feltámadt Jézusról! Színezd ki!

23. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Miki a húsvéti szünet után osztálytársaival beszélgetett. Ők nem


járnak templomba. Arról beszélgettek, hogy húsvétkor a nyuszit
ünneplik és a tavaszt, mert az szép évszak. Miki csak hallgatott.
Nem merte elmondani, hogy a katolikusok valami egészen mást,
valami nagy és örömteli dolgot ünnepelnek ilyenkor.

Miért hallgatott, mitől tartott Miki?


........................................................................................................................................
..........................................................................................................

Te mit tettél volna a helyében?

- 27 -
........................................................................................................................................
..........................................................................................................

Mit ünnepelnek a katolikusok húsvétkor?


........................................................................................................................................
..........................................................................................................

Mit jelent ez a mi halál utáni sorsunk szempontjából?


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................

24. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

A. Jézus a tanítványok szeme láttára felment a mennybe.


B. Jézus megígérte, hogy elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket.
C. Senki sem látta Jézust a mennybe menni.
D. A tanítványok Jézus mennybemenetele után Jeruzsálembe tértek
vissza.
E. A tanítványok szétszéledtek Jézus távozása után a különféle
településekre.
F. A tanítványokat fehérruhás férfiak szólították meg.
G. A tanítványok a templomban dicsérték és magasztalták Istent.

25. Fogalmazz meg saját szavaiddal egy imát a Szentlélekhez! Írd le!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................

26. Válaszolj írásban a kérdésekre!

- 28 -
Ki a harmadik isteni személy?
................................................................................
Mit ünneplünk pünkösdkor?
.................................................................................
Melyek a Szentlélek ajándékai?
........................................................................................................................................
..........................................................................................................
Kiben tudnak kibontakozni a Lélek adományai?
........................................................................................................................................
..........................................................................................................

27. Karikázd be azt a szót, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold döntésedet!

Pünkösd, húsvét, karácsony, nagycsütörtök, nagypéntek, virágvasárnap,


mennybemenetel, gyereknap, újév, úrnapja.
........................................................................................................................................
..........................................................................................................

28. Írj igaz állításokat a pünkösdről!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................

29.Írd le, hogyan fejezzük ki Úrnapján az Oltáriszentség iránti tiszteletünket,


szeretetünket!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................

30.Rajzolj a keretbe szentségmutatót!

- 29 -
31.Az alábbi betűkből rakj ki minél több olyan szót, amely egy egyházi ünnep nevét
jelöli! Minden betűt többször is felhasználhatsz.

A, á, é, o, ü, ú, i, ö, h, s, v, t, k, r, cs, d, ny, n, p
Írd le az ünnepek nevét ide!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................

32. Kösd össze az összetartozókat! Egy szó több helyre is tartozhat.

Mária-ünnep Nagyboldogasszony
Szeplőtelen Fogantatás
Karácsony
Húsvét
Parancsolt ünnep Pünkösd
Újév
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Sarlós Boldogasszony

- 30 -
33. Gyűjts képeket a Szent Szűzről! Ragaszd be ide!

34. Sok szép Mária imádságunk van. Sorold fel, melyiket ismered!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................

35. Szűz Mária égi édesanyánk. Írd le, hogyan tudnál örömet szerezni Neki!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

- 31 -
36. Írd le a rózsafüzér titkait a megfelelő helyre!

Örvendetes olvasó titkai:


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................

A Világosság szentolvasójának titkai:


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

A Fájdalmas olvasó titkai:


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

A Dicsőséges olvasó titkai:


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

37. Írd be a szövegbe a hiányzó szavakat!

A vasárnap az ...................... napja. Ezt a napot ...................................... .


Szentmisére ........................................, imádkozunk, ................................... .
Nem végzünk ................................................................................................ .
Ünneplünk. Együtt vagyunk ................................................... tagjaival, barátainkkal.

38. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Cili hittanos barátnője mesélte a játszótéren, hogy nagyon


tartalmasan telt a hétvégéjük. A házukat építették szombaton és
vasárnap, olyan jól haladtak, hogy nem is volt idejük elmenni a

- 32 -
templomba a szentmisére. Az előző héten sem voltak misén, mert a vasárnapot
bevásárlással töltötték. Sok mindenre volt szükség, így eltelt a nap.

Milyen hibát, bűnt követett el Cili barátnője?


........................................................................................................................................
..........................................................................................................

Mit tanácsolnál neki Cili helyében?


........................................................................................................................................
.......................................................................................................... Hogyan kell a
vasárnapot megszentelni?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................

39. Rajzolj templomot a keretbe!

- 33 -
40.Kösd össze az összetartozókat! Segítségképpen használhatod a tankönyvet.

A nyolc boldogság
Boldogok a lélekben szegények: övék lesz a föld.

Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket.

Boldogok a szelídek: övék a mennyek országa.

Boldogok, akik éhezik ők Isten fiai,


és szomjazzák az igazságot:

Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak.

Boldogok a tisztaszívűek:. övék a mennyek országa.

Boldogok a békességesek: majd kielégítik őket.

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: ők meglátják az Istent.

41.Válassz ki egyet a nyolc boldogságból! Írd le, mit jelent számodra, mit mond
neked!

- 34 -
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................

42.Válaszolj írásban a kérdésre!

A vértanúk meghaltak hitükért. A nyolc boldogság közül melyik illik az ő életükre?


Írd le!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................

Legismertebb szentjeink – feladatok

- 35 -
1. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

A. A szentek a mennyországban vannak.


B. A szentek a megdicsőült Egyház tagjai.
C. A pokolban is vannak szentek.
D. A keresztségben védőszentet kapunk.
E. Nem baj, ha védőszentünkről semmit sem tudunk.
F. Védőszentünk közbenjár értünk, segít minket.
G. A szentek olyan emberek, akik tiszta szívvel haltak meg.
H. Mindannyiunknak úgy kell élnünk, hogy mi is szentek legyünk.

2. Gyűjts képeket szentekről! Ragaszd be a keretbe!

3. Egészítsd ki az őrangyalhoz szóló ima szövegét a hiányzó szavakkal!

Ima az őrangyalhoz

- 36 -
Őrangyalom, ......................................................................,
bűntől, bajtól.......................................................................!
Életemben ............................................................ vezérem!
.......................................................................állj mellettem!
Amen.

4. Írj igaz állításokat védőszentedről!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................

5. Válogasd ki a felsorolásból, mi illik Szent István királyra! Húzd alá ezeket!

Államalapító, első magyar király, nem nősült meg, 1000 karácsonyán


koronázták meg, II. Szilveszter pápától kapott koronát, zsarnok volt,
pogány
volt, a magyar népet a katolikus hitre vezette, felesége Boldog Gizella,
jobbja nemzeti ereklyénk, személye feledésbe merült, fia Szent Imre,
hazánkat a Szent Szűznek ajánlotta fel.

6. Írd le röviden, milyennek ismerted meg Szent István királyt!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................

7. Fogalmazz meg rövid imádságot saját szavaiddal, amelyben Szent István király
közbenjárását kéred nemzetünkért! Írd le!

- 37 -
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................

8. Válaszolj a kérdésekre írásban!

Honnan származott Boldog Gizella?


.........................................................................................................................
Kinek volt a felesége?
.........................................................................................................................
Ki volt Boldog Gizella fia?
.........................................................................................................................
Mikor élt Gizella királyné?
.........................................................................................................................
Hol élt életének utolsó éveiben?
.........................................................................................................................

9. Sorold fel, milyen jó tetteket vitt végbe Gizella királyné! Használhatod a


tankönyvet.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................

10. Te és családod mit tud tenni az Egyházért? Írd le!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................
11. Írj az igaz állítások után „i” a hamis állítások után „h” betűt!

Szent Imre nevelője Szent Gellért püspök volt. .............

- 38 -
Szülei Szent István és Boldog Gizella voltak. ................
Ő a magyar fiatalság védőszentje. ..........
Járványos betegségben halt meg. ............
Több gyermeke született. ..............
Liliommal a kezében ábrázolják. ..............

12. Írd le, miben lehet példaképed Szent Imre!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

13. Készíts rajzot egy magyar szentről a keretbe! Színezd ki!

14.Az alábbi felsorolásból válaszd ki azokat a szavakat, amelyek nem illenek Szent
László királyra! Karikázd be ezeket!

Daliás termetű, életerős, egyenes jellemű, hazug, művelt, alacsony,


fegyverforgatásban jártas, hősies, imádságos életű, gyáva, gyenge, beteges.

15. Írd le a vonalakra, mit tudsz Szent László királyról!

- 39 -
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................

16.Válasszatok ki egyet Szent László legendái közül! Készítsetek a történethez


bábokat! Játsszátok el a következő órán!

A kiválasztott legenda:
.........................................................................................................................
A báb, amit én készítek el:
.........................................................................................................................

17. Egészítsd ki a szöveget a hiányzó szavakkal! Használd a tankönyvet!

A zarándokhely olyan ........................................., ahová az .........................


egyénileg vagy ................................................. imádkozni járnak. Sokan
kérnek itt ............................................................................................
közbenjárást, segítséget.

18.Írd le, milyen zarándokhelyeket ismersz! Írd pirossal azokat, ahol már voltál!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................

19. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre!

Vali elmesélte Vilinek, hogy kapott a nagymamájától egy szép kis


szobrot
ami Szűz Máriát ábrázolja. Olyan gyönyörű! Én imádom a
Szűzanyát!-
mondta Vali. Vili kijavította: -Én azt hallottam hittanórán, hogy
csak Istent
imádjuk, a szenteket csak tiszteljük.

Kinek van igaza, Valinak vagy Vilinek? Miért?


.........................................................................................................................

- 40 -
........................................................................................................................................
..........................................................................................................

Mi a különbség az imádat és a tisztelet között?


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

Szoktad-e hallani, hogy valaki ételre, játékra vagy más dologra azt mondja:
„imádom”? Miért nem helyes ez?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................

20. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

A. Erzsébet szelíd, türelmes kislány volt.


B. Erzsébet II. András király lánya volt.
C. Erzsébet egyszerű földművesek gyermeke volt.
D. Három gyermeke született.
E. Idős korában halt meg.
F. Sírjánál sok csoda történt.
G. Türelemmel, szeretettel törődött a szegényekkel és a betegekkel.
H. Erzsébet napjainkban élt, nemrég halt meg.
I. Gyakran ábrázolják rózsával a kötényében.

21. Írd le, miben és kinek fogsz segíteni a következő héten!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................

22. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Ki volt Szent Margit édesapja?

- 41 -
.........................................................................................................................
Mikor élt Szent Margit?
.........................................................................................................................
Miért ajánlották fel szülei Istennek?
.........................................................................................................................
Milyen helyzetben volt abban az időben Magyarország?
.........................................................................................................................
Hogy hívták régen a Margit-szigetet?
.........................................................................................................................
Hogyan élt Margit?
........................................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................

23. Írd le, mit jelentenek a kifejezések!

Engesztelés: ...................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................................................

Áldozat:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................

24. Kösd össze az összetartozókat! Használd a tankönyvet!

Szent István 1046-1095


Boldog Gizella 1242-1270
Szent Imre 1007-1031
Szent László 970-1038
Szent Erzsébet 1207-1231
Szent Margit 980-1059

25. Válassz egyet a tanult magyar szentek közül! Írj róla fogalmazást!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

- 42 -
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................................

26. Rajzold le Szent Miklós püspököt, a Mikulást a keretbe!

27. Az igaz állítások után „i” a hamisak után „h” betűt írj!

Szent Miklós szülei gazdag emberek voltak. ...........


Miklós Patara városában született. ..........
Myra városának püspöke volt. ..........
Keményszívű, önző ember volt. ..........
Ő a Mikulás. ..........
Szegény ember volt, így nem tudott támogatni, segíteni senkit. ..........
A mennyben van. ..........
28. Írj igaz állításokat Szent Benedekről!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

- 43 -
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................

29. Válaszolj a kérdésekre! Használd a tankönyvet!

Ki alapította a bencés rendet?


.........................................................................................................................

Mikor született Szent Benedek?


.........................................................................................................................

Mivel foglalkoznak, hogyan élnek a bencés szerzetesek?


........................................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................

Ki Európa védőszentje?
.........................................................................................................................

Hogy élnek a remeték?


........................................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................

30. Sorold fel, milyen szerzetesrendekről hallottál már! Írd le, mit tudsz róluk!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................

31. Írd le, mit tudsz Assisi Szent Ferencről! Használd a tankönyvet!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

- 44 -
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.

32. Húzd alá a felsorolásban azokat a szavakat, melyek ráillenek Szent Ferencre!

Szegénységben élt, sokat imádkozott, nem hitt Istenben, megalapította a


ferences rendet, életét csodák kísérték, hajótörésben halt meg, nagy hite volt, segített
a szegényeken, magyar volt, szerette a természetet.

33. Miben vehetnél példát Szent Ferencről? Írd le!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................

34. Melyik szentre ismersz rá a mondatokból? Írd le a nevét!

Szülei előkelő származású, vallásos, vagyonos emberek voltak. Születésekor a Szent


Szűznek ajánlották fel. Tizenöt évesen kolostorba lépett, hamarosan nagy
műveltségre tett szert. Kiváló szónokként hatásosan lépett fel az eretnekek ellen.
Életét már gyermekkorától csodák kísérték. Fiatalon, harminchat évesen halt meg.
Halála után tíz hónappal szentté avatták. Tisztelete nagyon elterjedt, szinte minden
katolikus templomban van szobra.

A szent neve: ................................................................................................

35. Válaszolj a kérdésekre!

Kik az eretnekek? Mit jelent ez a kifejezés?


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................

- 45 -
36. Válassz egyet Szent Antal legendái közül! Készíts róla rajzot!

- 46 -