Anda di halaman 1dari 1

- PUTEREA LEADERSHIPULUI + afi�

Universitatea Danubius anun�� un eveniment surpiz�, �n a treia decad� a acestei


luni, un pas �nainte pentru apropierea dintre Gala�i �i Br�ila.

"Puterea Leadershipului Br�ila-Gala�i este un eveniment care �i propune s� creeze


un spa�iu �n care s� promov�m lideri, concepte, proiecte care se �ncadreaz� �i
sus�in viziunea unei dezvolt�ri urbane pe termen lung �n zona Gala�i-Br�ila",
sus�in ini�iatorii: Comunitatea JMT Br�ila-Gala�i, Universitatea Danubius din
Gala�i, Universitatea �Constantin Br�ncoveanu� Br�ila, CEPROHART Br�ila �i
Asocia�ia Femeilor �ntreprinz�toare din Rom�nia Gala�i.
De altfel, reprezentan�i ai acestor organiza�ii vor expune �n fa�a auditoriului
care se va reuni �n Aula Magna, din cadrul Universit�ii Danubius, care este gazd�.
Moderator al evenimentului este Dan Buteic� - manager CEPROHART SA Br�ila �i
trainer independent JMT. Alina R�ileanu, director Danubius International Business
School, din cadrul Universit�ii g�l�ene va deschide evenimentul.

- Expunerile invita�ilor din Program:


Nicoleta Nistor, antreprenor, membru �n consiliul de administra�ie A.F.I.R.
Gala�i, practician acreditat de EFT And Matrix Reimprinting Academy UK va avea o
prezentare despre "Femeile antreprenor - for�a care poate s� mi�te economia� - de
ce �i cum s� activezi �ntr-o asocia�ie de femei antreprenor".
Stoica Cristinel Popa� - pre�edinte Asocia�ia Euroteens, Absolvent Stanford,
Harvard �i University of Texas va dezv�lui detalii despre voluntariat.
�"Cum voluntariatul schimb� destine �i comunit�i� - Dezvoltare personal� �i
profesional� prin intermediul voluntariatului, poveste de succes �i experien��
personal� remarcabil�"
Gabriel Stoica - Investitor, trainer educa�ie financiar� va sublinia rolul
finan�elor �n dezvoltarea regional�.
"Banca de investi�ii - solu�ie fezabil� �i motor de dezvoltare regional �i
na�ional�"
Marius Geru - CEO THECON Gala�i: "De la Start-up la companie umbrela: de ce
progresul cere timp�"
Iulian Zamfir, antreprenor, pre�edinte UGIR pentru Regiunea de Dezvoltare
Sud-Est, va �ncerca s� creioneze o imagine a viitoarei metropole de la Dun�rea de
Jos: "�Dun�rea Polis - prima metropol� dun�rean� din Rom�nia� - de la viziune la
strategii �i planuri opera�ionale privind dezvoltarea �mpreun� a ora�elor Br�ila
�i Gala�i"
Nu�i Robu, antreprenor, afaceri interna�ionale: "�C�nd Dumnezeu vrea s�-�i
fac� un cadou �l �mbrac� �ntr-o problem� foarte mare� -� poveste personal� �i de
leadership"
Oana Contoman, antreprenor, lector universitar doctor, voluntar de 14 ani:
"E�ti singurul om responsabil de �mplinirea visului t�u� - curaj �i antreprenoriat
feminin, provoc�ri �i solu�ii, cum s�-�i tr�ie�ti visul".
Costel P�tr�can - grafician �i desenator satiric, voluntariat, ini�iator �i
catalizator de ac�iuni civice �i sociale: "�Schimbarea este �n noi, dar mai ales �n
faptele noastre� - Implicarea fiec�ruia pe propria-i buc�ic�, o societate civil�
mai solidar� �i mai unit�, care s� �n�eleag� c� are datoria s� ia atitudine ar
putea schimba fa�a acestei ��ri!"