Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahun

: 5 Al-Farabi

Bilangan

: 26 orang

Tarikh / Hari

: 06 Ogos 2018 / Isnin

Masa / Minit

: 7.45 8.45 pagi (60 minit)

Bidang Pembelajaran

: Nombor Dan Operasi

Tajuk

: Peratus

Pengetahuan Sedia Ada

: Pelajar telah mempelajari penukaran pecahan kepada peratus dan sebaliknya

Standard Kandungan

: 9.1 Nilai Peratus

Standard Pembelajaran

9.2 Penyelesaian Masalah

: 9.1.3 Mengira peratus daripada suatu kuantiti.

9.2.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan peratus.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajran, murid berupaya untuk :

i. Mengira nilai peratus daripada suatu kuantiti

ii. Menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin yang melibatkan peratus

Pentaksiran

: (a) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

(b)

Menyemak lembaran kerja pelajar

(c)

Soal jawab bersama pelajar pada akhir sesi pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum

: EK2: Daya kreativiti dan inovasi

Kreativiti: Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian

Nilai murni: Kerjasama, yakin, tekun dan sabar

Nilai dan Sikap

: Kerjasama, Berani

Kemahiran Berfikir

: Menganalisis, membuat perkaitan

Elemen Abad ke 21

: Kolaborasi , Komunikasi, Pemikiran Kritis

Kemahiran Proses Matematik

: Menyelesaikan Masalah: Menyelesaikan masalah peratus dan melibatkan aktiviti rutin dan bukan rutin

Sumber/Bahan Bantu Mengajar

: Buku teks, lembaran Kerja, Gambar

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi

Pengenalan peratus dalam kehidupan

1. Guru menunjukkan beberapa keping gambar yang menunjukkan penggunaan peratus dalam kehidupan

Nilai dan Sikap Berani, Yakin

(5 minit)

2. Murid diminta memberi pendapat berdasarkan gambar yang diberikan oleh guru

Kemahiran Berfikir Membuat perkaitan dan Analisis

Pengenalan :

Pengiraan peratus kepada suatu kuantiti

1. Murid memberi pendapat bagaimana hendak mengira peratus kepada suatu kuantiti

 

Langkah 1

Kemahiran Berfikir

(15 minit)

2. Guru menunjukkan contoh bagaimana konsep penukaran peratus terhadap suatu kuantiti

Banding beza

3. Murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan penukaran peratus terhadap suatu kuantiti

Perkembangan :

Menyelesaikan masalah harian rutin dan bukan melibatkan peratus

1. Murid diminta memberi contoh penggunaan peratus dalam kehidupan seharian

 

Langkah 2

Nilai dan Sikap Berani

(20 minit)

 

2. Guru mengajukan soalan rutin dan bukan rutin kepada pelajar

3. Murid diminta memberikan pendapat bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut

 

Pengukuhan :

Aktiviti pengukuhan :

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan

Bahan Bantu Mengajar Lembaran kerja

Langkah 3

Soal Jawab dan Lembaran Kerja

2. Beberapa kumpulan diminta untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru dan jawapan akan dibincangkan oleh guru

3. Seterusnya, murid diberikan lembaran kerja untuk diselesaikan di rumah

(15 minit)

 

Nilai dan Sikap Kerjasama

Penutup

Membuat rumusan

1. Murid dikehendaki memberi rumusan tentang pelajaran pada hari ini.

Kemahiran Berfikir

(5 minit)

Membuat perkaitan

2. Guru memberi bimbingan dan menyimpulkan keseluruhan aktiviti pengajaran pada hari ini.

Refleksi

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….