Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahun

: 5 Al-Farabi

Bilangan

: 26 orang

Tarikh / Hari

: 13 Ogos 2018 / Isnin

Masa / Minit

: 7.45 8.45 pagi (60 minit)

Bidang Pembelajaran

:

Sukatan Dan Geometri

Tajuk

Pengetahuan Sedia Ada

Standard Kandungan

: Masa Dan Waktu

: Murid pernah belajar tentang asas masa dan waktu serta penambahan melibatkan masa dan waktu di Tahun 4.

: 11.1

Perkaitan dalam masa.

11.2 Penambahan masa.

Standard Pembelajaran

: (i)

Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan tahun, dekad dan abad.

(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: tahun dan dekad, serta tahun dan abad.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajran, murid berupaya untuk :

1. Membuat perkaitan antara tahun, dekad dan abad

2. Menambah ukuran masa tanpa dan yang melibatkan penukaran unit.

Pentaksiran

3. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa

: (a) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

(b)

Menyemak lembaran kerja pelajar dan aktiviti pelajar

(c)

Soal jawab bersama pelajar pada akhir sesi pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum

: EK2: Daya kreativiti dan inovasi

Kreativiti: Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian

Nilai murni: Kerjasama, yakin, tekun dan sabar

Nilai dan Sikap

: Kerjasama, Berani

Kemahiran Berfikir

: Menganalisis, membuat perkaitan

Elemen Abad ke 21

: Kolaborasi , Komunikasi, Pemikiran Kritis

Kemahiran Proses Matematik

: Menyelesaikan Masalah: Menyelesaikan masalah penambahan yang melibatkan masa dan waktu

Sumber/Bahan Bantu Mengajar

: Buku teks, lembaran Kerja, Gambar, Cabutan Bertuah

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi

Gambar

1.

1.

Guru menunjukkan gambar dan bertanya soalan

Nilai dan Sikap Cakna, Yakin

(5 minit)

(5 minit) berdasarkan gambar. Murid-murid, pernahkah kamu melihat bangunan ini dalam gambar? Bilakah bangunan ini

berdasarkan gambar. Murid-murid, pernahkah kamu melihat bangunan ini dalam gambar?

Bilakah bangunan ini dibina? (Pada tahun1998)

Kemahiran Berfikir Membuat perkaitan dan Imbas kembali

Sudah berapa tahun bangunan ini dibina ?(2018 1998 = 20 tahun)

2. Guru memberitahu kepada murid tajuk pengajaran hari ini.

 

Pengenalan :

Definisi tahun, dekad, abad dan alaf. Tahun, Dekad, Abad Hukum Pertukaran Unit Masa :

1. Murid diminta menerangkan definisi unit tahun, dekad, abad yang mereka faham

 

Langkah 1

Kemahiran Berfikir

(15 minit)

2. Guru menerangkan kepada murid hukum pertukaran unit masa.

Banding beza

1 dekad = 10 tahun

1 abad = 100 tahun

 

1 abad = 10 dekad

Perkembangan :

Menyelesaikan masalah penambahan tahun, dekad dan abad

1. Guru menerangkan cara penambahan ukuran masa yang tidak melibatkan pertukaran unit dan menyelesaikan beberapa contoh soalan

 

Langkah 2

Nilai dan Sikap Berani

(20 minit)

 

2. Murid diminta memberikan pendapat tentang kepentingan tahun, dekad dan abad dalam kehidupan

 

Pengukuhan :

Aktiviti pengukuhan :

1. Murid dipanggil ke hadapan bagi mencabut nama di dalam bekas. Kemudian, nama yang dipanggil akan menjawab soalan di hadapan

Bahan Bantu Mengajar Cabutan Bertuah, Lembaran kerja

Langkah 3

Cabutan Bertuah Dan Lembaran Kerja

(15 minit)

2. Murid diberikan dengan lembaran kerja untuk diselesaikan

Nilai dan Sikap Kerjasama

Penutup

Membuat rumusan

1. Murid dikehendaki memberi rumusan tentang pelajaran pada hari ini.

Kemahiran Berfikir

(5 minit)

Membuat perkaitan

2. Guru memberi bimbingan dan menyimpulkan keseluruhan aktiviti pengajaran pada hari ini.

Refleksi

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….