Anda di halaman 1dari 13

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

SK PARIT LATIFF, MUAR


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
TAHUN 2019

PENASIHAT : EN. NORDIN BIN KASTOR ( GURU BESAR )


PENGERUSI : PN SHAFIKA ASHIKIN BINTI MD. SALIH
SETIAUSAHA : EN. AMIR ASYRAF BIN MUHAMMAD SAAT
AJK : EN. MUHAMMAD BIN SULAIMAN
PN. JAMALIAH BINTI HAMZAH
PN. RUSLINA BINTI MISKAN
EN. MOHD NOOR HELMI BIN SA’ADUN.
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
SK PARIT LATIFF, MUAR
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
TAHUN 2019 HINGGA 2021

SASARAN
BIDANG / ISU KPI / INDIKATOR
MATLAMAT STRATEGI TOV
STRATEGIK KEJAYAAN 2019 2020 2021
2018

Murid tidak dapat Meningkatan pencapaian murid  Meningkatkan Peratus kelulusan mata
adaptasikan dalam matapelajaran Pendidikan kecerdasan dan pelajaran pendidikan
90 96 98 99
kemahiran di padang Jasmani. kemahiran permainan matapelajaran bagi KSSR
dan pengetahuan dari segi teori dan
semasa peperiksaan praktikal
ANALISIS (SWOT)
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
S1.Pentadbir Yang Berpengalaman W1. Masalah Disiplin
S2.Guru Terlatih Dan Berpengalaman W2. Kurang Kerja Berpasukan
Dalaman S3. Bilik Sukan W3. P&P Kurang Berkesan
S6. Murid-Murid Yang Berminat W5. Penyelenggaraan Peralatan Dan Stok
S8. Bahan-Bahan Sumber Yang Mencukupi W6. Infrastruktur Yang Kurang Memuaskan
W7. Pemantapan Budaya Masih Di Tahap Lemah
W8. .Kurang Sumber Kewangan
Luaran .
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1. Kerjasama Pibg
O2. Kerjasama Ngo,Ppd, Pkg Dan 1. Meningkatkan pencapaian kelulusan 1. menyediakan peralatan mencukupi dan dalam
Agensi murid dalam matapelajaran keadaan baik.
Kerajaan 2. Meningkatkan murid mendapat Band 3 2. Menggalakkan penyertaan ibubapa.
O3. Ibu Bapa Yang Kuat Dan dan 4 bagi KSSR Tahun 1 ,2 dan 3. 3. Meningkatkan kesedaran murid berkaitan
Komited 3. Meningkatkan tahap kemahiran dan matapelajaran
O4. Bahan-Bahan Website kercergasan murid dalam sukan

(C)CABARAN: Strategi WC
Strategi SC 1. Meningkatkan profesionalisme dan
T1. SIKAP ibubapa keilmuan guru dalam P&P
T2. Pertindahan arahan pentadbiran 1. Meningkatkan perkongsian ilmu -kursus , bengkel
?( jps & ppd ) meningkkatkan Pdp
T3. Persekitaran luar
PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI 2019
SK PARIT LATIFF, MUAR
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor
BIDANG : Kurikulum

PANITIA : Panitia Pendidikan Jasmani


MATLAMAT : 1. Meningkatan pencapaian murid dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani.

SUMBER JANGKA INDIKATOR


BIL AKTIVITI HURAIAN / JUSTIFIKASI OBJEKTIF SASARAN
TENAGA MASA KEJAYAAN
Bulan Juara ( Bulan Meningkatkan kesedaran Semua guru Semua murid Julai 50% penyertaan murid
1.
Kecergasan) pentingnya hidup cergas dan Pendidikan dalam setiap aktiviti
menjaga kesihatan. Jasmani
- Kuiz PJPK
- Poster kesedaran pentingnya
- Sukan dan hidup cergas dan menjaga
Permainan kesihatan.
mengikut
sukatan
PJPK

2. Pencerahan Meningkatkan kemahiran Guru Semua murid Jan – Mac Peningkatan peratus A
2019
matapelajaran profesional guru berkaitan matapelajaran mata pelajaran
matapelajaran Pendidikan Jasmani.
Ketua panitia

3. Karnival SEGAK Meningkatkan kemahiran dan Semua guru Murid tahap Mac Semua murid
2 Ogos
Dilaksanakan di semua pengetahuan guru dan murid Pendidikan mempunyai skor dalam
sekolah bagi murid tahap 2 berkaitan SEGAK Jasmani kad SEGAK

4. Folio Sukan Menyediakan alat bantu PdP Semua guru Semua murid Jan - Okt Peningkatan peratus A
bagi meningkatkan Pendidikan mata pelajaran
penyampaian guru Jasmani Pendidikan Jasmani.
Program Ko- Mengisi masa selepas UPSR Guru tahun 6 Tahun 6 November 50% penyertaan murid
3.
Akademik selepas dengan memberi kesedaran dalam setiap aktiviti
UPSR kepada murid
Memberi kesedaran
-taklimat kesihatan kepada murid

- sukan dan
permainan

Latihan permainan penguasaan kemahiran Meningkatkan penguasaan Panitia mata Latihan penguasaan kemahiran
3.
di sebelah petang asas permainan pada kemahiran asas permainan pelajaran permainan asas permainan pada
tahap memuaskan di sebelah tahap memuaskan
petang

Ceramah Motivasi Menyemai kesedaran tentang Panitia mata 100% palajar dapat
4. Murid kurang kesedaran Semua murid Februari
& Pameran isu-isu berkaitan dengan pelajaran menguruskan kesihatan
tentang isu-isu berkaitan tahun 1 - 6 hingga
Kesihatan dengan kesihatan diri dan kesihatan diri dan persekitaran Oktober diri dengancara yang
persekitaran betul

Ruangan/ sudut Memberi kesedaran dan Panitia mata Pengumpulan bahan-


5. Semua murid Januari –
khas yang Kurang kesedaran dan motivasi dalam penjagaan pelajaran da bahan berkaitan setiap
tahun 1 - 6 Oktober
berkaitan dengan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri pelajar bulan
kesihatan diri
PJPK

6. Mengemaskini dan Maklumat lambat Maklumat terkini dan mudah Ketua panitia - Januari - Data terkini setiap masa
menyusun fail dikemaskini dan sukar diakses Disember
untuk dicari
Guru bukan opsyen
7. Kursus dalaman kurang berkeyakinan dan Guru yakin dan berkemahiran - Januari - Guru mahir
Semua guru
bagi guru bukan kurang berkemahiran dalam P&P Jun mengendalikan praktikal
Pendidikan
opsyen) dalam P&P kemahiran
jasmani
SK PARIT LATIFF, MUAR
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Bulan Juara ( Bulan Kecergasan
OBJEKTIF : Meningkatkan kesedaran pentingnya hidup cergas dan menjaga kesihatan.

PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA KEJAYAAN

1. Mengadakan mesyuarat Semua guru RM500 1 bulan Julai Guru mendapat


membuat pemilihan
jenis acara yang
hendak dilaksanakan
2. pemilihan jawatankuasa
gerak kerja Semua guru Guru dapat bergerak
menjalankan tugas
masing-masing dan
memainkan
peranannya.
3. membuat tentaif dan
pemilihan pasukan Semua guru pendidikan 100% murid terlibat
murid Jasmani

Memastikan perjalan
4. semakan alatan yang bulan kecergasan
hendak digunakan dan Guru pendidikan Jasmani berjalan lancar
padang,
SK PARIT LATIFF, MUAR PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Karnival SEGAK
OBJEKTIF : Dapat mengenalpasti tahap kecergasan murid

PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN


BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA
1. Mengadakan Mac - Ogos Mac- Ogos Mesyuarat dapat
Mesyuarat dan dilaksanakan dengan baik
pembahagian tugas dan pembahagian tugas
jelas.

Memastikan semua guru


2. memberi taklimat memahami cara
pelaksanaan pelaksanaan SEGAK
SEGAK dengan betul dan berjalan
lancar.
Guru Pendidikan Jasmani -
Memastikan semasa hari
3. Menyediakan ujian berlangsung, semua
peralatan dan alatan tiada masalah
borang untuk digunakan.

4. Ujian dilaksanakan
Dapatan murid direkod
dalam borang yang
diedarkan.
SK PARIT LATIFF, MUAR PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Program selepas UPSR
OBJEKTIF : Mengisi masa selepas UPSR dengan memberi kesedaran kepada murid

PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN


BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA

1. Mengadakan Semua guru tahun 6 - 1 minggu November Menetapkan tarikh, jenis


mesyuarat pertandingan dan
jemputan penceramah
kesihatan

2. Mengedarkan -
kepada murid Semua murid telah dapat
jadual makluman dan
pelaksanaan memulakan tindakan
program.
-
Murid sedar pentingnya
3. Taklimat kesihatan menjaga kesihatan

4. pertandingan sukan 100% murid terlibat


dan permainan -
SK PARIT LATIFF, MUAR PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan
OBJEKTIF : Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran

PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN


BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA

1. Perlantikan Ketua Panitia - Sekali Melaksanakan perlantikan Perbincangan


Jawatankuasa Guru Mata Pelajaran dengan baik dengan pihak
semasa pentadbir
mesyuarat Sekali
panitia
Murid menyertai taklimat
2. Taklimat kepada - Seminggu yang diberikan
pelajar

3. Mempromosikan Semua murid dan ibu


program bapa mendapat makluman
-surat
pemberitahuan
kepada ibu -
bapa/ penjaga 2 jam Murid menyertai program
yang dianjurkan
4. Menghadiri Selepas
program setiap aktiviti Dibuat untuk
dilaksanakan penambaikkan
5. Penilaian/Post
Mortem
SK PARIT LATIFF, MUAR
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJPK
OBJEKTIF : Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran

PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN


BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA

1. Perlantikan Guru Pendidikan Jasmani sekali Sepanjang Pengumpulan bahan- Perbincangan


Jawatankuasa dalam tahun bahan berkaitan setiap dengan pihak
mesyuarat khas bulan pentadbir

2. Taklimat kepada sekali


guru

3. Mempromosikan
program sekali
- pemberitahuan
kepada pelajar RM200

sepanjang
4. Melaksanakan tahun
program
Selepas
5. Penilaian/Post setiap aktiviti
Mortem dilaksanakan
SK PARIT LATIFF, MUAR PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Mengemaskini dan Menyusun Fail
OBJEKTIF : Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN
BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA
1. Perlantikan Sepanjang Sepanjang
Jawatankuasa - tahun tahun Data terkini setiap masa
dalam mesyuarat
khas

2. Taklimat kepada
guru
Guru Pendidikan Jasmani

3. Melaksanakan
penyusunan fail
dan kemaskini

4. Penilaian/Post
Mortem
SK PARIT LATIFF, MUAR
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI 2019
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor

PANITIA : Pendidikan Jasmani


AKTIVITI : Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen
OBJEKTIF : Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen

PROSES KERJA PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN


BERTANGGUNGJAWAB LAKSANA
1. Perlantikan
Jawatankuasa dalam Semua guru Pendidikan - 1 kali Januari - Guru mahir Perbincangan
mesyuarat khas Jasmani mesyuarat Jun mengendalikan praktikal dengan pihak
kemahiran pentadbir

2. Taklimat kepada
guru 1 hari

3. Melaksanakan
penyusunan fail dan 1 jam
kemaskini

4. Penilaian/Post
Mortem

Anda mungkin juga menyukai