Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BahagianPendidikanTeknikdanVokasional
Aras 5&6, Blok E14, Parcel E,
PusatPentadbiranKerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
PENTAKSIRAN PRAKTIKAL 1
SEMESTER SEMESTER 3 DVM SESI 1 / 2019
JABATAN JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK

KOD / KURSUS DEB 3313 : ADVANCE AUDIO VIDEO CIRCUIT


K1 IMPLEMENT AUDIO VIDUAL PRODUCT TESTING
K3 PLAN AUDIO VISUAL PRODUCT TESTING
KOMPETENSI K4 APPLY AUDIO VISUAL PRODUCT TESTING
K5 PRODUCE AUDIO VISUAL TEST RESULTS
K6 TROUBLESHOOTING AUDIO VISUAL EQUIPMENT
KOMPETENSI UNIT
Trainee must able to :
1. Identify audio video product testing and troubleshooting procedure
based on service manual. (C3, PLO 1)
HASIL PEMBELAJARAN 2. Perform audio video product testing and troubleshooting by
using test equipment based on service manual. (P2, PLO 2)
3. Confirm orally audio video test result based on standard
operation manual. (A3, PLO 4)
PRACTICAL
PENTAKSIRAN PERATUS KESELURUHAN 10%
ASSESSMENT
TARIKH MASA 3 JAM
ETN 7023 /K 03/EDISI MARKAH MARKAH PERATUS
NO KOD
2/JUNE 2017 PENUH DIPEROLEH DIPEROLEH

EE-010-4 DUTY02/TASK2.03
KOD JPK EE-010-4 DUTY03/TASK3.04 100
MAKLUMAT CALON

NAMA

ANGKA GILIRAN MUKA : 01 DARIPADA 6

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: KEPUTUSAN PENILAIAN

KOMPETEN

………………………………… …………………………… BELUM KOMPETEN

TARIKH: TARIKH:
(SILA TANDAKAN √ PADA RUANGAN YANG
DISEDIAKAN)
(PENTAKSIR) (KETUA PROGRAM/)
KELENGKAPAN : Penerima TV Warna 1 unit
DAN BAHAN Manual Servis dan litar skema 1 unit
Meter pelbagai dan alat tambah 1 unit
Penjana corak ujian dan alat tambah 1 unit
Osiloskop dan alat tambah 1 unit
Pengubah memencil 1 unit

A) MENYURIH BENTUK GELOMBANG DAN MENGUKUR VOLTAN BAHAGIAN


WARNA

LANGKAH- : 1. Dengan mengunakan litar skematik, surih litar


LANGKAH bahagian warna penerima TV warna
KERJA 2. Sambungkan bekalan penerima TV warna pada
pengubah memencil.
3. Sambungkan penjana corak ujian pada TV warna.
4. Hidupkan set penerima TV warna, dapatkan gambar corak
ujian pada skrin TV dan suara nada pada pembesar suara.
5. Surih bentuk gelombang menggunakan osiloskop
pada setiap titik-titik ujian bahagian warna dan catatkan dalam
jadual A, jadual B dan Jadual C, semua dapatan berikut:
a Lakaran bentuk gelombang
b Vp-p
6. Ukur voltan DC menggunakan meter pelbagai julat DC pada
setiap penguat pemacu warna dan catatkan dalamjadual D
dibawah.
: MENYURIH BENTUK GELOMBANG
KEPUTUSAN 1) Bahagian Warna Merah

TITIK UJIAN BENTUK GELOMBANG Vp-p

JADUAL A

MENGUKUR VOLTAN DC

PERINGKAT NAMA TITIK VOLTAN


WARNA PERINGKAT UJIAN DC

MASUKAN PENGUAT
WARNA MERAH

MERAH

KELUARAN
PENGUAT WARNA
MERAH

JADUAL B
SIMPTOM

Bil Langkah-langkah kerja Dapatan dan Kesimpulan


Komponenrosakdanjeniskerosakan Kesimpulan
MARKAH DIBERI MARKAH PERATUS
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT
0 1 2 3 DIPEROLEH MARKAH
1 Persediaan, Pelaksanaan dan
Pemantauan – 20%
Menyediakan bahan, peralatan dan
2
alat tangan.
Memilih benda kerja yang sesuai. 2 /18 X 20
Penggunaan peralatan / aksesori
2
yang betul.
JUMLAH (1) 6
2 Prosedurkerja - 40% 0 1 2 3
Melakukan sambungan antara
3
bekalan kuasa kepada penerimatv
Membuat pengujian dengan
3
menggunakan suntikan isyarat
/36 X 40
Membuat pengujian dengan
menggunakan pengujian voltan 3
Membuat sambungan antara
penjana audio,osiloskop dan tv 3
JUMLAH (2) 12

3 Hasilkerja – 30%
Melukis bentuk gelombang 3
Mencatat nilai voltan yang /42X30
3
diperolehi
Mengira vpp bagi bentuk
3
gelombang
Menulis laporan kerosakan 5
JUMLAH (3) 9
4 Sikap dan keselamatan- 10%
Persediaan diri 1
Pengurusan peralatan 1
Kekemasan kawasan kerja 1
/15 X 10
Keselamatan diri & peralatan 1
Ketepatan masa 1
JUMLAH (4) 5
JUMLAH KESELURUHAN (1 + 2 + 3 + 4 ) %

TANDA TANGAN PEMERIKSA

NAMA PEMERIKSA
TARIKH
KEPUTUSAN TERAMPIL / TIDAK TERAMPIL