Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENGAKAP

Unit Beruniform : Pengakap


Hari : Selasa
Masa : 1.30 pm – 2.30 pm (1 jam)
Tarikh : 31/07/18
Bilangan : 30 orang
Pengetahuan sedia : Murid pernah menyertai dan melihat persembahan laung agung
Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Membuat istiadat laung agung
2. Memahami undang-undang pengakap
Nilai : Kerajinan dan Kerjasama

Langkah / masa Aktiviti Butiran mengajar Catatan


Permulaan 1. Bacaan doa dari wakil 1. Aktiviti di luar bilik darjah.
(Set Induksi) murid. 2. Murid berkumpul di dewan terbuka sekolah
(5 minit) 2. Guru menerangkan aktiviti untuk mendengar taklimat aktiviti.
pembelajaran pada hari ini. 3. Guru menugaskan seorang guru
- laung agung pembimbing bagi setiap unit beruniform.
-undang-undang pengakap 4. Guru dan murid bergerak ke kawasan lapang
untuk melakukan aktiviti pada hari tersebut.
Langkah 1. Demonstrasi laung 1. Guru pembimbing menunjukkan demonstrasi
pertama agung oleh guru laung agung yang akan dipelajari pada hari ini
(Pengenalan) pembimbing. kepada murid.
(10 minit)

Langkah kedua Aktiviti laung agung 1. Murid dikehendaki untuk melakukan istiadat
(Perkembangan) laung agung seperti yang ditunjukkan oleh guru
(20 minit) 2. Jika terdapat kesilapan, murid dikehendaki
mengulanginya sehingga mahir
Langkah ketiga Undang-Undang Pengakap 1. Murid didedahkan dengan undang-undang
(Pengukuhan) pengakap
(20 minit) 2. Guru menerangkan secara terperinci tentang
undang undang pengakap
3. Murid diuji dengan pemahaman mereka tentang
undang-undang pengakap yang dipelajari
Penutup Rumusan 1. Murid dikehendaki membuat rumusan secara
(Penutup) keseluruhan tentang aktiviti pada hari tersebut
(5 minit) 2. Guru membuat penutup sebelum murid bersurai