Anda di halaman 1dari 6

SERI]f IKA I KESI:I-ANI,\1',\\ PFRI,ENCKAPAN Tn\PAL BAR^NG

a.t Rco l H t ]' t.l t Lf r Eo Ll p \tf \T c I RTt [] (,11 !:

N. PK0C1/ 1 l, /KSqP!RA-.! I
t:itut tdt Ltk yornd\ al tht

rh. Rqtbk oftrot\i!


rRsuBu\G^s.' L^rJl'
R\ Dn.duab c.t*i alsed ti.jEpttdiat

fl h,Pd utri fl ln
!
r llnlp ocnboeian y@g se'ea,eu li|l d4
biggar diirlaiiy! oekerjau kooosi. p€ raki da, modifrai b.sia pedins kip
ar r hrh Natk,n. q, !,io,qqtatktuuqnotrtj@tutdoMinL+

Bahla peme,jkan msmiukkd blhwr

nvc6i bokairan dosn ish dan $ro


Itu \hu tntuei \rh th. n!tuai?,ts 4 tht.dnr d6rtllu^ ttu,1Jdt t)\tu , ttNt Ituh.,u\ a tu.a nt

&r din dan skoci penoloig, mkir psorou dai $koci p ydoar diroskapi e$ai
d.q ps .ni Perudang uidaisan
Itu tft sfl,s qdnrrq tutt th! quiNt 4 thc tJet (d\, titttt\ d .!

thr tqrndrt s otke,4d

tut tkr. d!tud b tE otN@r1td 6 ..idab Itur nt )


,1 K!p!l nenenlrrl pssrran prarmr Perud?ns uidang.n yais b kah.n deisn pslersrapm misd pclaynu. srrb
a al 1tr d a' t(trdr tlDqhnt t1isdiod tqntpmn, Mq t htnln aL
tu,ttax a "tu|itqt
PlbL.tuot

tk st"p rd&d \4h tkh^, rtaets d nM aJmk"E e'tu np@k a'1.h\n?$ atantn"! vnh tra
Rqtiurt''6,rlthtAdddrEhrtu drotut ncqutdb,Jtt pt*dttE art*dt d sea ulda'Nt\,t
Ddmaed,bdk!p!Lnendufupg.jy
hl dn dho tta shlp auptitd ith .tr tktst tcrtwx .t th! td
'tv.ds
2 ? (aoar EhnAdakr nnsdami p€rubahaD boruk d@ {$rs ybg bd

rju akr pctubahatr beduk dm $$mn untuk ksehrarao yalg bdk,jh. dd'gd
lebak diranbah/idak dnambah'pada ciurar daLan slnlflt ini
A Dtrt d alappravt alotinnttudesnr dktmsenar'|d fn! vfet L^ arwtc'tbtkx(ttiltd.

that d, rkl4'iD t ttdtu t6.hr\ hl btdt isc<]

.\r!' ?q'9
'?
akndpdEdkaet.h,d,pblgi,ilu'd*id6'k!pi]*!aideig6lldep,d,!,btxE8gidKddaiUsdsmd.ng
th\(qttuto^whdudt 'nt4qtbtfudhtutdttutt.didk
in q: arJ uspedidr of k. d^rde ol

( mtu'ian dd. arh! e^q a, r'hth kit .unn4 ! t ha\t1t

Disbnkan di

:
ay
Rr.otx, ot l.QUlrMt.Nl tL)R (.(MpulNcL:

\^ PK OOII I tBfisoPJiit
'c'

1 tumirD psh"crrp,n ka.rin rijirr


tu@kalttt t ttP dprtidres
r pen'ftr k.shmanj r
Trkt tunht. ohL6a\ la wttrttt litc ,t|]n! opthtc\ 04 ptat(t

titol nntur.n Pqa,6 tutnn dded xthn


Nnnb.t ol toIatL eEt6t'1titihMs
2.r Junl,h *ro.i p.noring dloer dsrn pddur{uns pensntu ndu $ndrt
Nthh.r liJct d] ||th a lU ca.tunrd an flp@n $w

Nntu orne P,Edett tit!h.\^

rumr,h $kmi pm0ro,c jdh &bs

rkrn$ukjunhr' bhr Fb.i


u."\t tqr.l tJttfr t MJr., "d0
Nthtur altik bNB l ltJ\rhe.nhtirht
4r rudrlhs*cirmar!*juhrrh
Nrnh{olhtp6"hntatndu&tti the k'bl nhs oftfeh@x
'}pwtohw

th6t l, tthnh ttu.tut lauchut q,

r$hh F ryr dre-. s


yrry daD.
Nnnr.r .tuc^d tunnntnt u nzn
Ihaxtu tch wavc't t!a,.th, aatbk^ t! Nt narred

itu b alpsnt Mrnadd.a b


'hca
Mnht arhr*atls qrne'1br ad

NMbq altif.bn rt

3.1 rumrrh brju yms nemduhi p.nytrdn $brsri jrkd pdolmd


NMh! t4 yit\ q,ryly,E,uth nE t4itM,tu ttqe*261

Rolia hrTalata( Nd ,, ttc st s @ptidres

Nnbet Eturn nd p.hh


ntF.llnkttftaN qrtu,
.d6ckrp'n nNtsi
Detdts al Mtiedbtut \sb a'.1 qi" ut

cry.4at rqs hwii!< rerd!


Meal8.tt,.d 4 huh|ra,tb.d ts'
I)rrcrr p.nuninn hrrmi (r!Dl
rnu'n tnf tuatitr!.1.
^h. u tHDl
nmsi .r.kr0nik rrcDrst

Rd.k tp aLuPhP,t, t t t,r'Dtst

B..kq @44!n4'! .t.dtdtk M rat tlrtidLq


Rld^v lq 4 srohIl Nttsdnt eEnl

Rrd{r rt.dm (3 6Hz / e crlz)


:]eQ,<l Rar,r A 6H: tcH)
brnin prori4 rrd,r o'on i. (ARPA)
^hl
,hlotuit rodi PtdnE ar.t l, RPl)

sktem id.nrifibsi dbmarii (Ars)


) onote ite rn. br|$E llts)
d, sktem iddftblr dr pmj.jrkrn kiprr jrnknuh
I ua-tuts! llinlftd0t.tti t .+is.t rhip' tunt )

P.m ri d r p.rryrtuo (vDRi

Arrrnrrrk ..p.to dan irrrk (r.t'lu i rir)


v!.tektdil n h!^wrg t\.ie nhraEh th! t ttu,
6.2 Ar d{u klepahn dm jrnk ckh"drD danhn pd" rd d.p d,ne r;,s
st,4tafrt titute MantEd?r.t bvr 1tu Ntrd it th..to^vdatkt dthw :htr

7.r PeD,nj uk dru D rcndi! b.rins-


Rfu]e|lrrgl!:lna'p.hakJa?tdl
thleplnrbe e4@tuntsNntu

snhm d'm jlct nwt$si rnjuIgrn (BNWA9


bia(. w4aiottt \dct, atm uen lB walt)

i:ffieLitrallttwt
Diterbirktr di . . . -rl:+!,uRA,. .... ... . ... .p'drbnse.r ..
tsaedd

AN. MTNTERI PI]REU}UNGAN

ir$ilttd)

Anda mungkin juga menyukai