Anda di halaman 1dari 1

MATA PELAJARAN SAINS

KELAS 4 AMANAH MASA 1215 - 1315


TEMA PENGENALAN KEPADA TAJUK 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS
STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.1. Memerhati
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena yang
berlaku.
2. Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

AKTIVITI 1. Mengingat kembali dan memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telah dipelajari dalam
PENGAJARAN & tahun sebelumnya melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai.
PEMBELAJARAN 2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :
(PdP) a. memerhati
b. mengelas
c. mengukur dan menggunakan nombor
d. meramal
e. membuat inferens
f. berkomunikasi

3. Berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui aktiviti
lisan atau penulisan yang sesuai.
4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan ‘Kisah Kacang’ dan ‘Kisah Anak Benih’ (BT ms 4 dan 5) .
5. Mencatatkan nota dan latihan berkaitan aktiviti ke dalam buku nota dengan kemas dan betul.
6. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai pengukuhan dan pengayaan.

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam  Patriotisme  TM  Nilai Murni
Sekitar  K
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir Berganda  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir
PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN &  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI  Aktiviti  Mesyuarat
pengajaran dan  Kursus
pembelajaran  Program Sekolah
ditangguhkan  Mengiringi Murid Keluar
kerana...  Aktiviti Luar

 Aktiviti PdP
dibawa ke

Beri Nilai