Anda di halaman 1dari 39

Minggu 5a Tarikh 28 Januari 2019 Hari Isnin

Kelas 1K Masa 7.30AM HINGGA 8.00AM Matapelajaran Pendidikan Jasmani


TEMA /TAJUK Pergerakan Asas Kemahiran Lokomotor (Ikut Irama)

1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.


1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.
2.2.3 Mengenal pasti perbezaan tempo semasa melakukan pergerakan lokomotor dan
STANDARD KANDUNGAN bukan lokomotor mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan guru semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.


1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.
2.2.3 Mengenal pasti perbezaan tempo semasa melakukan pergerakan lokomotor dan
STANDARD PEMBELAJARAN bukan lokomotor mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan guru semasa melakukan aktiviti fizikal

i. Aktiviti regangan (Warm up).


ii. Aktiviti 1: Lokomotor & Bukan Lokomotor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN iii. Aktiviti 2: Pergerakan campuran ikut kiraan
PEMBELAJARAN (PDPC) iv. Permainan kecil; Ikut Irama
v. Cooling down.
vi. Penutup (rumusan aktiviti)

KECERGASAN PELBAGAI
Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis
Intrapersonal verbal Linguistik Logik Matematika Visual Ruang
ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan
Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
kelestarian Global Pendidikan Kewangan
KEMAHIRAN BERFIKIR/ABAD 21
Membanding Beza Menjana Idea Menginteprestasi Membuat Keputusan
Mengkategori Menghubung kait Mencipta Analogi Membuat Rumusan
Menginferens Komunikasi mentafsir Menilai
PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PDPC ABAD 21 CATATAN/ PDPC ditangguhkan kerana :
Gallery Work Group Presentation Mesyuarat Program Sekolah
Hot Seat Brainstorming CRK/MC Cuti Umum/Peristiwa
Traffic Light Tthink pair-Share Meniring Murid KURSUS
REFLEKSI
Kehadiran
1 2 3
PK TAHUN 1
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN

GERAK CERIA- Gerak 1.1 Meneroka pelbagai corak


1A Cabaran pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
2.1 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan semasa
meneroka pelbagai corak
pergerakan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

1.1 Meneroka pelbagai corak


pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.

2.1 Menggunakan pengetahuan


konsep pergerakan semasa
GERAK CERIA- Gerak
1B meneroka pelbagai corak
Ruang pergerakan.

5.4 Membentuk kumpulan dan


bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
1.1 Meneroka pelbagai corak
pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
2.1 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan semasa
GERAK CERIA- Gerak
2A meneroka pelbagai corak
Isyarat pergerakan.
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa melakukan
aktiviti.

1.1 Meneroka pelbagai corak


pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
2.1 Menggunakan pengetahuan
GERAK CERIA- Saya konsep pergerakan semasa
2B Hebat meneroka pelba
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.
1.1 Meneroka pelbagai corak
pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
2.1 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan semasa
GERAK CERIA- Sukan meneroka pelbagai corak
3A Rakyat pergerakan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

1.2 Melakukan pelbagai


pergerakan lokomotor
2.2 Menggunakan pengetahuan
GERAK GEMBIRA-
3B konsep pergerakan dalam
Gerak cabaran pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor.

1.2 Melakukan pelbagai


pergerakan lokomotor.
2.2 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dalam
GERAK GEMBIRA- pergerakan lokomotor dan
4A Gerak Ruang bukan lokomotor.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.
1.2 Melakukan pelbagai
pergerakan locomotor
2.2 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dalam
GERAK GEMBIRA- Ayun pergerakan lokomotor dan
4B dan Lompat bukan lokomotor.
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan

1.2.5 Melakukan pergerakan


lokomotor mengikut irama.
1.3.3 Melakukan pergerakan
bukan lokomotor mengikut
irama.
2.2.3 Mengenal pasti perbezaan
Pergerakan Asas tempo semasa melakukan
5a Kemahiran Lokomotor pergerakan lokomotor dan
(Ikut Irama) bukan lokomotor mengikut
irama.
5.3.1 Berkomunikasi dengan
rakan dan guru semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas
Kemahiran Manipulasi konsep
5b
pergerakan bagi
kemahiran manipulasi.
(Baling dan Tangkap) 5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
1.4 Melakukan pelbagai
kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas konsep pergerakan bagi
9a Kemahiran Manipulasi kemahiran manipulasi.
(Siapa Kuat) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas konsep pergerakan bagi
9b Kemahiran Manipulasi kemahiran manipulasi.
(Siapa Kuat 2) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti
1.4 Melakukan pelbagai
kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
Pergerakan Asas
Kemahiran Manipulasi kemahiran
10a
manipulasi.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
(Siapa Kuat) tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas konsep pergerakan bagi
10b Kemahiran Manipulasi kemahiran manipulasi.
(Siapa Kuat 2) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas
Kemahiran Manipulasi konsep pergerakan bagi
11a kemahiran manipulasi.
(Lambung dan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
Tangkap) tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti
1.4 Melakukan pelbagai
kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas
Kemahiran Manipulasi konsep pergerakan bagi
11b kemahiran manipulasi.
(Lambung dan Tangkap 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
2) tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas konsep pergerakan bagi
12a Kemahiran Manipulasi kemahiran manipulasi.
(Tendang Bola) 5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
1.4 Melakukan pelbagai
kemahiran manipulasi.
2.3 Menggunakan pengetahuan
Pergerakan Asas konsep pergerakan bagi
12b Kemahiran Manipulasi kemahiran manipulasi.
(Tendang Bola II) 5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi.
5.1 Mematuhi dan
Kemahiran asas mengamalkan elemen
13a
Kemahiran pengurusan dan keselamatan.
Manipulasi(Pukul 2.3 Menggunakan pengetahuan
Belon) konsep pergerakan bagi
kemahiran manipulasi.

1.4 Melakukan pelbagai


kemahiran manipulasi. 2.3
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
13b Kelecek bola kemahiran manipulasi.

5.3 Berkomunikasi dalam


pelbagai cara semasa melakukan
aktiviti.
1.4 Melakukan pelbagai
kemahiran manipulasi. 2.3
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
14a Kelecek Tangan kemahiran manipulasi.
5.2 Menunjukkan
keyakinan dan tanggungjawab
kendiri semasa melakukan
aktiviti.

1.5 Melakukan pelbagai


pergerakan mengikut irama.
2.4 Menggunakan pengetahuan
konsep bagi pergerakan
14b Pelakon Cilik berirama.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti
1.6 Melakukan penerokaan
pergerakan haiwan.
2.5 Mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip mekanik
bagi penerokaan pergerakan
15a Lihat dan Tiru haiwan.
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.7 Melakukan kemahiran


imbangan dengan lakuan yang
betul.
2.6 Menggunakan pengetahuan
konsep kestabilan bagi
15b Imbangan Stabil kemahiran imbangan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

1.7 Melakukan kemahiran


imbangan dengan lakuan yang
betul.
2.6 Menggunakan pengetahuan
konsep kestabilan bagi
16a Sokongan Teguh kemahiran imbangan.
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
1.8 Melakukan kemahiran
putaran.
2.7 Menggunakan pengetahuan
prinsip mekanik bagi kemahiran
16b Ligat Berputar imbangan dan putaran
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.

1.8 Melakukan kemahiran


putaran.
2.7 Menggunakan pengetahuan
prinsip mekanik bagi kemahiran
17a Guling Tenggiling imbangan dan putaran
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.9 Melakukan kemahiran


keyakinan dan keselamatan
dalam air.
2.8 Menggunakan pengetahuan
Mari Berenang -Awas konsep
17b
keyakinan dan
keselamatan air.
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
1.9 Melakukan kemahiran
keyakinan dan keselamatan
dalam air.
2.8 Menggunakan pengetahuan
konsep keyakinan dan
18a Mari Lakukan keselamatan air.
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.10 Melakukan aktiviti rekreasi


dan kesenggangan.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
18b Santai Petang semasa melakukan aktiviti.
2.9 Mengaplikasi strategi dan
idea kreatif dalam aktiviti
rekreasi dan kesenggangan.
1.10 Melakukan aktiviti rekreasi
dan kesenggangan.
2.9 Mengaplikasi strategi dan
idea kreatif dalam aktiviti
19a Saya Kreatif rekreasi dan kesenggangan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

3.1 Melakukan aktiviti fizikal


berpandukan konsep
Otot lentur,Pergerakan kecergasan.
19b 4.1 Mengaplikasi konsep
Teratur kecergasan semasa melakukan
aktiviti fizikal
3.2 Melakukan aktiviti yang
meningkatkan kapasiti aerobic
20a
Jantung kuat, badan 4.2 Mengaplikasi konsep asas
sihat kapasiti aerobik.
4 5
HUN 1
STANDARD AKTIVITI PDPC
PEMBELAJARAN

1. Murid melakukan aktiviti


1.1.1 Melakukan memanaskan badan dari kepala ke
pergerakan yang melibatkan kaki
kesedaran tubuh badan dari 2. murid melakukan aktivti
segi bentuk, imbangan, membentuk badan mengikut
pemindahan berat badan, arahan guru.
dan layangan. 3. Murid melakukan aktivtii
2.1.1 Menyatakan bentuk Imbangan ( imbangan 1 kaki,
badan, imbangan, imbangan 1 tangan)
pemindahan berat badan, 4. aktiviti menyejukkan badan
dan layangan semasa
melakukan aktiviti.
5.2.1 Mempamerkan rasa
seronok melakukan aktiviti
baharu dalam Pendidikan
Jasmani.

1.1.2 Melakukan 1. Aktiviti memanaskan badan


pergerakan yang melibatkan 2.murid bermain permainan Pulang
kesedaran ruang diri, ruang ke rumah
am, dan batasan ruang 3. Guru menyebut aras pergerakan
dalam pelbagai arah dan seperti tinggi, rendah dan
aras. sederhana.
3. Murid bergerak bebas ke
2.1.2 Mengenal pasti ruang pelbagai arah yang disebut oleh
diri pada pelbagai aras. guru
4. Guru meniup wisel, murid
2.1.3 Mengenal pasti ruang dikehendaki masuk ke dalam
am. gelung mengikut bilangan yang
5.4.2 Mempamerkan rasa diminta oleh guru
seronok semasa melakukan 5. Aras pergerakan dan bilangan
aktiviti dalam kumpulan. murid didalam gelung diubah
1.1.3 Melakukan
pergerakan mengikut arah
depan, belakang, kiri, 1.Murid melakukan aktiviti
kanan, atas, dan bawah memanaskan badan
berdasarkan isyarat. 2. Murid dibahagikan kepada
1.1.4 Menukar arah dari beberapa kumpulan kecil
hadapan ke belakang dan 3.Murid digalakkan melakukan
kiri ke kanan mengikut aktiviti pergerakanmengikut arahan
tempo, irama, dan isyarat. dan isyarat serta tempo dengan
2.1.4 Mengenal pasti arah gaya mereka
pergerakan kiri, kanan, 4. Murid membuat persembahan
hadapan, belakang, atas, kumpulan masing-masing mengikut
dan bawah. pergerakan, isyarat, tempo dan
5.3.1 Berkomunikasi dengan irama mengikut kreativiti
rakan dan guru semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.1.5 Melakukan
pergerakan dalam laluan
lurus, berlengkok, spiral,
dan zig-zag.
1.1.6 Melakukan 1.Murid melakukan aktiviti
pergerakan yang berbeza memanaskan badan
kelajuan berdasarkan 2. Murid melakukan aktiviti
tempo, irama, dan isyarat. mengikut pergerakan yang
2.1.5 Menyatakan laluan ditetapkan
pergerakan. (lurus, berlengkok, spiral dan zig-
2.1.6 Menyatakan cara zag)
mengawal kelajuan semasa 3. Guru menggunakan isyarat wisel
bergerak berdasarkan untuk mengawal kelajuan
tempo, irama, dan isyarat. 4. aktiviti cooling down
5.2.1 Mempamerkan rasa
seronok melakukan aktiviti
baharu dalam Pendidikan
Jasmani.
1. Murid melakukan regangan
2.1.7 Mengenal pasti untuk memanaskan badan
penggunaan daya yang 2. Murid bermain sukan rakyat;
berbeza dalam pergerakan. Tarik upih, tolak tayar, tolak roda
1.1.7 Melakukan dan terompah
pergerakan yang berbeza 3. Murid dibimbing untuk
penggunaan daya antara melakukan pergerakan yang
ringan dengan berat. berbeza penggunaan daya, iaitu
5.2.1 Mempamerkan rasa ringan dan berat
seronok melakukan aktiviti 4. Murid diminta untuk
baharu dalam Pendidikan mengutamakan keselamatan
Jasmani. semasa melakukan aktiviti

1.2.1 Melakukan
pergerakan berjalan, 1. Memanaskan badan
berlari, melompat, 2. Murid melakukan pelbagai
melompat sebelah kaki aktiviti mengikut arahan guru
(hopping), mencongklang seperti berlari, berksip,melonjak,
(galloping), menggelongsor, mengelongsor dan menconglang
melonjak (leaping), dan mengikut arahan guru
berskip. 3. murid melakukan aktiviti cooling
2.2.1 Menyatakan down
pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor.

1.2.2 Melakukan
pergerakan melompat
dengan menggunakan
kedua-dua belah kaki atau 1.Murid memanaskan badan
sebelah kaki dan mendarat 2. Murid ibahagikan
menggunakan kedua-dua kepadabebrapa kumpulan kecil
belah kaki dengan lutut 3. Murid melompat enggunakan
difleksi. sebelah kaki dan dua belah kaki
1.2.3 Melakukan serta mendarat dengan kedua-dua
pergerakan lokomotor belah kaki
dalam pelbagai arah, aras, 4. Seterusnya murid perlu menarik
laluan, dan kelajuan dengan bola secaraberlengkok
2.2.2 Mengenal pasti menggunakan gelung.
kedudukan anggota badan 5. Kumpulan yang paling pantas
semasa melakukan menghabiskan aktiviti akan dikira
pergerakan lokomotor dan sebagai pemenang
bukan lokomotor 6. aktiviti cooling down
5.2.2 Menerima cabaran,
kemenangan, dan
kekalahan dalam permainan
1.2.4 Melakukan lompat tali
yang diayun berulang-ulang
oleh dua orang rakan. i. Aktiviti regangan (Warm up).
2.2.1 Menyatakan ii. Aktiviti 1: Lompat setempat
pergerakan lokomotor dan iii. Aktiviti 2: Lompat dan Ayun
bukan lokomotor. iv. Permainan kecil; Juara Lompat
5.1.2 Menggunakan alatan dan ayun
bersama-sama dan v. Cooling down.
menunggu giliran semasa vi. Penutup (rumusan aktiviti)
menjalankan aktiviti.

1.2.5 Melakukan
pergerakan lokomotor
mengikut irama.
1.3.3 Melakukan i. Aktiviti regangan (Warm up).
pergerakan bukan
lokomotor mengikut irama. ii. Aktiviti 1: Lokomotor & Bukan
Lokomotor
2.2.3 Mengenal pasti
perbezaan tempo semasa iii. Aktiviti 2: Pergerakan campuran
ikut kiraan
melakukan pergerakan iv. Permainan kecil; Ikut Irama
lokomotor dan bukan v. Cooling down.
lokomotor mengikut irama. vi. Penutup (rumusan aktiviti)
5.3.1 Berkomunikasi dengan
rakan dan guru semasa
melakukan aktiviti fizikal

1.4.1 Melakukan balingan


bawah tangan.
1.4.3 Menangkap atau
menerima objek yang
dibaling secara perlahan.
2.3.1 Mengenal pasti corak i. Aktiviti regangan (Warm up).
pergerakan yang melibatkan ii. Aktiviti 1: Baling dan tangkap
kemahiran balingan bawah iii. Permainan kecil; Siapa paling
tangan dan atas kepala. banyak
2.3.2 Menyatakan
kedudukan badan semasa iv. Cooling down.
v. Penutup (rumusan aktiviti)
membaling alatan.
5.1.2 Menggunakan alatan
bersama-sama dan
menunggu giliran semasa
menjalankan aktiviti.
1.4.2 Melakukan balingan
atas kepala.
2.3.1 Mengenal pasti corak i. Aktiviti regangan (Warm up).
pergerakan yang melibatkan ii. Aktiviti 1: Balingan Dekat
kemahiran balingan bawah iii. Aktiviti 2: Balingan Jauh
tangan dan atas kepala.
2.3.3 Menyatakan peranan iv. Permainan kecil; Siapa Kuat
(Balingan siapa paling jauh di antara
tangan yang tidak rakan-rakan yang lain).
membaling. v. Cooling down.
5.2.2 Menerima cabaran, vi. Penutup (rumusan aktiviti)
kemenangan, dan
kekalahan dalam permainan

1.4.2 Melakukan balingan


atas kepala.
2.3.1 Mengenal pasti corak
pergerakan yang melibatkan i. Aktiviti regangan (Warm up).
kemahiran balingan bawah ii. Aktiviti 1: Balingan berpasangan
tangan dan atas kepala.
2.3.3 Menyatakan peranan iii. Aktiviti 2: Balingan berkumpulan
iv. Permainan kecil; Mini bola baling
tangan yang tidak v. Cooling down.
membaling.
5.2.2 Menerima cabaran, vi. Penutup (rumusan aktiviti)
kemenangan, dan
kekalahan dalam permainan
1.4.2 Melakukan balingan
atas kepala.
2.3.1 Mengenal pasti corak i. Aktiviti regangan (Warm up).
pergerakan yang melibatkan ii. Aktiviti 1: Balingan Dekat
kemahiran balingan bawah iii. Aktiviti 2: Balingan Jauh
tangan dan atas kepala.
2.3.3 Menyatakan peranan iv. Permainan kecil; Siapa Kuat
(Balingan siapa paling jauh di antara
tangan yang tidak rakan-rakan yang lain).
membaling. v. Cooling down.
5.2.2 Menerima cabaran, vi. Penutup (rumusan aktiviti)
kemenangan, dan
kekalahan dalam permainan

1.4.2 Melakukan balingan


atas kepala.
2.3.1 Mengenal pasti corak
pergerakan yang melibatkan i. Aktiviti regangan (Warm up).
kemahiran balingan bawah ii. Aktiviti 1: Balingan berpasangan
tangan dan atas kepala.
2.3.3 Menyatakan peranan iii. Aktiviti 2: Balingan berkumpulan
iv. Permainan kecil; Mini bola baling
tangan yang tidak v. Cooling down.
membaling.
5.2.2 Menerima cabaran, vi. Penutup (rumusan aktiviti)
kemenangan, dan
kekalahan dalam permainan

1.4.4 Menangkap bola yang


dilambung sendiri. i. Aktiviti regangan (Warm up).
2.3.4 Menyatakan ii. Aktiviti 1: Lambung solo
kedudukan jari dan tangan iii. Aktiviti 2: Monyet-monyet
yang betul semasa iv. Permainan kecil; Lari, lambung &
menangkap. tangkap
5.1.3 Mematuhi arahan v. Cooling down.
guru semasa melakukan vi. Penutup (rumusan aktiviti)
aktiviti Pendidikan Jasmani.
1.4.4 Menangkap bola yang
dilambung sendiri. i. Aktiviti regangan (Warm up).
2.3.4 Menyatakan ii. Aktiviti 1: Lambung, jalan &
kedudukan jari dan tangan tangkap.
yang betul semasa iii. Aktiviti 2: Lambung rali
menangkap. iv. Permainan kecil; 6 vs 6 bola
5.1.3 Mematuhi arahan lambung
guru semasa melakukan v. Cooling down.
aktiviti Pendidikan Jasmani. vi. Penutup (rumusan aktiviti)

1.4.5 Menendang bola yang


digolek.
1.4.6 Menendang bola dan i. Aktiviti regangan (Warm up).
seterusnya berlari ke ii. Aktiviti 1: Tendang bola golek
hadapan iii. Aktiviti 2: Tendang dan lari
2.3.5 Mengenal pasti iv. Permainan kecil; 5 vs 5 bola
kedudukan kaki semasa sepak
menendang.
5.4.2 Mempamerkan rasa v. Cooling down.
vi. Penutup (rumusan aktiviti)
seronok semasa melakukan
aktiviti dalam kumpulan.
1.4.5 Menendang bola yang
digolek.
1.4.6 Menendang bola dan i. Aktiviti regangan (Warm up).
seterusnya berlari ke ii. Aktiviti 1: Tendang bola golek
hadapan iii. Aktiviti 2: Tendang dan lari
2.3.5 Mengenal pasti iv. Permainan kecil; 5 vs 5 bola
kedudukan kaki semasa sepak
menendang. v. Cooling down.
5.4.2 Mempamerkan rasa vi. Penutup (rumusan aktiviti)
seronok semasa melakukan
aktiviti dalam kumpulan

1.4.7 Memukul belon ke


atas dengan menggunakan
anggota badan.
1.4.8 Memukul belon ke i. aktiviti regangan (warm up) ii.
atas menggunakan alatan. Aktiviti 1: memukulbelon
2.3.8 Mengenal pasti titik menggunakan tangan
kontak atau sentuh pada Aktiviti ii: memukul belon
objek yang dipukul. menggunakan kayu hoki iii.
5.1.4 Mengenali dan Cooling down iv.
mematuhi peraturan Penutup
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti
Pendidikan Jasmani.

5.3.1 Berkomunikasi dengan 1. aktiviti regangan


2.aktiviti 1 i. murid
rakan dan guru semasa dibahagikan kepada beberapa
melakukan aktiviti fizikal.
2.3.7 Mengenal kumpulan ii. Setiap
ahli dikehendaki mengelecek bola
pasti kedudukan kaki dengankakimenerusi skital secara
semasa mengelecek
1.4.9 Mengelecek bola ke berselang-seli iii.
kumpulan yang menghabiskan
depan menggunakan aktiviti paling cepat dikira sebagai
bahagian dalam kaki. pemenang.
1. aktiviti regangan
2.aktiviti 1
i. murid dibahagikan kepada
beberapa kumpulan
ii. murid dikehendaki mengelecek
1.4.10 Mengelecek bola bola menggunakan tangan
berterusan menggunakan
satu tangan. iii. Murid tidak dibenarkan keluar
2.3.6 Mengenal pasti gelung untuk menghalang
pergerakan jari semasa iv. Murid yang dicuit oleh pihak
mengelecek. lawan terkeluar daripada
5.2.2 permainan
Menerima cabaran, v. tukar peranan apabila ahli
kemenangan, dan kumpulan telah habis mengelecek
kekalahan dalam permainan vi. kecilkan kawasan permainan
untuk menambah cabaran
vii. ahli kumpulan yang paling ramai
sampai ke kawasan selamat dikira
sebagai pemenang

1.5.1 Meniru pergerakan 1. aktiviti regangan


pelbagai watak mengikut 2.aktiviti 1
muzik yang didengar i. murid dibahagikan kepada
2.4.1 Mengenal pasti beberapa kumpulan kecil dan
kemahiran pergerakan yang melakukan aktiviti mnegikut
ditiru daripada pelbagai kreativiti mereka
watak berdasarkan konsep ii. Guru menyediakan pelbagai
pergerakan mengikut irama. irama lagu dengan tempo perlahan,
5.2.1 Mempamerkan rasa sederhana dan laju untuk
seronok melakukan aktiviti mengiringi murid
baharu dalam Pendidikan iii. Murid memilih watak lain dan
Jasmani. cipta pergerakan yang bersesuaian
1.6.1 Melakukan pelbagai
pergerakan haiwan pada
aras rendah, sederhana, 1. aktiviti regangan
dan tinggi. 2.aktiviti 1
1.6.2 Melakukan i. murid dan guru menyanyi lagu
pergerakan haiwan pada Gajah menari
pelbagai laluan. ii. murid meniru pelbagai
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan haiwan di pelbagai
pergerakan haiwan yang laluan yang disediakan
diteroka. iii. murid perlu berjalan gajah,
2.5.2 Menyatakan melompat arnab, berjalan ketam,
pemindahan berat badan melompat kijang berjalan tikus,
semasa melakukan conglang kuda di setiap stesen yang
pergerakan haiwan. disediakan oleh guru
5.1.2 Menggunakan alatan iv. murid melakukan aktiviti sambal
bersama-sama dan menyanyi lagu gajah menari
menunggu giliran semasa
menjalankan aktiviti.
1. aktiviti regangan
2.aktiviti 1
i. murid melakukan aktiviti
regangan sebelah kaki di sisi.
ii. murid murid diminta
1.7.1 Melakukan imbangan mengenalpasti kedudukan kaki dan
tangan untuk membantu
dengan sebelah kaki di sisi, keseimbangan
depan, dan belakang. iii. murid melakukan aktiviti imbang
2.6.1 Mengenal pasti
kedudukan anggota badan sebelah kaki di hadapan
iv. murid melakukan aktiviti imbang
yang membantu kestabilan. kaki di belakang
5.2.2 Menerima cabaran, v. murid melakukan aktiviti secara
kemenangan, dan
kekalahan dalam permainan ansur maju dan mengikut
kemampuan
vii. murid melakukan bergilir – gilir
dengan kedua-dua belah kaki
viii. murid diminta melibatkan
anggota tangan untuk menstabilkan
dan mengimbang badan

1. aktiviti regangan
2.aktiviti 1
1.7 Melakukan kemahiran - murid melakukan imbangan satu
imbangan dengan lakuan tapak, dua tapak, tiga tapak dan
yang betul. empat tapak sokongan
5.1.3 Mematuhi arahan 3. guru menjelaskan bahawa objek
guru semasa melakukan menjadi lebih stabil jika tapak yang
aktiviti Pendidikan Jasmani. luas dan pusat gravity yang rendah
2.6 Menggunakan 4. guru menyoal tapak sokongan
pengetahuan konsep mana yang lebijh stabil
kestabilan bagi kemahiran 5. guru menasihatkan murid
imbangan. lakukan aktiviti ikut kemampuan
6. murid membuat aktiviti dalam
ruang diri yang cukup
1.8.1 Melakukan putaran 1. aktiviti regangan
menegak separa dan 2.aktiviti 1
penuh. murid dibahagikan kepada 3
1.8.2 Melakukan guling kumpulan
balak berterusan. 3. setiap kumpulan melakukan
1.8.3 Melakukan guling sisi. aktiviti mengikut yang telah
2.7.1 Menyatakan bahagian ditetapkan
anggota badan yang boleh 4. stesen 1 – putaran menegak
digunakan untuk melakukan separa dan putaran menegak
aktiviti putaran menegak. penuh
2.7.2 Mengenal pasti 5. stesen 2-Guling balak
perubahan kedudukan Murid perlu lakukan dengan badan
badan semasa melakukan yang lurus mendatar di atas tilam
guling balak, guling sisi, dan 6. stesen 3 – guling sisi
guling depan Murid lakukan aktiviti dengan
5.4.2 Mempamerkan rasa bulatkan badan supaya mudah
seronok semasa melakukan berguling
aktiviti dalam kumpulan. 1. aktiviti regangan
aktiviti
2. murid berguling seperti
1.8.4 Melakukan guling tenggiling dalam posisi truck dan
depan posisi tuck. mengayun badan
2.7.2 Mengenal pasti 3. murid melakukan aktiviti dengan
perubahan kedudukan arahan guru
badan semasa melakukan 4. murid melakukan aktiviti guling
guling balak, guling sisi, dan hadapan di permukaan cerun.
guling depan 5. murid melakukan aktivti guling
5.1.3 Mematuhi arahan hadapan di permukaan rata
guru semasa melakukan 6. murid melakukan secara ansur
aktiviti Pendidikan Jasmani. maju dengan pengawasan dan
. bantuan guru
7. murid lakukan aktiviti
menggunakan tilam yang sesuai
sebagai langkah keselamatan

1. Pengenalan tajuk
1.9.1 Mematuhi peraturan 2. murid ditunjukkan carta
di kolam renang. peraturan di kolam renang.
2.8.1 Mengenal pasti 3, murid dan guru berbincang
peraturan di kolam renang. peraturan di kolam renang
5.1.4 Mengenali dan
mematuhi peraturan 4. murid diingatkan supaya sentiasa
memtuhi peraturan dikolam renang
keselamatan di tempat 5. murid berbincang sebab
melakukan aktiviti peraturan perlu dipatuhi
Pendidikan Jasmani.
1.9.2 Melakukan kemahiran
masuk ke dalam air, berdiri,
berjalan, bobbing,
mengapung tiarap, 1. Pengenalan tajuk
meluncur (glide), dan 2. murid ditunjukkan carta untuk
berdiri dalam air dari posisi masuk ke dalam kolam renang
apungan tiarap. dengan betul
2.8.2 Mengenal pasti 3. murid diajar cara untuk berdiri,
kemahiran bobbing yang berjalan dan melakukan bobbing
betul. 4. guru mengajarkan cara untuk
2.8.3 Mengenal pasti melakukan apung tiarap dan luncur
kemahiran apungan tiarap lancer
yang betul. 5. murid diingatkan supaya sentiasa
2.8.4 Mengenal pasti mengikut arahan guru dan berhati-
kemahiran luncur yang hati semasa melakukan aktiviti
betul.
5.1.3 Mematuhi arahan
guru semasa melakukan
aktiviti Pendidikan Jasmani.

1.10.1 Menggunakan
kemahiran lokomotor dan
manipulasi semasa 1. Pengenalan tajuk
melakukan permainan 2. dibahagikan kepada 4 kumpulan
tradisional seperti Datuk 3. murid bermain permainan datuk
Harimau dan Congkak.
2.9.1 Mengenal pasti cara harimau
4. murid perempuan pula diajar
bermain permainan untuk bermain congkak
tradisional.
5.4.1 Mempamerkan aktiviti 5. murid diingatkan supaya sentiasa
mengikut arahan guru dan berhati-
secara berpasangan. hati semasa melakukan aktiviti
5.4.2 Mempamerkan rasa
seronok semasa melakukan
aktiviti dalam kumpulan.
1.10.2 Membina istana
pasir, dan mereka cipta 1. Pengenalan tajuk
objek menggunakan 2. murid dibahagikan kepada 4
plastisin atau blok kumpulan
mainan. 3. setiap kumpulan dibahagikan
2.9.2 Menerangkan reka dengan set permainan lego
bentuk istana pasir dan 4. murid membina objek
objek yang dibina. menggunakan kreativiti mereka
5.2.1 Mempamerkan rasa 5. setiap kumpulan
seronok melakukan membentangkan hasil ciptaan
mereka
aktiviti baharu dalam
Pendidikan Jasmani.

3.1.1 Melakukan pelbagai


jenis aktiviti seperti 1. Pengenalan tajuk
berjalan, berlari, dan 2. murid melakukan aktiviti
regangan yang boleh regangan otot untuk mengurangkan
meningkatkan suhu badan risiko kecederaan
dan otot, kadar pernafasan, 3. murid melakukan aktiviti
dan kadar nadi. regangan static
3.1.2 Melakukan aktiviti 4. murid digalakkan minum air
yang boleh menurunkan ssebelum melakukan aktivti fizikal
kadar pernafasan dan kadar 5. murid melakukan aktiviti larian
nadi. 6. guru membimbing murid untuk
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti mengira denyutan nadi dan
memanaskan dan memeriksa pernafasan dan suhu
menyejukkan badan. badan selepas melakukan aktiviti
4.1.2 Mengenal pasti tujuan 7. murid melakukan aktiviti
memanaskan dan menyejukkan badan
menyejukkan badan.
3.2.1 Melakukan aktiviti
berterusan dalam jangka
masa yang ditetapkan.
4.2.1 Menamakan organ
utama yang mengepam
darah.
4.2.2 Menyatakan
hubungan antara jantung
dengan paru-paru semasa
melakukan aktiviti fizikal.
4.2.3 Menyatakan aktiviti
yang boleh menguatkan
jantung.
TARIKH MINGGU KELAS MULA TAMAT
1/1/2019 1a 1K 7.30AM 12.40 T/HARI
1/2/2019 1b 1M 8.00AM 1.10 PM
1/3/2019 2a 8.30 AM 1.40 PM
1/4/2019 2b 9.00 AM 2.10 PM
1/5/2019 3a 2.40 PM 2.40 PM
1/6/2019 3b 3.10 PM 3.10 PM
1/7/2019 4A 3.40 PM 3.40 PM
1/8/2019 4B 4.10 PM 4.10 PM
1/9/2019 4a 4.40 PM 4.40 PM
1/10/2019 4b 5.10 PM 5.10 PM
1/11/2019 5a 5.40 PM 5.40 PM
1/12/2019 5b 6.10 PM 6.10 PM
1/13/2019 6a 6.40 PM 6.40 PM
1/14/2019 6b
1/15/2019 7a
1/16/2019 7b
1/17/2019 8a
1/18/2019 8b
1/19/2019 9a
1/20/2019 9b
1/21/2019 10a
1/22/2019 10b
1/23/2019 11a
1/24/2019 11b
1/25/2019 12a
1/26/2019 12b
1/27/2019 13a
1/28/2019 13b
1/29/2019 14a
1/30/2019 14b
1/31/2019 15a
2/1/2019 15b
2/2/2019 16a
2/3/2019 16b
2/4/2019 17a
2/5/2019 17b
2/6/2019 18a
2/7/2019 18b
2/8/2019 19a
2/9/2019 19b
2/10/2019 20a
2/11/2019 20b
2/12/2019 21a
2/13/2019 21b
2/14/2019 22a
2/15/2019 22b
2/16/2019 23a
2/17/2019 23b
2/18/2019 24a
2/19/2019 24b
2/20/2019 25a
2/21/2019 25b
2/22/2019 26a
2/23/2019 26b
2/24/2019 27a
2/25/2019 27b
2/26/2019 28a
2/27/2019 28b
2/28/2019 29a
3/1/2019 29b
3/2/2019 30a
3/3/2019 30b
3/4/2019 31a
3/5/2019 31b
3/6/2019 32a
3/7/2019 32b
3/8/2019 33a
3/9/2019 33b
3/10/2019 34a
3/11/2019 34b
3/12/2019 35a
3/13/2019 35b
3/14/2019 36a
3/15/2019 36b
3/16/2019
3/17/2019
3/18/2019
3/19/2019
3/20/2019
3/21/2019
3/22/2019
3/23/2019
3/24/2019
3/25/2019
3/26/2019
3/27/2019
3/28/2019
3/29/2019
3/30/2019
3/31/2019
4/1/2019
4/2/2019
4/3/2019
4/4/2019
4/5/2019
4/6/2019
4/7/2019
4/8/2019
4/9/2019
4/10/2019
4/11/2019
4/12/2019
4/13/2019
4/14/2019
4/15/2019
4/16/2019
4/17/2019
4/18/2019
4/19/2019
4/20/2019
4/21/2019
4/22/2019
4/23/2019
4/24/2019
4/25/2019
4/26/2019
4/27/2019
4/28/2019
4/29/2019
4/30/2019
5/1/2019
5/2/2019
5/3/2019
5/4/2019
5/5/2019
5/6/2019
5/7/2019
5/8/2019
5/9/2019
5/10/2019
5/11/2019
5/12/2019
5/13/2019
5/14/2019
5/15/2019
5/16/2019
5/17/2019
5/18/2019
5/19/2019
5/20/2019
5/21/2019
5/22/2019
5/23/2019
5/24/2019
5/25/2019
5/26/2019
5/27/2019
5/28/2019
5/29/2019
5/30/2019
5/31/2019
6/1/2019
6/2/2019
6/3/2019
6/4/2019
6/5/2019
6/6/2019
6/7/2019
6/8/2019
6/9/2019
6/10/2019
6/11/2019
6/12/2019
6/13/2019
6/14/2019
6/15/2019
6/16/2019
6/17/2019
6/18/2019
6/19/2019
6/20/2019
6/21/2019
6/22/2019
6/23/2019
6/24/2019
6/25/2019
6/26/2019
6/27/2019
6/28/2019
6/29/2019
6/30/2019
7/1/2019
7/2/2019
7/3/2019
7/4/2019
7/5/2019
7/6/2019
7/7/2019
7/8/2019
7/9/2019
7/10/2019
7/11/2019
7/12/2019
7/13/2019
7/14/2019
7/15/2019
7/16/2019
7/17/2019
7/18/2019
7/19/2019
7/20/2019
7/21/2019
7/22/2019
7/23/2019
7/24/2019
7/25/2019
7/26/2019
7/27/2019
7/28/2019
7/29/2019
7/30/2019
7/31/2019
8/1/2019
8/2/2019
8/3/2019
8/4/2019
8/5/2019
8/6/2019
8/7/2019
8/8/2019
8/9/2019
8/10/2019
8/11/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/17/2019
8/18/2019
8/19/2019
8/20/2019
8/21/2019
8/22/2019
8/23/2019
8/24/2019
8/25/2019
8/26/2019
8/27/2019
8/28/2019
8/29/2019
8/30/2019
8/31/2019
9/1/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/6/2019
9/7/2019
9/8/2019
9/9/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/12/2019
9/13/2019
9/14/2019
9/15/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/18/2019
9/19/2019
9/20/2019
9/21/2019
9/22/2019
9/23/2019
9/24/2019
9/25/2019
9/26/2019
9/27/2019
9/28/2019
9/29/2019
9/30/2019
10/1/2019
10/2/2019
10/3/2019
10/4/2019
10/5/2019
10/6/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/10/2019
10/11/2019
10/12/2019
10/13/2019
10/14/2019
10/15/2019
10/16/2019
10/17/2019
10/18/2019
10/19/2019
10/20/2019
10/21/2019
10/22/2019
10/23/2019
10/24/2019
10/25/2019
10/26/2019
10/27/2019
10/28/2019
10/29/2019
10/30/2019
10/31/2019
11/1/2019
11/2/2019
11/3/2019
11/4/2019
11/5/2019
11/6/2019
11/7/2019
11/8/2019
11/9/2019
11/10/2019
11/11/2019
11/12/2019
11/13/2019
11/14/2019
11/15/2019
11/16/2019
11/17/2019
11/18/2019
11/19/2019
11/20/2019
11/21/2019
11/22/2019
11/23/2019
11/24/2019
11/25/2019
11/26/2019
11/27/2019
11/28/2019
11/29/2019
11/30/2019
12/1/2019
12/2/2019
12/3/2019
12/4/2019
12/5/2019
12/6/2019
12/7/2019
12/8/2019
12/9/2019
12/10/2019
12/11/2019
12/12/2019
12/13/2019
12/14/2019
12/15/2019
12/16/2019
12/17/2019
12/18/2019
12/19/2019
12/20/2019
12/21/2019
12/22/2019
12/23/2019
12/24/2019
12/25/2019
12/26/2019
12/27/2019
12/28/2019
12/29/2019
12/30/2019
12/31/2019