Anda di halaman 1dari 5

Tarikh 25/9/2018

Masa 2.10-3.10
Kelas 1B
Tema EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tajuk Wang Dalam Kehidupan
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1 (ii)(iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca,memahami dan menaakul untuk menyatakan idea tersurat dan
tersirat yang terdapat dalam teks

Aktiviti Rajin Menabung (Buku Teks: 139)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca petikan rajin menabung
3. Murid menyatakan idea tersurat dan tersirat berdasakan petikan rajin
menabung
4. Murid menyusun kad ayat dalam kumpulan.
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mensintesis
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kewangan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – kesederhanaan
BBM Buku teks,
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan
Tarikh 26/9/2018
Masa 2.10-3.40
Kelas 1B
Tema EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tajuk Wang Dalam Kehidupan
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1 (ii)(iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca,memahami dan menaakul untuk menyatakan idea tersurat dan
tersirat yang terdapat dalam teks

Aktiviti Rajin Menabung (Buku Teks: 139)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca petikan rajin menabung
3. Murid menyatakan idea tersurat dan tersirat berdasakan petikan rajin
menabung
4. Murid menyusun kad ayat dalam kumpulan.
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mensintesis
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kewangan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – kesederhanaan
BBM Buku teks,
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan
Tarikh 27/9/2018
Masa 5.30-6.30
Kelas 1B
Tema EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tajuk Wang Dalam Kehidupan
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1 (ii)(iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca,memahami dan menaakul untuk menyatakan idea tersurat dan
tersirat yang terdapat dalam teks

Aktiviti Rajin Menabung (Buku Teks: 139)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca petikan rajin menabung
3. Murid menyatakan idea tersurat dan tersirat berdasakan petikan rajin
menabung
4. Murid menyusun kad ayat dalam kumpulan.
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mensintesis
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kewangan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – kesederhanaan
BBM Buku teks,
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan
Tarikh 28/9/2018
Masa 4.00-4.30
Kelas 1B
Tema EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tajuk Wang Dalam Kehidupan
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1 (ii)(iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca,memahami dan menaakul untuk menyatakan idea tersurat dan
tersirat yang terdapat dalam teks

Aktiviti Rajin Menabung (Buku Teks: 139)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca petikan rajin menabung
3. Murid menyatakan idea tersurat dan tersirat berdasakan petikan rajin
menabung
4. Murid menyusun kad ayat dalam kumpulan.
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mensintesis
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kewangan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – kesederhanaan
BBM Buku teks,
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan
Tarikh 1/10/2018
Masa 1.40 -2.40
Kelas 1B
Tema EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tajuk Wang Dalam Kehidupan
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.2
Standard Pembelajaran 3.2.2 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal pasti kesalahan ejaan dan membetulkannya.

Aktiviti Membeli Alat Tulis (Buku Teks: 140)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengedit ejaan dalam teks
3. Murid membuat budjet perbelanjaan sendiri dengan bimbingan guru.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 66)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengenal Pasti
BCB-Bacaan Insentif
Pendekatan Tematik Kewangan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan