Anda di halaman 1dari 20

Pasr

2017
FAIL PASR 2017

A. FAIL INDUK
B. FAIL TERHAD

A. KANDUNGAN FAIL INDUK


1.0 CARTA ORGANISASI
1.1 PASR SEKOLAH
1.2 VERISIFIKASI SKOR
2.0 JADUAL KERJA
2.1 LEMBAGA PEPERIKSAAN
2.2 SEKOLAH
2.3 PERCETAKAN INSTRUMEN PROKHAS 1
2.4 PERCETAKAN INSTRUMEN PROKHAS 2
3.0 JADUAL WAKTU
3.1 PROKHAS 1
3.1.1 JADUAL WAKTU KELAS PASR
3.1.2 JADUAL PERLAKSANAAN TUGASAN
4.0 DATA MURID
4.1 SENARAI CALON
4.2 SLIP PENGENALAN DIRI CALON
5.0 SURAT LANTIKAN
5.1 SURAT LANTIKAN SUP
5.2 SURAT LANTIKAN PENTAKSIR
5.2.1 GPK/PENYELARAS PPKI
( KETUA PENTAKSIR PROKHAS )
5.2.2 GURU MATA PELAJARAN
( PENTAKSIR PROKHAS )
5.3 SURAT LANTIKAN PEMEGANG KUNCI DAN
PENYIMPAN INSTRUMEN
5.4 SURAT KEBENARAN MUAT TURUN DAN MENCETAK
( SUP )
6.0 SURAT PEMBERITAHUAN DAN PERSETUJUAN
IBU BAPA
7.0 PANDUAN MUAT TURUN
8.0 PANDUAN PENTADBIRAN
9.0 PENJAMIN KUALITI
9.1 PANDUAN PENJAMIN KUALITI
9.2 BORANG PEMENTORAN – PASR /P1
9.3 VERIFIKASI INSTRUMEN PENTAKSIRAN
-PASR/VI
9.4 PEMANTAUAN PENTADBIRAN PASR-PASR/PP1
9.5 PEMANTAUAN PERCETAKAN DAN PENYIMPANAN
INSTRUMEN PENTAKSIRAN – PASR/PP2
9.6 VERIFIKASI SKOR – PASR/VS
10.0 KES-KES KHAS
11.0 SURAT MENYURAT
12.0 MINIT MESYUARAT
13.0 INSTRUMEN PEMANTAUAN
14.0 LAMPIRAN

B. FAIL TERHAD
1 AKTA RAHSIA RASMI 1972
2 AKUAN INTEGRITI ( LP/Am124 )
3 PANDUAN PENSKORAN
4 INSTRUMEN
5 ARAHAN PENTADBIRAN
6 BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU
A. KANDUNGAN FAIL INDUK

1.0 CARTA ORGANISASI

1.1 PASR SEKOLAH


1.2 VERISIFIKASI SKOR
2.0 JADUAL KERJA

2.1 LEMBAGA PEPERIKSAAN

SEKOLAH

2.2 PERCETAKAN INSTRUMEN


PROKHAS 1
2.3 PERCETAKAN INSTRUMEN
PROKHAS 2
3.0 JADUAL WAKTU

3.1 PROKHAS 1

3.1.1 JADUAL WAKTU KELAS


PASR

3.1.2 JADUAL PERLAKSANAAN


TUGASAN
4.0 DATA MURID

4.1 SENARAI CALON

4.2 SLIP PENGENALAN DIRI

CALON
5.0 SURAT LANTIKAN

5.1 SURAT LANTIKAN SUP

5.2 SURAT LANTIKAN PENTAKSIR

5.2.1 GPK/PENYELARAS PPKI

( KETUA PENTAKSIR
PROKHAS )

5.2.2 GURU MATA PELAJARAN

( PENTAKSIR PROKHAS )

5.3 SURAT LANTIKAN PEMEGANG


KUNCI DAN PENYIMPAN
INSTRUMEN

5.4 SURAT KEBENARAN MUAT


TURUN DAN MENCETAK ( SUP )
6.0 SURAT PEMBERITAHUAN DAN
PERSETUJUANIBU BAPA
7.0 PANDUAN MUAT TURUN
8.0 PANDUAN PENTADBIRAN
9.0 PENJAMIN KUALITI

9.1 PANDUAN PENJAMIN KUALITI

9.2 BORANG PEMENTORAN

– PASR /P1

9.3 VERIFIKASI INSTRUMEN


PENTAKSIRAN - PASR/VI

9.4 PEMANTAUAN PENTADBIRAN


PASR-PASR/PP1
9.5 PEMANTAUAN PERCETAKAN DAN
PENYIMPANAN INSTRUMEN
PENTAKSIRAN – PASR/PP2
9.6 VERIFIKASI SKOR – PASR/VS
10.0 KES-KES KHAS
11.0 SURAT MENYURAT
12.0 MINIT MESYUARAT
13.0 INSTRUMEN PEMANTAUAN
14.0 LAMPIRAN
B. FAIL TERHAD

1 AKTA RAHSIA RASMI 1972

2 AKUAN INTEGRITI ( LP/Am124 )

3 PANDUAN PENSKORAN

4 INSTRUMEN

5 ARAHAN PENTADBIRAN

6 BORANG PENTAKSIRAN
INDIVIDU
FAIL
PASR
2017