Anda di halaman 1dari 6

JAWAB SOALAN DIBAWAH SENI VISUAL TOKOH

TINGKATAN 1 BAB 1

Y O N G M U N S E N F C C Z T
C Z U L K I F L I Y U S O F F
H G A R I S A N D E T I R R P
U R U A N G R A T A U B A U E
A N T H O N Y L A U T R T A T
H J A L I N A N Y U U A A N E
T T A M P A K T O N P H G G R
H A B D U L L A H A R I F F H
E R U P A R U A N G E M I C A
A G E O G M E T R I D H G E R
N O R G A N I K U L Z U U T R
T N E G E T I F A U A S R E I
E P O S I T I F N S P S A K S
N B E N T U K A G I I E T D E
G K O N K R I K I O Y I O A M
J U H A R I S A I D A N N L A
T I G A D I M E N S D R U P A
I S M A I L M U S T A M T O N
H A R M O N I L I U S A T A H
K O N T R A W A R N A T A R G

BAHAGIAN A

CARI PERKATAAN DI BAWAH

1. CHUAH THEAN TENG


2. ZULKIFLI YUSOFF
3. ANTHONY LAU
4. ABDULLAH ARIFF
5. JUHARI SAID
6. REDZA PIYADASA
7. IBRHIM HUSSEIN
8. ISMAIL MUSTAM
9. PETER HARRIS
10. YONG MUN SEN

B. JAWAB SOALAN DI BAWAH (M/S 4-5)

1. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “Pengatin Perempuan Iban” 1963.
______________________________________________________________
2. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “ Coconut Plantation, 1950”
_____________________________________________________________
3. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “Bunga Raya, 2010”
____________________________________________________________
4. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “Katak Nak Jadi Lembu II, 1999”
_____________________________________________________________
JAWAB SOALAN DIBAWAH SENI VISUAL TOKOH
TINGKATAN 1 BAB 1

C. JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH (rujuk buku tesk m/s 10-11)


1. Seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu kraf dikenali sebagai
________________________.
2. Yusoff Haji Abdullah, rekaannya menampilkan budaya masyarakat
____________________. Beliau juga pernah mengadakan Pameran Lukisan Batik di
________________ pada tahun 1978.
3. ______________________ lahir di Perak 1942. Berpengertahuan luas dalam teknik
penghasilan ________________________. Menerima anugerah Seal of Excellenge
daripada ____________________________________ pada 2002. Dianugerahi
sebagai Adiguru Kraf ____________________________ pada tahun 2007.
4. Haji Abd. Rahman Long lahir di Terengganu. Pakar dalam ukiran kayu tradisional dan
penghasilan _____________ serta hulu senjata melayu seperti _______________.
Hasil karyanya menghiasi bank Negara dan ____________________. Di anugerahi
Pingat Jasa Kebaktian oleh Sultan ________________ pada tahun 1986.
5. Nama tokoh ialah _________________________________ lajir di Melaka pada 1928.
Mewarisi kemahiran ________________________ daripada keluaganya. Beliau di
anugerahi sebagai adiguru ____________________________ pada tahun 1988.
6. Ishak Kassim lahir pada 1959 di Melaka. Menjadi tenaga pengajar dalam latihan
industri yang di kelola oleh jabatan kerajaan. Di anugerahi adiguru
___________________________ pada tahun 2011
7. Tokoh bernama __________________________________________ lahir di perak
pada 1938. Memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan ruang
pameran. Di anugerahi adiguru _____________________ pada tahun 1995.

BAHAGIAN D
1. Apakah tujuan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) ditubuhkan.

___________________________________________________________________________

2. Apakah tujuan Institut Kraf Negara (IKN) di tubuhkan


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________
JAWAB SOALAN DIBAWAH SENI VISUAL TOKOH
TINGKATAN 1 BAB 1

JAWAPAN

Y O N G M U N S E N
JAWAB SOALAN DIBAWAH SENI VISUAL TOKOH
TINGKATAN 1 BAB 1

C Z U L K I F L I Y U S O F F
H I P
U B E
A N T H O N Y L A U R T
H A E
T H R
H A B D U L L A H A R I F F H
E E M A
A D H R
N Z U R
T A S I
E P S S
N I E
G Y I
J U H A R I S A I D A N
D
I S M A I L M U S T A M
S
A

BAHAGIAN A

CARI PERKATAAN DI BAWAH

11. CHUAH THEAN TENG


12. ZULKIFLI YUSOFF
13. ANTHONY LAU
14. ABDULLAH ARIFF
15. JUHARI SAID
16. REDZA PIYADASA
17. IBRHIM HUSSEIN
18. ISMAIL MUSTAM
19. PETER HARRIS
20. YONG MUN SEN

B. JAWAB SOALAN DI BAWAH (M/S 4/5)

5. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “Pengatin Perempuan Iban” 1963.
______________________________________________________________
6. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “ Coconut Plantation, 1950”
_____________________________________________________________
7. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “Bunga Raya, 2010”
____________________________________________________________
8. Siapakah nama tokoh yang menghasilkan karya “Katak Nak Jadi Lembu II, 1999”
_____________________________________________________________
JAWAB SOALAN DIBAWAH SENI VISUAL TOKOH
TINGKATAN 1 BAB 1

C. JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH (rujuk buku tesk m/s 10-12)


8. Seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu kraf dikenali sebagai
________________________.
9. Yusoff Haji Abdullah, rekaannya menampilkan budaya masyarakat
____________________. Beliau juga pernah mengadakan Pameran Lukisan Batik di
________________ pada tahun 1978.
10. ______________________ lahir di Perak 1942. Berpengertahuan luas dalam teknik
penghasilan ________________________. Menerima anugerah Seal of Excellenge
daripada ____________________________________ pada 2002. Dianugerahi
sebagai Adiguru Kraf ____________________________ pada tahun 2007.
11. Haji Abd. Rahman Long lahir di Terengganu. Pakar dalam ukiran kayu tradisional dan
penghasilan _____________ serta hulu senjata melayu seperti _______________.
Hasil karyanya menghiasi bank Negara dan ____________________. Di anugerahi
Pingat Jasa Kebaktian oleh Sultan ________________ pada tahun 1986.
12. Nama tokoh ialah _________________________________ lajir di Melaka pada 1928.
Mewarisi kemahiran ________________________ daripada keluaganya. Beliau di
anugerahi sebagai adiguru ____________________________ pada tahun 1988.
13. Ishak Kassim lahir pada 1959 di Melaka. Menjadi tenaga pengajar dalam latihan
industri yang di kelola oleh jabatan kerajaan. Di anugerahi adiguru
___________________________ pada tahun 2011
14. Tokoh bernama __________________________________________ lahir di perak
pada 1938. Memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan ruang
pameran. Di anugerahi adiguru _____________________ pada tahun 1995.

BAHAGIAN D (M/S 12)


1. Apakah tujuan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) ditubuhkan.

___________________________________________________________________________

2. Apakah tujuan Institut Kraf Negara (IKN) di tubuhkan


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________
JAWAB SOALAN DIBAWAH SENI VISUAL TOKOH
TINGKATAN 1 BAB 1