Anda di halaman 1dari 2

NAMA : TINGKATAN 1

GEOGRAFI

LAKARAN PETA MALAYSIA

A. ISI TEMPAT KOSONG DIBAWAH DENGAN JAWAPAN YANG BETUL.

1. Malaysia mempunyai _______________ buah negeri. Setiap negeri mempunyai ibu negeri
masing-masing. Ibu negara Malaysia ialah __________________________. Malaysia
mempunyai 3 buah wilayah persekutuan iaitu____________________,
_________________________ dan ______________________________.
2. Senaraikan negeri dan ibu negeri di Malaysia dalam jadual dibawah.

1 Perlis
2 Kedah
3 Georgtown
4 Perak
5 Shah Alam
6 Negeri Sembilan
7 Melaka
8 Johor
9 Kuantan
10 Kota Bharu
11 Terengganu
12 Sabah
13 Kuching
14

Peta lakar

B. ISI TEMPAT KOSONG DIBAWAH DENGAN JAWAPAN YANG BETUL.

 Lukiskan empat contoh simbol pandan darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta
lakar di bawah

PANDANG DARAT FIZIKAL PANDANG DARAT BUDAYA


1

4
NAMA : TINGKATAN 1
GEOGRAFI

BUMI

C. ISI TEMPAT KOSONG DIBAWAH DENGAN JAWAPAN YANG BETUL.

 Lengkapkan rajah berikut dengan kepentingan setiap sistem fizikal bumu kepada manusia.

a. ATMOSFERA b. BIOSFERA

 .  .
 .  .
 
KEPENTINGAN
SISTEM FIZIKAL
BUMI KEPADA
MANUSIA
c. LITOSFERA d. HIDROSFERA

 .  .
 .  .
 .  .

JELASKAN CIRI-CIRI STRUKTUR BUMI DI BAWAH.

A. KERAK BUMI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B. MANTEL

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

C. TERAS BUMI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________