Anda di halaman 1dari 4

BUDAYA PENYAYANG, GENERASI TERBILANG

Assalamualaikum serta salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi


Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, tuan-tuan, dan puan-puan
serta rakan pelajar yang saya hormati . Berdirinya saya di sini adalah untuk
menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk ‘ Budaya Penyayang, Generasi Terbilang.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Seperti yang kita sedia maklum, budaya penyayang bermaksud tamadun atau
peradaban yang bersifat budaya dari segi akal budi berkenaan dengan rasa kasih
terhadap orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, budaya penyayang ini boleh
dikaitkan dengan objek selain manusia seperti haiwan peliharaan, persekitaran dan
lain-lain. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang aman tenteram, dan
selamat. Budaya ini wajar diterapkan dalam semua peringkat masyarakat
terutamanya dalam kalangan masyarakat majmuk.

Melalui pengamalan budaya penyayang, sesebuah keluarga dapat melahirkan


generasi yang saling hormat-menghormati, bertolak ansur dan berkasih sayang . Ibu
bapa berperanan penting dalam melahirkan generasi penyayang. Ibu bapa
berperanan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Kehidupan
anak-anak harus diisi dengan kasih sayang oleh ibu bapa dengan menyemai sikap
penyayang dalam diri anak-anak sejak kecil lagi seperti kata peribahasa melentur
buluh biarlah dari rebungnya. Sifat kasih sayang yang dipupuk sejak kecil akan lebih
mudah terlaksana malah akan terus sebati dalam diri anak-anak apabila mereka
dewasa. Dalam hal ini, kehadiran ibu bapa amat penting dalam tempoh anak-anak
membesar. Sebagai contoh, ibu bapa harus sentiasa berada di samping anak-anak
semasa mereka dalam kekecewaan seperti gagal dalam peperiksaan untuk
menenangkan hati dan sanubari mereka.

Hadirin dan hadirat sekalian,

Selain itu, masyarakat juga berperanan untuk mengadakan pelbagai kempen


kesedaran yang lebih efektif bagi melahirkan masyarakat penyayang. Usaha ini
dapat dilaksanakan oleh golongan masyarakat media sama ada media elektronik atau
media cetak.Seperti yang diketahui umum bahawa media merupakan wahana yang
berkesan untuk menyedarkan masyarakat umum tentang kepentingan amalan
penyayang dalam menjalani kehidupan harian kita. Pihak media lebih
menitikberatkan aspek sosial iaitu hubungan sesama manusia untuk didedahkan
tatapan umum.Oleh itu, pihak media yang merupakan sebahagian daripada anggota
masyarakat yang prihatin haruslah menggiatkan pelaksanaan kempen ‘Keluarga
Bahagia’, ‘Penerapan Nilai-nilai Murni’ dan ‘Cintai Sungai Kita’ untuk menerapkan
budaya penyayang dalam kalangan masyarakat kita. Kempen-kempen ini haruslah
diadakan secara berterusan dan bukannya bermusim atau hangat-hangat tahi ayam.
Sehubungan dengan itu, masyarakat sedar akan kepentingan amalan penyayang
dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sikap menganiayai, menindas dan
memusnahkan kepentingan orang lain dapat dihindarkan sekali gus dapat menyemai
sikap prihatin dalam kalbu masyarakat kita hari ini.Izharlah bahawa peranan
masyarakat media melalui kempen-kempen yang diadakan dapat membentuk
masyarakat yang terbilang.

Peranan masyarakat yang seterusnya ialah aktiviti-aktiviti kemasyarakatan


perlu diperbanyakkan. Melalui aktiviti kemasyarakatan yang diadakan, setiap
anggota masyarakat akan bersatu kudrat dan sebulat suara untuk menjayakan
aktiviti yang dijalankan persis kata orang tua-tua, “bulat air kerana pembetung,
bulat manusia kerana muafakat” . Bukan itu sahaja, sifat penyayang akan terserlah
melalui amalan tolong-menolong dan bertoleransi dalam aktivti-aktiviti tersebut .
Sebagai tamsilannya, amalan rumah terbuka akan menggalakkan aktiviti ziarah-
menziarahi jiran tetangga, saudara-mara dan rumah-rumah kebajikan pada hari-hari
perayaan . Manakala penyertaan masyarakat setempat dalam aktiviti gotong-royong
dan kerja sukarela juga perlulah diperbanyakkan . Aktiviti-aktiviti sosial ini sudah
pasti dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain di samping
memupuk sikap pemurah, ikhlas, sentiasa sanggup membantu dan menghulurkan
tenaga untuk golongan yang tidak berkemampuan ibarat yang berat sama dipikul,
yang ringan sama dijinjing. Akhirnya, masyarakat yang berjiwa penyayang dapat
dilahirkan untuk membentuk sebuah negara yang harmoni dan bertaraf kelas
pertama . Deduksinya, penganjuran aktiviti-aktiviti masyarakat setempat yang
banyak merupakan antara elemen yang penting bagi melahirkan masyarakat
penyayang.

Warga dewan yang dikasihi,

Sebagai kesimpulan, Bulan semakin terang bahawa peranan setiap anggota


masyarakat amat penting untuk melahirkan masyarakat yang penyayang. Kasih
sayang merupakan suatu fitrah yang amat bernilai dalam diri manusia. Kasih sayang
sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disokong
oleh sabda Rasulullah S.A.W dalam memupuk amalan kasih sayang yang bermaksud, “
Tidak beriman seseorang itu selagi dia tidak kasihkan saudaranya sebagaimana dia
kasihkan dirinya sendiri”. Oleh itu, setiap individu dalam kalangan masyarakat
harusnya mengambil inisiatif untuk melakukan anjakan paradigma bagi
merealisasikan pembentukan masyarakat penyayang dalam kalangan rakyat
Malaysia. Kita tidak seharusnya mengharapkan pihak berkuasa sahaja untuk
menjayakan matlamat ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Ibu bapa
seyogianya memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi muda yang
bermoral, berakhlak baik dan bersifat suka menbantu orang lain. Sebagai rakyat
Malaysia, kita harus bekerjasama dan saling membantu serta saling menyayangi
ibarat yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita juga harus mematuhi peraturan
dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Dengan cara ini, masyarakat kita
akan dipandang tinggi sebagai sebuah bangsa yang bukan sahaja maju dari aspek
kebendaannya justeru kaya dengan budaya penyayang. Secara tidak langsung juga
imej negara akan harum di persada dunia dan masyarakat Malaysia akan dianggap
sebagai masyarakat kelas pertama kerana ketinggian akhlaknya. Tokoh pujangga
yang bernama Ahmad Shauqi Bey berkata, “Sesungguhnya bangsa akan kekal utuh
selagi akhlaknya masih utuh. Jika akhlaknya sudah lumpuh, mereka pun akan
lenyap”.Diharapkan pembentukan masyarakat penyayang dapat merealisasikan visi
kudsi negara iaitu Wawasan 2020 dengan mudahnya.

Sekian sahaja pidato saya kali ini, dan saya ingin memohon maaf sekiranya
tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya
menyampaikan pidato tadi.
Sekian, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum
warahmatullahiwabarakatuh.

Anda mungkin juga menyukai