Anda di halaman 1dari 7

REKOD PENCAPAIAN PBD 1

BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

REKOD PENCAPAIAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
BAHASA MELAYU
TAHUN 4
2018
REKOD PENCAPAIAN PBD 2
BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

1
TEMA
KELUARGA SEJAHTERA
2 3
BIL. NAMA 1
UNIT Menjamu Keluarga dan Keluarga Yang
Adikku Baru Lahir
Rakan Berjaya
SP 1.2.6 2.2.1 3.2.6 4.1.1 5.1.1 1.3.1 2.2.2 3.2.7 5.1.2 1.3.2 2.2.3 3.3.3
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI

2
TEMA
WARGA PENYAYANG
4
BIL. NAMA 5 6
UNIT Sekolah
Kita Prihatin Terima Kasih
Penyayang
SP 1.4.2 2.4.1 3.4.2 1.3.3 2.3.1 3.3.4 4.1.2 5.1.3 1.4.1 2.3.2 3.4.1 4.2.1
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI
REKOD PENCAPAIAN PBD 3
BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

3
TEMA
SAYA SIHAT SAYA CERGAS
9
BIL. NAMA 7 8
UNIT Kebersihan Asas
Kesihatan dan Kecergasan Hidup Sihat
Kesihatan
SP 1.4.3 2.4.2 3.5.1 5.1.4 4.2.2 1.4.4 2.4.3 5.1.5 3.5.2 2.5.1 1.5.1 3.6.1
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI

4
TEMA
KESELAMATAN DI SEKELILING KITA
10 11
BIL. NAMA 12
UNIT Keselamatan Di Amalan Keselamatan Di
Keselamatan Kebakaran
Sekolah Rumah
SP 4.5.1 2.6.1 3.7.2 1.5.2 2.5.2 3.6.2 4.3.1 5.1.6 1.6.1 2.5.3 3.7.1 4.3.2
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI
REKOD PENCAPAIAN PBD 4
BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

5
TEMA
SEMANGAT KEKITAAN
15
BIL. NAMA 13 14 Bekerjasama
UNIT
Sahabat Sejati Sukan Menyatukan Kita Membawa
Kemakmuran
SP 1.6.3 2.6.2 3.8.1 4.4.1 5.1.7 5.2.1 2.4.3 3.8.2 5.2.2 1.7.2 2.5.2 3.3.3
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI

6
TEMA
WARISAN KITA
16
17
BIL. NAMA Alat Muzik 18
UNIT Kraf Tangan Tradisional
Warisan Cerita Warisan Kami
Tradisionak
SP 1.4.1 2.2.2 3.4.2 4.3.1 2.2.3 3.3.3 4.4.2 1.5.1 2.6.1 3.7.2 4.2.2 5.2.3
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI
REKOD PENCAPAIAN PBD 5
BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

7
TEMA
WIRA KEBANGGAAN
BIL. NAMA 19 20 21
UNIT
Wira Maritim Wira Angkasa Raya Warga Yang Terbilang
SP 1.3.1 2.3.1 3.3.4 1.5.2 2.5.1 5.3.1 3.9.1 1.6.1 2.4.1 3.5.2 4.1.1 5.3.2
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI

8
TEMA
CELOK SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
23
BIL. NAMA 22 24
UNIT Teknologi Mesra
Celik Sains Reka Cipta Lestari
Pengguna
SP 1.3.2 2.2.1 3.5.1 1.4.4 2.3.2 3.7.2 5.1.7 1.6.2 2.4.2 3.6.1 4.3.1 5.2.3
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI
REKOD PENCAPAIAN PBD 6
BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

9
TEMA
SAYANGI BUMI
25
BIL. NAMA 26 27
UNIT Minggu Alam
Cintai Bumi Kita Selamatkan Bumi Kita
Sekitar
SP 1.3.3 2.5.2 3.6.2 1.7.1 2.5.3 3.8.1 4.1.2 1.7.2 2.6.2 3.7.1 4.4.2 5.1.4
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI

10
TEMA
PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
29 30
BIL. NAMA 28
UNIT Pokok dan Buah- Ternakan Ikan
Lawatan ke Ekspo Pertanian
buahan Hiasan
SP 3.9.1 3.3.3 1.4.2 4.3.2 5.3.1 3.7.2 2.4.3 3.6.1 4.2.1 1.6.3 2.5.1 3.3.4
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI
REKOD PENCAPAIAN PBD 7
BAHASA MELAYU TAHUN 4 2018

11
TEMA
KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
BIL. NAMA 31 32 33
UNIT
Niaga Jaya Marilah Berniaga Bijak Berbelanja
SP 3.6.2 2.4.1 3.2.7 4.5.2 2.5.1 3.8.2 5.1.5 1.7.2 2.6.2 3.9.1 5.1.6
1 CHAN CHI SAM
2 LAM YI HEN
3 LOONG KENG HONG
4 MIOR MUHAMMAD IRFAN
5 NGAN JIA WEI