Anda di halaman 1dari 4

KUANTITI PESANAN EKONOMI (KPE)

Kuantiti yang dapat memininumkan kos memesan dan memegang


inventori
KOS KPE = KOS PESANAN + KOS PEMEGANGAN

TITIK PESANAN SEMULA = MASA MENUNGGU MAKSIMUM X PENGGUNAKAN MAKSIMUM

 Titikpesanan semula ialah kuantiti inventori yang perlu berada


dalam tangan untuk mmbolehkan pesanan yang baharu dibuat

Jumlah permintaan, kos


Kuantiti yang tetap dipesan
pesanan dan kos penyimpanan
pada setiap kali titik pesanan
telah diketahui

ANDAIAN ANALISIS
KUANTITI PESANAN
EKONOMI

Tidak wujud masalah


Masa menunggu pesanan kehabisan inventori
belian telah diketahui
OVERHED
BAHAN MENTAH
TAK LANGSUNG

BURUH TAK
LANGSUNG

BELANJA TAK
LANGSUNG

KAEDAH
PENAGIAHAN
KOS
TRADISIONAL

KAEDAH
KAEDAH LAGSUNG
BERJUJUKAN/TINGKAT

kos dari setiap jabatan perkhidmatan diperuntukkan kos jabatan perkhidmatan diagihkan ke

terus ke jabatan pengeluaran jabatan pengeluaran & perkhidmatan yang

lain mengikut prosedur pengagihan yang

ditetapkan
ANDAIAN ANALISIS KOS-VOLUM UNTUNG

Jumlah kos
Keluk jumlah
dapat
hasil dan keluk
dibahagikan
jumlah kos
kepada kos
berbentuk
tetap & kos
linear
berubah

Harga jualan Semua unit yang


seunit, kos dikeluarkan
berubah seunit dapat dijual,iaitu
dan jumlah kos tidak ada
tetap adalah inventori dalam
konsisten simpanan

KEPENTINGAN KVU

ALAT ALAT
PEMBUATA
PERANC N
ANGAN KEPUTUSAN

ALAT
ALAT
PENGUKUR
KAWALAN
PRESTASI
ELEMEN PENGEKOSAN PENGEKOSAN
PENGELUARAN PERKHIDMATAN
PRODUK -Boleh dilihat dan dirasai - Biasanya tiada kewujudan
kewujudannya fizikal, mungkin dalam bentuk
laporan, penyata, lakaran dan
seumpamanya
KOMPONEN - Bahan mentah, buruh - Buruh langsung
KOS kangsung dan overhed (profesional,berkenmahiran) ,
perkilangan oeverhed bukan perkilangan

INVENTORI - Ada inventori jika tidak habis - Tiada inventori produk


digunakan

KAEDAH - Pengekosan tempahan kerja -Pengekosan tempahan kerja


PENGEKOSAN dan pengekosan proses

PENYATA -Penyata Perkilangan , Penyata - Penyata Kos Perkhidmatan,


AKAUN Pendapatan dan Penyata Penyata Pendapatan dan
Kedudukan Kewangan Penyata Kedudukan Kewangan
(LAPORAN)

CIRI PENGEKOSAN PENGEKOSAN


KERJA PROSES
1 JENIS PRODUK Heterogenous (pelbagai) Homogenous (seragam)

2 PRODUK Boleh dikenalpasti dan Tidak dapat dikenalpasti


dibezakan di antara satu dan dibezakan di antara
sama lain satu sama lain

3 PEGUMPULAN KOS Mengikut kerja Mengikut jabatan

4 DOKUMEN KHAS Lembaran Kos Kerja Laporan Kos


Pengeluaran
5 ALIRAN Mengikut tempahan Berterusan
PENGELUARAN