Anda di halaman 1dari 2

Nama : ______________________________________

Tingkatan : _______________________________________

LATIHAN KARANGAN

Masalah jenayah yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat di negara kita.
Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah, anda telah diminta untuk
mewawancara pegawai polis di daerah anda untuk mendapatkan pandangan beliau
tentang masalah ini.

Tulis wawancara anda selengkapnya.

Rangka Karangan

Pendahuluan
Ucapan salam – memperkenalkan diri – mengucapkan terima kasih kerana sudi diwawancara.

Isi-isi penting
• bertanyakan sebab-sebab kadar jenayah yang membabitkan golongan remaja semakin
meningkat – kurangnya pengawalan daripada ibu bapa – pengaruh rakan sebaya dan media
massa – kurangnya didikan agama
• bertanyakan cara-cara pihak polis menangani masalah menjalankan program pemulihan
dan pendidikan – menempatkan mereka di sekolah pemulihan akhlak – melancarkan
Kempen Remaja Jauhi dadah
• bertanyakan pencapaian usaha yang dilakukan oleh pihak polis – menampakkan kejayaan
• bertanyakan pesanan kepada golongan remaja – jangan sekali-kali terlibat dengan aktiviti
jenayah

Penutup
Mempunyai jati diri yang kuat – ucapan terima kasih.
Nama : ______________________________________

Tingkatan : _______________________________________