Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA

“PROGRAM PENANAMAN
SAYURAN HIDROPONIK”
2019

SK JIMAH BARU

Anjuran:
Panitia Reka Bentuk & Teknologi
Pusat Sumber Sekolah

KERTAS KERJA PROGRAM PENANAMAN SAYURAN HIDROPONIK


ANJURAN
PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI dan PUSAT SUMBER SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU

1.0 Pengenalan

Kertas kerja ini disediakan bagi memperincikan berkaitan Program Penanaman


Sayuran Hidroponik yang akan dianjurkan oleh Panitia Reka Bentuk & Teknologi
dan Pusat Sumber Sekolah, Sekolah Kebangsaan Jimah Baru.
Matlamat panitia adalah untuk memastikan murid mendapat pembelajaran dengan
kaedah yang paling berkesan tetapi menyeronokkan dan melibatkan kehidupan harian
murid. Oleh yang demikian, bagi menyediakan ruang pembelajaran yang lebih kondusif
serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan melalui kaedah hands-on dan project
based Program Penanaman Sayuran Hidroponik dilihat sebagai program yang amat sesuai
sekali dijalankan di SK Jimah Baru.
Menurut Utusan (2018), berdasarkan angka Jabatan Statistik Malaysia,
peningkatan populasi negara ini sebanyak 32,049,700 pada tahun lalu. Ianya merupakan
cabaran berikutan kawasan pembangunan yang terhad, menjadi cabaran utama bagi
pembangunan sektor pertanian di negara ini. Kawasan pertanian sedia ada juga
berhadapan dengan persaingan sektor pembangunan dengan nilai hartanah yang semakin
meningkat berbanding nilai pengeluaran dalam bagi subsektor pertanian yang rendah
berdasarkan perangkaan pada 2015, selain faktor bencana alam yang sering berlaku. Ini
menjadikan kawasan tapak pertanian yang berkualiti juga agak terhad terutama di negeri-
negeri yang membangun seperti Selangor dan Johor, menjadikan pembangunan kawasan
pertanian hanya tertumpu di kawasan yang kurang agronomik untuk aktiviti pertanian
secara konvensional di kawasan pertanian luar bandar. Oleh yang demikian, Jabatan
Pertanian memperkenal teknologi veggie factory yang diharap dapat memberi nafas
baharu kepada sektor pertanian di negara ini.
Sebagai makulaman, teknologi itu dinspirasikan daripada teknologi Jepun setelah
berlakunya bencana alam di Fukushima, Jepun pada 2004. Dengan beberapa pendekatan
bagi memudahkan teknologi tersebut diaplikasi di negara ini dengan kos lebih rendah dan
mampu milik. Selain itu, pendekatan teknologi tersebut juga diharap dapat membantu
meningkatkan hasil produktiviti tanaman di dalam kawasan yang terhad khususnya
tanaman sayuran dengan hasil yang berkualiti tinggi serta bebas daripada bahan racun
makhluk perosak. Penggunaan bahan racun makhluk perosak dapat seratus peratus
dikurangkan sekiranya pengusaha sentiasa memastikan kebersihan dan sanitasi kawasan
bangunan dapat dikekalkan.
Selain menggalakkan penyertaan murid dalam aktiviti sebegini, guru-guru juga
dilihat dapat memanfaatkan projek ini dengan menjadikannya sebagai laluan rentas
kurikulum bagi matapelajaran Sains, Reka Bentuk & Teknologi, Bahasa Malaysia dan
matapelajaran yang lain. Justeru itu, Program Penanaman Sayuran Hidroponik adalah
satu program yang bertepatan untuk melihat guru-guru yang mempelbagaikan teknik dan
kaedah pengajaran “Back to Basic”.

2.0 Objektif

i. Menyediakan ruang pembelajaran yang lebih kondusif serta aktiviti pembelajaran yang
menyeronokkan melalui kaedah hands-on dan project based.

ii. Memberi peluang kepada murid untuk merasai pengalaman sendiri dalam proses
penanaman sayur secara hidroponik.

iii. Memberi ruang kepada guru untuk menggunakan tapak tanaman hidroponik sebagai
laluan rentas kurikulum untuk matapelajaran Sains, Reka Bentuk & Teknologi dan
Bahasa Malaysia.

iv. Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid-murid dalam usaha menjaga dan
mengurus takung hidroponik masing-masing.

v. Mencantikkan persekitaran sekolah secara tidak langsung.

3.0 Tentatif Program


Tentatif perlaksanaan program ini:
Januari - November 2019

4.0 Sasaran Program

Program ini menyasarkan semua kelas tahun 2 hingga 6 di SK Jimah Baru dengan
setiap kelas dibekalkan dengan 1 takung hidroponik, biji benih dan peralatan yang
berkaitan.Mereka akan menjalankan projek hidroponik menggunakan bahan terbuang
iaitu botol kosong.
5.0 Perincian program

Jadual tentatif perlaksaan program ini ialah:

Tarikh / Masa Aktiviti


Januari - Februari 2019 Menyiapkan tapak penanaman hidroponik dan membuat
pembelian takung dan peralatan hidoponik.
Majlis Perasmian tapak penanaman
Mac 2019 hidroponik.
Penanaman bermula
Tuaian yang pertama dan penanaman yang
18-22 Mac 2019 kedua
22- 26 April 2019 Tuaian kedua dan penanaman ketiga
20 - 24 Mei 2019 Tuaian ke3 dan penanaman ke4
24 - 28 Jun 2019 Tuaian ke4 dan penanaman ke5
Tuaian
22 - 26 Julai 2019 ke5

6.0 Belanjawan program

Bi
l Perkara Kuantiti RM/ Kuantiti / hari Jumlah

1 Set hidroponik 30 RM60 RM 1 800.00

Jumlah RM 1 800.00
Jumlah belanjawan keseluruhan = RM 1 800.00

7.0 Jawatankuasa perlaksana

Penaung : Pn. Saniah Bt Abdul Samad

Penasihat : Pn. Nor Aslina Bt Ismail


: Tuan Haji Rosli B.Ahmad
: Pn. Azura Bt Harun
Pengerusi : Pn. Roswati Bt Yusof
Penyelaras : Pn. Rafidah Binti Abang Monir
Setiausaha : Pn. Amirah Bt Adil
AJK : Pn. Nur Emyra Binti Mohd Nor
: En. Mohd Nazir Bin Tumiran

8.0 Penutup
Semoga Program Penanaman Sayuran Hidroponik ini akan dapat berlangsung dengan
jayanya. Seterusnya ia akan menjadi penyumbang kepada kualiti pengajaran dan
pembelajaran di SK Jimah Baru.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

................................... .........................................
(AMIRAH BINTI ADIL) (ROSWATI BINTI YUSOF )
GPK Kurikulum

Disahkan oleh,

...................................
( )

Anda mungkin juga menyukai