Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN PENGADIL

KURSUS KEPENGADILAN BOLA BALING

PENILAIAN PERLAWANAN TAHAP


NAMA

MYKAD

NEGERI

KEJOHANAN

PERLAWANAN

KATEGORI PERINGKAT

TARIKH

skor (1= kurang / 2= sederhana / 3= baik) 1 2 3 CATATAN PP / TD

KRITERIA PENILAIAN KEKUATAN :

1 MEMAHAMI DAN MENGAPLIKASIKAN PERATURAN

2 TAHAP KECERGASAN YANG BAIK (FITNESS)

3 PERGERAKAN DAN POSISI YANG BETUL

4 INTERAKSI SEMASA PERLAWANAN

5 HUKUMAN YANG TEPAT

6 ISYARAT TANGAN YANG JELAS

7 CARA TIUPAN YANG BETUL

8 YAKIN DENGAN KEPUTUSAN / TINDAKAN KELEMAHAN :

9 TENANG TERHADAP PROVOKASI LUARAN

10 BERSEDIA MENERIMA TEGURAN DAN KOMEN (TD)

CATATAN (JIKA ADA)

PENAMBAHBAIKAN :

____________________________________

( )

Panel Penilai / Technical Delegate