Anda di halaman 1dari 1

Tajuk : Persampelan populasi kumbang beras

Objektif:
Pengenalan:

Radas dan Bahan:


Kanta tangan, dakwat selulosa, piring petri, bikar ?cm3?, beras usang 500g

Prosedur:
1. Beras usang yang mengandungi kumbang beras disukat secara rawak menggunakan bikar
50cm3.
2. Beras usang yang telah disukat dimasukkan ke dalam piring petri.
3. Dengan menggunakan kanta tangan, kumbang beras ditangkap dari piring petri tersebut.
4. Kumbang beras yang ditangkap ditandakan dengan menggunakan sedikit dakwat selulosa di atas
badannya dan dicatatkan bilangannya (x).
5. Kumbang beras yang bertanda dilepaskan semula ke dalam beras usang tersebut.
6. Selepas 1 hari, tangkapan kedua dibuat secara rawak dari beras usang yang sama menggunakan
bikar 50cm3 yang sama.
7. Jumlah kumbang beras (Y) dan bilangan kumbang beras yang bertanda(Z) dari tangkapan kedua
direkodkan.
8. Saiz populasi kumbang beras dalam beras usang tersebut dianggarkan.

Pengiraan:
Bilangan kumbang beras dalam tangkapan pertama = X
Bilangan kumbang beras dalam tangkapan kedua = Y
Bilangan kumbang beras bertanda dalam tangkapan kedua =Z
>> Anggaran bilangan kumbang beras (saiz populasi) = XY
Z

Perbincangan:

Masukkan tentang perkara berikut:


1. Memastikan kumbang beras yang bertanda digaul rata dengan kumbang beras tidak bertanda
sebelum tangkapan kedua dibuat.
2. Membuat cedukan secara rawak. Mata seharusnya tidak memandang ke dalam bekas beras.
3. Mengeluarkan lebih banyak beras (menggunakan alat ceduk yang lebih besar).
4. Mengulang eksperimen beberapa kali dan mencari purata keputusan.

Kesimpulan: