Anda di halaman 1dari 11

REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4

1.1 PENGERTIAN SEJARAH DAN KEMAHIRAN SEJARAH

NO NAMA 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN

1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN

2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN

3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU

4 KIRTHIGA A/P SURES

5 KHAMALI A/P MUNIANDY

6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR

7 MOSSHINI A/P SIVARAJA

8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU


9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN

10 PUVAN A/L MUNIANDY

11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN

12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY

13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

1.2 PENGERTIAN DIRI DAN KELUARGA


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN

2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN


NO
3 NAMA
KAVIRAJ A/L MARIMUTHU 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
4 KIRTHIGA A/P SURES
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
5 KHAMALI A/P MUNIANDY

6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR

7 MOSSHINI A/P SIVARAJA

8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU


9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN

10 PUVAN A/L MUNIANDY

11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN

12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY

13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

1.3 SEJARAH SEKOLAH


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN

3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU


NO
4 NAMA
KIRTHIGA A/P SURES 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
5 KHAMALI A/P MUNIANDY
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA

8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU


9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN

10 PUVAN A/L MUNIANDY

11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN

12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY

13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

1.4 KAWASAN TEMPAT TINGGAL MURID


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU

4 KIRTHIGA A/P SURES


NO
5 NAMA
KHAMALI A/P MUNIANDY 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN

10 PUVAN A/L MUNIANDY

11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN

12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY

13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

2.1 ZAMAN AIR BATU


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
4 KIRTHIGA A/P SURES

5 KHAMALI A/P MUNIANDY


NO
6 NAMA
KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
10 PUVAN A/L MUNIANDY
4 KIRTHIGA A/P SURES
11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN

12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY

13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

3.1 KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
5 KHAMALI A/P MUNIANDY

6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR


NO
7 NAMA
MOSSHINI A/P SIVARAJA 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
10 PUVAN A/L MUNIANDY
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN
4 KIRTHIGA A/P SURES
12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY
5 KHAMALI A/P MUNIANDY
13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

4.1 KEDUDUKAN KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR

7 MOSSHINI A/P SIVARAJA


NO
8 NAMA
NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
10 PUVAN A/L MUNIANDY
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY
4 KIRTHIGA A/P SURES
13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO
5 KHAMALI A/P MUNIANDY
14 SRITHARAN A/L CHANDRAN
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR
15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

5.1 TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA

8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU


NO
9 NAMA
PREMKUMAR A/L SARGUNAAN 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
10 PUVAN A/L MUNIANDY
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO
4 KIRTHIGA A/P SURES
14 SRITHARAN A/L CHANDRAN
5 KHAMALI A/P MUNIANDY
15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR
16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA
17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT

5.2 PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN
NO
10 NAMA
PUVAN A/L MUNIANDY 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
14 SRITHARAN A/L CHANDRAN
4 KIRTHIGA A/P SURES
15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI
5 KHAMALI A/P MUNIANDY
16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR
17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA
18 VAISHNAVE A/P RAJABAT
8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU

5.3 TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN

10 PUVAN A/L MUNIANDY


NO
11 NAMA
SANTOSH A/L PUVANESVARAN 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 K1.1.7 K1.1.8 K1.1.9 TP
CATATAN
12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY
1 DARSHINI A/P V.I.NAJHAN
13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO
2 DEVADARSHEN A/L MAHENDRAN
14 SRITHARAN A/L CHANDRAN
3 KAVIRAJ A/L MARIMUTHU
15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI
4 KIRTHIGA A/P SURES
16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU
5 KHAMALI A/P MUNIANDY
17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA
6 KUNALACHUMI A/P ASOKKUMAR
18 VAISHNAVE A/P RAJABAT
7 MOSSHINI A/P SIVARAJA

5.4 HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA


REKOD TRANSIT SEJARAH TAHUN 4
8 NAVANITHYAN A/L THAMILEARASU
9 PREMKUMAR A/L SARGUNAAN

10 PUVAN A/L MUNIANDY

11 SANTOSH A/L PUVANESVARAN

12 SHASHVINA A/P SANDANASAMY

13 SRIMITRAN A/L THANGARA JOO

14 SRITHARAN A/L CHANDRAN

15 SUBASINI A/P NARAIANAMOORTHI

16 THAKSHINAMURTHI A/L SELVARAJU

17 THUSHENTHIRAN A/L RAJA

18 VAISHNAVE A/P RAJABAT