Anda di halaman 1dari 11

2.

0 PELAKSANAAN AKTIVITI

1. Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

2. Tahun : 3 Mawar

3. Bil. Murid : 20 orang

4. Tarikh : 29 Ogos 2018

5. Hari :Selasa

6. Masa : 9.15 pagi – 10.15 pagi

7. Tema : Kemasyarakatan

8. Tajuk : Lakonan Ayat Suruhan, Permintaan, Silaan dan Larangan

9. Kemahian Fokus: Aspek mendengar dan bertutur: Ayat Suruhan, Permintaan, Silaan dan
Larangan

10. Standard Kandungan

1.1 Mendengar dan memberikan respons

11. Standard Pembelajaran

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

(i) suruhan dan permintaan

(ii) silaan dan larangan

12. Objektif :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-

i. Menyebut kata suruhan, permintaan, silaan dan larangan berdasarkan situasi


dengan betul secara lisan.

ii. Menyebut ayat yang mengandungi kata suruhan, permintaan, silaan dan
larangan yang tepat secara lisan.

13. Sistem Bahasa

1
 Sebutan dan Intonasi
 Tatabahasa: kata suruhan, permintaan, silaan dan larangan
 Kosa Kata: terbakar, rumah

14. Elemen Merentasi Kurikulum

 Ilmu : Kesusateraan
 Nilai Murni : kerjasama, hormat- menghormati
 Kreativiti : Pergerakan kreatif
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

 KB: menghubung kait pengalaman tentang penggunaan kata ganti nama.


 KP: verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik.
 BCB: mengumpul maklumat dam memproses maklumat berdasarkan video.

16. Bahan Bantu Mengajar (BBM)

No. Jenis Bilangan


1. Komputer Riba 1
2. LCD 1
3. Pembesar Suara 1
4. Kad Perkataan 3
5. Video 1
6. Lembaran Kerja A (pengayaan) 16
7. Lembaran Kerja B (pemulihan) 4

17. Pengetahuan Sedia Ada :

Murid telah mengetahui tentang kata ganti nama secara umum.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
Pengurusan Kebersihan kelas. Murid memastikan Peralatan yang
Bilik Darjah Persediaan murid kelas bersih dan sesuai.

2
(2 minit) untuk belajar. mereka bersedia
untuk belajar.
Set Induksi Menayangkan Beberapa orang BBM
(5 minit) kad perkataan. murid menyebut Kad perkataan
Contoh kad perkataan: perkataan dengan KB
 Jangan suara yang jelas Menghubung kait
 Sila berdasarkan kad set induksi
 Tolong perkataan. dengan topik yang
Guru membimbing ingin dipelajari
murid untuk
menghubungkaitkan BCB
jawapan dengan tajuk Memproses
pelajaran pada hari maklumat
ini. KP
Interpersonal
. Verbal Linguistik

Langkah 1 Video pelbagai Murid dibahagi BBM


(15 minit) situasi formal dan kepada beberapa Video
tidak formal. kumpulan. KB
Murid ditayang klip Menghubung kait
Contoh video: video yang berkaitan set induksi
1. Kekeluargaan situasi formal dan tak dengan topik yang
2. Kemasyarakatan formal di hadapan ingin dipelajari.
kelas. KP
Murid berbincang Interpersonal.
mengenai kata dan Kinestatik.
ayat suruhan, silaan,
permintaan dan
larangan bersama ahli
kumpulan masing-
masing.
Langkah 2 Lakonan situasi Setiap kumpulan KB
(23 minit) tampil di hadapan Memahami dan
kelas untuk membuat memindahkan
persembahan lakonan maklumat melalui

3
bertemakan bebas dengan membina
berdasarkan situasi ayat
yang dibincang pada menggunakan
langkah satu kata suruha,
mengikut kreativiti permintaan, silaan
kumpulan masing- dan larangan
masing. dengan betul.
Ahli kumpulan lain Memberi
memberi pendapat pendapat
terhadap penggunaan terhadap
kata suruhan, penggunaan kata
permintaan, silaan suruhan,
atau larangan dalam permintaan, silaan
lakonan yang dilihat. dan larangan yang
Guru membimbing sesuai.
murid dalam
membuat pembetulan
jika terdapat KP
kesalahan Interpersonal
penggunaan kata dan Verbal Linguistik
ayat suruhan, Intrapersonal
permintaan, silaan Kinestatik
dan larangan.

Langkah 3 Teks cerita Beberapa orang BBM


( 10 minit) pendek ‘Rumah murid membaca teks Teks pendek
Pak Abu cerita pendek di Lembaran
Terbakar’ hadapan kelas secara membina ayat
bergilir-gilir. Lembaran
Murid yang lain Teka Silang
mendengar serta Kata
mengecam kata
suruhan, permintaan, Pendekatan
silaan dan larangan Induktif
dalam teks cerita KP
tersebut. Interpersonal.

4
Murid menyebut ayat Kinestatik.
suruhan, permintaan, Verbal Lingustik
silaan dan larangan
yang dan menulis Ciri PAK21
kata suruhan, Berkomunikasi
Pengayaan permintaan, silaan secara lisan
Lembaran kerja dan larangan di dengan
membina ayat papan putih. berkesan.

Pemulihan Pengayaan
Teka Silang Kata Murid membuat ayat
berdasarkan kata
suruhan, kata
permintaan, kata
silaan dan kata
larangan di lembaran
kerja.
Pemulihan
Murid mencari kata
suruhan, kata
permintaan, kata
silaan dan kata
larangan dalam
permainan Teka
Silang Kata.

1. Kognitif 1.Guru membuat aktiviti KB


Penutup Membuat sumbang saran berkaitan Memberi
(5 minit) rumusan isi apa yang dipelajari. kesimpulan
pelajaran. dengan betul dan
2. Sosial 2.Guru menayangkan semula tepat.
Guru memberi video “Seniman Bujang KP
pujian atas Lapok”. Verbal linguistik.
usaha murid Intrapersonal.
semasa di
dalam kelas. Nilai:

5
Keyakinan, kerjasama

18. Refleksi

19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

6
5.0 LAMPIRAN

KAD PERKATAAN

APA AWAK IA

CONTOH VIDEO

Seniman Bujang Lapok

TEKS CERITA PENDEK

Cerita: Rumah Pak Abu Terbakar

Pada suatu petang, aku terdengar bunyi pelik di luar rumah lalu segera keluar untuk
melihat apa yang sedang berlaku. Di luar rumah, aku melihat asap berkepul-kepul di udara.
Rupa-rupanya rumah Pak Abu telah terbakar.

Aku segera pergi memberitahu ibu dan bapaku. Tanpa berlengah, bapaku terus pergi
meminta pertolongan penduduk kampung. Manakala, aku pula segera menelefon pihak
bomba. Ramai penduduk kampung yang datang membantu. Mereka bertungkus-lumus
memadamkan kebakaran tersebut namun api terus marak. Kira-kira 20 minit kemudian,
barulah bomba sampai ke tempat kejadian. Setengah jam berikutnya, api yang marak itu
berjaya dipadamkan tetapi malangnya rumah Pak Abu telah pun musnah sama sekali.

Menurut pihak bomba, kebakaran itu berpunca daripada kebocoran dapur gas. Ini
kerana, kebakaran tersebut bermula dari dapur dan didapati tong gas di situ telah meletup.

7
Aku bersyukur kerana tiada kemalangan jiwa berlaku. Namun, kerugian dianggarkan lebih
daripada RM300,000.

Selepas api berjaya dipadamkan, Pak Abu mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang datang menolong memadamkan kebakaran rumahnya. Memandangkan
Pak Abu adalah jiran terdekat kami, ibu bapaku mengajak Pak Abu sekeluarga menumpang
di rumah kami untuk sementara waktu.

Semasa di rumah kami, Pak Abu selalu kelihatan muram kerana mengenangkan
peristiwa pahit yang melanda keluarganya. Selang tiga bulan kemudian, rumah Pak Abu
telah siap dibina semula. Pak Abu berasa amat gembira dan mengucapkan terima kasih
kepada keluarga kami yang banyak membantu mereka. Akhirnya, Pak Abu dan keluarganya
telah mengambil keluargaku sebagai keluarga angkat mereka.

8
LEMBARAN KERJA A (PENGAYAAN)

Bina ayat berdasarkan kata ganti nama yang diberikan.

1. Siapa

Ayat :

2. Patik

Ayat :

3. Beliau

Ayat :

4. Mana

Ayat :

5. Engkau

Ayat :

9
LEMBARAN KERJA B (PENGAYAAN)

Arahan:

Cari kata ganti nama yang tersembunyi.

AKU MEREKA KAMI MANA

ANDA SAUDARA DIA SIAPA

Q W R T U Y O I P A
S D F R V C A S U B
A A K U X S E A B K
T U N G S D E U G A
Z A D C U T Y D C M
E U N G S F I A D I
S E D T V P A R L O
A X W E C N B A Y I
C N D S A H U P I N
Z A D M C E A N F X
S D R A C K E A A D
D E T Y E B F P I S
X E R R D V V A O P
X S E E C R B I U N
S M V R E T S S U P
S D R R U R H B F I

10
11