Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 2019

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Gimnastik Asas 1.1.1 Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long


1: GIMNAS 1.1 Kemahiran Imbangan bridge) dan kereta sorong.
GEMILANG Melakukan pergerakan yang 1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara
berpasangan, tugu secara berpasangan dan imbangan dekam.
memerlukan kawalan badan dan 1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan kaki lejang
IMBANGAN TEGUH sokongan. (teeter-tooter) dengan sokongan dan dirian tangan dengan
sokongan Penilaian :
Aplikasi Pengetahuan dalam Kemahiran Pemerhatian
Imbangan 2.1.1 Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan
2.1 Menggunakan pengetahuan semasa melakukan aktiviti imbangan. EMK :
M1 2.1.2 Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa
konsep pergerakan dan prinsip Kreativiti & Inovasi
mekanik bagi kawalan badan dan melakukan pelbagai aktiviti imbangan.
sokongan. 2.1.3 Menyatakan titik tumpuan berat badan (centre of mass) Permainan kecil :
semasa melakukan imbangan.
2.1.4 Menyatakan perkaitan antara kedudukan tangan dan jari
Lumba kereta sorong
Pengurusan dan Keselamatan dengan mengawal imbangan dalam dirian tangan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian
mengikut jenis aktiviti yang dijalankan.
Dinamika Kumpulan 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan

11: JAGA DIRI SIHAT 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
EMOSI konteks kesihatan diri dan reproduktif
(i) Bibir Peraturan sentuhan ialah
KENALI DIRI Mengamalkan cara menjaga kehormatan (ii) Payu dara bertingkah laku menurut
-Anggota seksual diri:  Anggota seksual (iii) Punggung norma sosial seperti tidak
(iv) Zakar mendedahkan tubuh di
M1 (v) Faraj khalayak ramai.
(vi) Dubur
Cadangan Aktiviti:

 Main peranan
 Inkuiri
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1: GIMNAS 1.2 Kemahiran Hambur dan Pendaratan 1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras
GEMILANG Melakukan kemahiran hambur dan tinggi ke aras rendah. Pemerhatian /
pendaratan dengan lakuan yang betul Pentaksiran
SI KANGGARU DAN 1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras
SI ARNAB 2.2 Menggunakan pengetahuan konsep rendah ke aras tinggi. Permainan kecil:
pergerakan dan prinsip mekanik bagi hambur Si KAnggaru
-Hambur kaki dan pendaratan. 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan
semasa melakukan hambur kaki dari EMK:
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pelbagai aras Kreativiti & Inovasi
pengurusan dan keselamatan.
5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat
digunakan.

M2
11: JAGA DIRI SIHAT 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks 1.1.1 Menyatakan anggota seksual
EMOSI kesihatan diri dan reproduktif Nota:
(vii) Bibir
KENALI DIRI Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri:  (viii) Payu dara Peraturan sentuhan ialah
- Lindungi Anggota seksual (ix) Punggung bertingkah laku menurut
anggota (x) Zakar norma sosial seperti tidak
seksual (xi) Faraj mendedahkan tubuh di
(xii) Dubur khalayak ramai.

Cadangan Aktiviti:

 World Cafe  Main peranan 


Inkuiri
1: GIMNAS 1.2 Kemahiran Hambur dan Pendaratan 1.2.3 Melakukan hambur dengan kedua-
GEMILANG Melakukan kemahiran hambur dan dua belah tangan. Pemerhatian /
pendaratan dengan lakuan yang betul Pentaksiran
SI KANGGARU DAN 2.2.2 Menyatakan pemindahan berat
SI ARNAB 2.2 Menggunakan pengetahuan konsep badan semasa melakukan hambur Permainan kecil:
pergerakan dan prinsip mekanik bagi hambur menggunakan tangan Si Arnab
- Hambur tangan dan pendaratan.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil EMK:
5.2 Menunjukkan keyakinan dan bahagian secara aktif. Kreativiti & Inovasi
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti fizikal.

M3
11: JAGA DIRI SIHAT 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga Nota:
EMOSI konteks kesihatan diri dan reproduktif kehormatan anggota seksual.
Peraturan sentuhan ialah
SELAMATKAN Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: 1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga bertingkah laku menurut
MARUAH  Anggota seksual kehormatan anggota seksual. norma sosial seperti tidak
mendedahkan tubuh di
khalayak ramai.

Cadangan Aktiviti:

 World Cafe  Main


peranan  Inkuiri
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1: GIMNAS 1.3 Kemahiran Putaran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike
GEMILANG Melakukan kemahiran putaran dengan diikuti imbangan. Pemerhatian /
lakuan yang betul. Pentaksiran
GULING 1.3.2 Melakukan guling belakang diikuti
TENGGILING 2.3 Menggunakan pengetahuan konsep imbanga Permainan kecil:
pergerakan dan prinsip mekanik bagi
putaran. 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan
posisi pike. EMK:
5.2 Menunjukkan keyakinan dan Kreativiti & Inovasi
tanggungjawab kendiri semasa melakukan 2.3.2 Menerangkan kepentingan menolak
dengan tangan pada akhir guling belakang.
aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.
M4
11: JAGA DIRI SIHAT 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga Nota:
EMOSI konteks kesihatan diri dan reproduktif kehormatan anggota seksual.
Peraturan sentuhan ialah
SELAMATKAN Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: 1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga bertingkah laku menurut
MARUAH  Anggota seksual kehormatan anggota seksual. norma sosial seperti tidak
mendedahkan tubuh di
khalayak ramai.

Cadangan Aktiviti:

 World Cafe  Main


peranan  Inkuiri
2: LANGKAH 1.4 Melakukan pelbagai corak pergerakan 1.4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus
BERIRAMA mengikut irama mengikut tempo muzik yang didengar Pemerhatian /
seperti step-close, schottische, polka dan Pentaksiran
IKUT LANGKAHKU 2.4 Mengaplikasikan konsep pergerakan grapevine.
dalam pergerakan berirama. Permainan kecil:
2.4.1 Membezakan langkah lurus
5.2 Menunjukkan keyakinan dan berdasarkan pergerakan lokomotor
tanggungjawab kendiri semasa melakukan EMK:
aktiviti fizikal. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Kreativiti & Inovasi
bahagian secara aktif.

M5 Nota:
1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada
dalaman serta luaran yang mempengaruhi anggota seksual. Memberitahu kepada orang
kesihatan diri dan reproduktif dewasa yang boleh
1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat dipercayai apabila berlaku
11: JAGA DIRI pada anggota seksual mengikut situasi. sentuhan tidak selamat,
SIHAT EMOSI Berkata TIDAK kepada: penderaan, keganasan
1.2.3 Menjana idea cara melapor kepada seksual dan sumbang
BERTINDAK CEPAT  Sentuhan pada anggota seksual orang yang dipercayai sekiranya berlaku mahram.
sentuhan tidak selamat pada anggota
seksual.
Cadangan Aktiviti:

 Tayangan animasi yang


sesuai
 Simulasi berkata TIDAK
dan melapor
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

2: LANGKAH 1.4 Melakukan pelbagai corak pergerakan 1.4.2 Mereka cipta dan
BERIRAMA mengikut irama. mempersembahkan rangkaian pergerakan Pemerhatian /
menggunakan pelbagai langkah Pentaksiran
IKUT LANGKAHKU 2.4 Mengaplikasikan konsep pergerakan lurus mengikut tempo muzik yang didengar.
dalam pergerakan berirama. Permainan kecil:
2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama digunakan untuk mereka cipta rangkaian
dalam kumpulan. pergerakan mengikut tempo muzik yang EMK:
didengar. Kreativiti & Inovasi

M6 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Nota:
1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada
dalaman serta luaran yang mempengaruhi anggota seksual. Memberitahu kepada orang
kesihatan diri dan reproduktif dewasa yang boleh
1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat dipercayai apabila berlaku
11: JAGA DIRI pada anggota seksual mengikut situasi. sentuhan tidak selamat,
SIHAT EMOSI Berkata TIDAK kepada: penderaan, keganasan
1.2.3 Menjana idea cara melapor kepada seksual dan sumbang
BERTINDAK CEPAT  Sentuhan pada anggota seksua orang yang dipercayai sekiranya berlaku mahram.
sentuhan tidak selamat pada anggota
Cadangan Aktiviti:
seksual.
 Tayangan animasi yang
sesuai
 Simulasi berkata TIDAK
dan melapor
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

2: LANGKAH 1.4 Melakukan pelbagai corak pergerakan 1.4.2 Mereka cipta dan
BERIRAMA mengikut irama. mempersembahkan rangkaian pergerakan Pemerhatian /
menggunakan pelbagai langkah Pentaksiran
IKUT LANGKAHKU 2.4 Mengaplikasikan konsep pergerakan lurus mengikut tempo muzik yang didengar.
dalam pergerakan berirama. Permainan kecil:
2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama digunakan untuk mereka cipta rangkaian
dalam kumpulan. pergerakan mengikut tempo muzik yang EMK:
didengar. Kreativiti & Inovasi

M7 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata Nota:


11: JAGA DIRI 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko TIDAK kepada pelawaan merokok.
SIHAT EMOSI terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, Bahan tembakau seperti
keluarga dan masyarakat 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok rokok daun, cerut dan paip
CEGAH SEBELUM terhadap kesihatan diri dan persekitaran. tembakau. Rokok alternatif
PADAH seperti shisha dan rokok
Berkata TIDAK kepada: elektronik. Perokok pasif
 Merokok ialah orang yang tidak
merokok tetapi menghirup
asap rokok dari
persekitarannya.

Cadangan Aktiviti:

 Simulasi berkata TIDAK


1.5.1 Menghantar bola menggunakan
3: SERANG SAMPAI 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan tangan, kaki dan alatan.
MENANG kategori serangan dengan lakuan yang betul.
1.5.2 Menerima bola menggunakan
HANTARAN 2.5 Menggunakan pengetahuan konsep tangan, kaki dan alatan.
PANTAS ELAK pergerakan dan prinsip mekanik dalam Pemerhatian /
DIPINTAS kemahiran asas permainan kategori serangan 1.5.5 Memintas hantaran bola pemain Pentaksiran
lawan.
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama Permainan kecil:
dalam kumpulan 2.5.1 Menerangkan lakuan semasa
menghantar dan menerima bola EMK:
menggunakan tangan, kaki dan Kreativiti & Inovasi
alatan.

2.5.2 Membezakan penggunaan daya


semasa menghantar bola pada pelbagai
jarak.
M8
5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan

2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata Nota:


11: JAGA DIRI 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko TIDAK kepada pelawaan merokok.
SIHAT EMOSI terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, Bahan tembakau seperti
keluarga dan masyarakat 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok rokok daun, cerut dan paip
CEGAH SEBELUM terhadap kesihatan diri dan persekitaran. tembakau. Rokok alternatif
PADAH seperti shisha dan rokok
Berkata TIDAK kepada: elektronik. Perokok pasif
 Merokok ialah orang yang tidak
merokok tetapi menghirup
asap rokok dari
persekitarannya.

Cadangan Aktiviti:
 Simulasi berkata TIDAK
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan, Pemerhatian /


3: SERANG SAMPAI 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kaki dan alatan. Pentaksiran
MENANG kategori serangan dengan lakuan yang betul.
1.5.2 Menerima bola menggunakan tangan, Permainan kecil:
kaki dan alatan.
HANTARAN 2.5 Menggunakan pengetahuan konsep
PANTAS ELAK pergerakan dan prinsip mekanik dalam 1.5.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. EMK:
DIPINTAS kemahiran asas permainan kategori serangan Kreativiti & Inovasi
2.5.1 Menerangkan lakuan semasa
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama menghantar dan menerima bola menggunakan
dalam kumpulan tangan, kaki dan alatan.

2.5.2 Membezakan penggunaan daya semasa


menghantar bola pada pelbagai jarak.
9 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk
kumpulan

11: JAGA DIRI 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri Nota:
SIHAT EMOSI terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, daripada menjadi perokok pasif.
keluarga dan masyarakat Bahan tembakau seperti
KERANA NILA rokok daun, cerut dan paip
SETITIK tembakau. Rokok alternatif
Berkata TIDAK kepada:  seperti shisha dan rokok
Merokok elektronik. Perokok pasif
ialah orang yang tidak
merokok tetapi menghirup
asap rokok dari
persekitarannya.

Cadangan Aktiviti:

 Simulasi berkata TIDAK


1.5 Melakukan kemahiran asas permainan 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, Pemerhatian /
3: SERANG SAMPAI kategori serangan dengan lakuan yang betul. kaki dan alatan. Pentaksiran
MENANG
1.5.4 Melakukan kemahiran mengadang. Permainan kecil:
2.5 Menggunakan pengetahuaN konsep
LINCAH pergerakan dan prinsip mekanik dalam 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki
MENGGELECEK, kemahiran asas permainan kategori serangan. dan alatan. EMK:
JARINGAN HEBAT. Kreativiti & Inovasi
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 2.5.3 Membezakan lakuan semasa
semasa melakukan aktiviti. mengelecek dengan tangan, kaki dan alatan.

2.5.4 Menyatakan justifikasi situasi yang


sesuai untuk mengadang dan memintas

2.5.5 Menyatakan kemahiran yang boleh


digunakan untuk menjaring menggunakan
tangan, kakI dan alatan

10 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan


ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

11: JAGA DIRI 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri Nota:
SIHAT EMOSI terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, daripada menjadi perokok pasif.
keluarga dan masyarakat Bahan tembakau seperti
KERANA NILA rokok daun, cerut dan paip
SETITIK tembakau. Rokok alternatif
Berkata TIDAK kepada:  seperti shisha dan rokok
Merokok elektronik. Perokok pasif
ialah orang yang tidak
merokok tetapi menghirup
asap rokok dari
persekitarannya.

Cadangan Aktiviti:

 Simulasi berkata TIDAK


MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.5 Melakukan kemahiran asas permainan 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
3: SERANG SAMPAI kategori serangan dengan lakuan yang betul. tangan, kaki dan alatan. Pentaksiran
MENANG
2.5 Menggunakan pengetahuaN konsep 1.5.4 Melakukan kemahiran mengadang. Permainan kecil:
LINCAH pergerakan dan prinsip mekanik dalam
MENGGELECEK, kemahiran asas permainan kategori serangan. 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, EMK:
JARINGAN HEBAT. kaki dan alatan. Kreativiti & Inovasi
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti. 2.5.3 Membezakan lakuan semasa
mengelecek dengan tangan, kaki dan
alatan.

2.5.4 Menyatakan justifikasi situasi yang


11 sesuai untuk mengadang dan memintas

2.5.5 Menyatakan kemahiran yang boleh


digunakan untuk menjaring menggunakan
tangan, kakI dan alatan

5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru


dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.
Nota:
11: JAGA DIRI 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi 3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri Keyakinan diri bermaksud
SIHAT EMOSI dalam kehidupan harian berasa yakin dengan
kemampuan diri untuk
melak ukan sesuatu.
YAKIN BOLEH Cara meningkatkan:
Cadangan Aktiviti:
 Keyakinan diri  Permainan ‘Kotak
Beracun’
 Peta minda 
Simulasi

12 LATIHAN KEMAHIRAN 1
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 23.03.2019 – 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 – 31.03.2019)

4: SEMANGAT 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Menghantar bola menggunakan Pemerhatian /
BERJUANG permainan kategori jaring dengan lakuan tangan, kaki dan alatan. Pentaksiran
yang betul.
HANTAR TEPAT, 1.6.2 Menerima bola menggunakan
TERIMA BIJAK 2.6 Menggunakan pengetahuan tangan, kaki dan alatan. PERMAINAN:
konsep pergerakan dan prinsip Lompat tali
mekanik dalam kemahiran asas 2.6.1 Menyatakan lakuan menghantar
permainan kategori jaring. EMK:
dan menerima bola menggunakan
Kreativiti & Inovasi
tangan, kaki dan alatan.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

M 13
.
11: JAGA DIRI 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.2 Mengaplikasikan cara Nota:
SIHAT EMOSI emosi dalam kehidupan harian meningkatkan keyakinan diri dalam
kehidupan harian. Keyakinan diri
AMALAN POSITIF bermaksud berasa yakin
Cara meningkatkan: 3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan dengan kemampuan diri
keyakinan diri melalui amalan positif. untuk melak ukan
 Keyakinan diri sesuatu.

Cadangan Aktiviti:
 Permainan ‘Kotak
Beracun’
 Peta minda
 Simulasi
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.6 Melakukan kemahiran asas .1.6.3 Melakukan pukulan pepat


permainan kategori jaring dengan menggunakan alatan.
4: SEMANGAT lakuan yang betul.
BERJUANG 1.6.4 Melakukan pukulan kilas Pemerhatian /
2.6 Menggunakan pengetahuan menggunakan alatan. Pentaksiran
PUKULAN AJAIB konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas 2.6.2 Membezakan lakuan pukulan
permainan kategori jarring pepat dengan pukulan kilas EMK:
menggunakan alatan. Kreativiti & Inovasi
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang
selamat digunakan
M 14

.
11: JAGA DIRI 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.2 Mengaplikasikan cara Nota:
SIHAT EMOSI emosi dalam kehidupan harian meningkatkan keyakinan diri dalam
kehidupan harian. Keyakinan diri
AMALAN POSITIF bermaksud berasa yakin
Cara meningkatkan: 3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan dengan kemampuan diri
keyakinan diri melalui amalan positif. untuk melak ukan
 Keyakinan diri sesuatu.

Cadangan Aktiviti:
 Permainan ‘Kotak
Beracun’
 Peta minda
 Simulasi
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

4: SEMANGAT 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan 1.6.5 Melakukan servis menggunakan Pemerhatian /
BERJUANG kategori jaring dengan lakuan yang betul. tangan, kaki dan alatan. Pentaksiran

MARI SERVIS 2.6 Menggunakan pengetahuan 2.6.3 Menganalisis dan mengenal EMK:
konsep pergerakan dan prinsip pasti titik kontak pada objek yang Kreativiti & Inovasi
mekanik dalam kemahiran asas dihantar
permainan kategori jaring
2.6.4 Menerangkan lakuan servis
5.4 Membentuk kumpulan dan menggunakan tangan, kaki dan alatan
bekerjasama dalam kumpulan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

M 15
11: JAGA DIRI 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam Nota:
SIHAT EMOSI keluarga serta kepentingan perhubungan kekeluargaan. Contoh isu semasa ialah
institusi kekeluargaan dalam yang berlaku dalam
KELUARGAKU aspek kesihatan keluarga 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran perhubungan
SAYANG berkata TIDAK kepada sentuhan tidak kekeluargaan ialah
selamat dalam perhubungan sumbang mahram,
Kepentingan menghargai: kekeluargaan. pencabulan, rogol dan
penderaan seksual.
 Perhubungan kekeluargaan yang sihat 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga
dan selamat batas sentuhan dalam perhubungan Cadangan Aktiviti:
kekeluargaan.  perbincangan
Kumpulan
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

4: SEMANGAT 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan 1.6.5 Melakukan servis menggunakan Pemerhatian /
BERJUANG kategori jaring dengan lakuan yang betul. tangan, kaki dan alatan. Pentaksiran

MARI SERVIS 2.6 Menggunakan pengetahuan 2.6.3 Menganalisis dan mengenal EMK:
konsep pergerakan dan prinsip pasti titik kontak pada objek yang Kreativiti & Inovasi
mekanik dalam kemahiran asas dihantar
permainan kategori jaring
2.6.4 Menerangkan lakuan servis
5.4 Membentuk kumpulan dan menggunakan tangan, kaki dan alatan
bekerjasama dalam kumpulan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

M 16

11: JAGA DIRI 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam Nota:
SIHAT EMOSI keluarga serta kepentingan perhubungan kekeluargaan. Contoh isu semasa ialah
institusi kekeluargaan dalam yang berlaku dalam
KELUARGAKU aspek kesihatan keluarga 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran perhubungan
SAYANG berkata TIDAK kepada sentuhan tidak kekeluargaan ialah
selamat dalam perhubungan sumbang mahram,
Kepentingan menghargai: kekeluargaan. pencabulan, rogol dan
penderaan seksual.
 Perhubungan kekeluargaan yang sihat 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga
dan selamat batas sentuhan dalam perhubungan Cadangan Aktiviti:
kekeluargaan.  perbincangn kumpulan
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.1 Melakukan balingan bola atas bahu.
permainan kategori pukul dan Pemerhatian /
memadang dengan lakuan yang betul. 1.7.2 Menangkap bola pada pelbagai aras Pentaksiran
5: HEBAT BALINGAN,
HEBAT PUKULAN 2.7 Menggunakan pengetahuan 2.7.1 Menyatakan kedudukan tangan yang EMK:
konsep pergerakan dan prinsip paling sesuai (angle of release) semasa Kreativiti & Inovasi
SIAPA PANTAS mekanik dalam kemahiran asas melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
permainan kategori pukul dan
memadang. 2.7.2 Membezakan kedudukan tangan
semasa menangkap bola pada pelbagai aras
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam
aktiviti fizikal.

M 17
5.1 Kemahiran interpersonaldan 5.1.1 Menerangkan maksud konflik. Nota:
11: JAGA DIRI komunikasi berkesan dalam
SIHAT EMOSI kehidupan harian 5.1.2 Menganalisis tanda tanda konflik Konflik bermaksud
dengan adik-beradik dan rakan sebaya. perselisihan atau
pertentangan antara
Cara mengurus konflik dengan: individu, idea,
FAHAMI DAKU kepentingan dan lainlain.
 Adik-beradik
 Rakan sebaya
Cadangan Aktiviti:

 Peta minda  Simulasi 


Merancang aktiviti
bersama-sama dengan
keluarga
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.7.3 Memukul bola yang pegun


1.7 Melakukan kemahiran asas menggunakan alatan pemukul.
permainan kategori pukul dan
5: HEBAT memadang dengan lakuan yang betul.
BALINGAN, HEBAT 2.7.3 Mengenal pasti titik kontak pada
PUKULAN 2.7 Menggunakan pengetahuan bola dan alatan pemukul semasa memukul
konsep pergerakan dan prinsip bola.
AYUNAN TERBAIK mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori pukul dan
memadang. 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi
alatan dengan betul.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan keselamatan.
M 18
5.1 Kemahiran interpersonaldan 5.1.3 Mengesyorkan idea sendiri cara Nota:
11: JAGA DIRI SIHAT komunikasi berkesan dalam mengurus konflik secara berhemah dalam
EMOSI kehidupan harian perhubungan dengan adik-beradik dan Konflik bermaksud
rakan sebaya. perselisihan atau
pertentangan antara
Cara mengurus konflik dengan: individu, idea,
MENANGANI kepentingan dan lainlain.
KONFLIK  Adik-beradik
 Rakan sebaya
Cadangan Aktiviti:

 Peta minda  Simulasi 


Merancang aktiviti
bersama-sama dengan
keluarga
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.4 Melakukan balingan bola


permainan kategori pukul dan dengan tangan lurus mengikut arah Pemerhatian /
5: HEBAT memadang dengan lakuan yang betul. pusingan jam. Pentaksiran
BALINGAN, HEBAT
PUKULAN 2.7 Menggunakan pengetahuan 1.7.5 Melakukan balingan bola
konsep pergerakan dan prinsip dengan tangan lurus melawan arah EMK:
mekanik dalam kemahiran asas pusingan jam. Kreativiti & Inovasi
PUTARAN permainan kategori pukul dan
SEMANGAT memadang. 2.7.4 Menyenaraikan kemahiran yang
terdapat dalam kategori pukul dan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen memadang.
pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
dalam aktiviti fizikal.

M 19
5.1 Kemahiran interpersonaldan 5.1.1 Menerangkan maksud konflik. Nota:
11: JAGA DIRI SIHAT komunikasi berkesan dalam Konflik bermaksud
EMOSI kehidupan harian 5.1.2 Menganalisis tanda-tanda konflik perselisihan atau
dengan adik-beradik dan rakan pertentangan antara
sebaya. individu, idea,
Cara mengurus konflik dengan: kepentingan dan lainlain.
MENANGANI 5.1.3 Mengesyorkan idea sendiri cara
KONFLIK  Adik-beradik mengurus konflik secara berhemah Cadangan Aktiviti:
 Rakan sebaya dalam perhubungan dengan adik-  Peta minda  Simulasi 
beradik dan rakan sebaya. Merancang aktiviti
bersama-sama dengan
keluarga

M 20 LATIHAN KEMAHIRAN 2
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)

6: OLAHRAGAWAN 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.1 Berlari dalam pelbagai jarak. Pemerhatian /
HARAPAN berlari dengan lakuan yang betul. Pentaksiran
1.8.2 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
LARIAN ANEKA 2.8 Mengaplikasi konsep
JARAK pergerakan dan prinsip mekanik 2.8.2 Menyatakan perkaitan antara EMK:
dalam kemahiran asas berlari. koordinasi tangan dan kaki semasa Kreativiti & Inovasi
berlari dengan kelajuan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
M 21 pengurusan dan keselamatan. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang
yang selamat.

Nota:
6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit Contoh simptom demam
11: JAGA DIRI SIHAT mengurangkan faktor risiko penyakit bawaan nyamuk: denggi - Demam panas -
EMOSI dalam kehidupan harian Sakit kepala - Sakit
(i) Demam denggi tulang belakang - Sakit
TIADA NYAMUK (ii) Demam malaria sendi - Sakit biji mata -
TIADA PENYAKIT Penyakit bawaan nyamuk: Ruam

 Demam denggi Contoh simptom demam


 Demam malaria malaria - Demam panas
- Loya dan muntah -
Pucat dan keletihan -
Meracau

Cadangan Aktiviti:
 World café
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.1 Berlari dalam pelbagai jarak. Pemerhatian /
6: OLAHRAGAWAN berlari dengan lakuan yang betul. Pentaksiran
HARAPAN 1.8.2 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
2.8 Mengaplikasi konsep
LARIAN ANEKA pergerakan dan prinsip mekanik 2.8.2 Menyatakan perkaitan antara EMK:
JARAK dalam kemahiran asas berlari. koordinasi tangan dan kaki semasa Kreativiti & Inovasi
berlari dengan kelajuan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang
yang selamat.

M 22 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit


11: JAGA DIRI SIHAT mengurangkan faktor risiko penyakit bawaan nyamuk: Nota:
EMOSI dalam kehidupan harian Contoh simptom demam
(iii) Demam denggi denggi - Demam panas -
TIADA NYAMUK (iv) (ii) Demam malaria Sakit kepala - Sakit
TIADA PENYAKIT Penyakit bawaan nyamuk: tulang belakang - Sakit
sendi - Sakit biji mata -
 Demam denggi Ruam
 Demam malaria
Contoh simptom demam
malaria - Demam panas
- Loya dan muntah -
Pucat dan keletihan -
Meracau

Cadangan Aktiviti:
internet
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.1 Melompat menggunakan


6: OLAHRAGAWAN lompatan dengan lakuan yang betul. sebelah kaki dan mendarat dengan Pemerhatian /
HARAPAN kedua-dua belah kaki. Pentaksiran
2.9 Mengaplikasi konsep pergerakan
JAUHKU MELOMPAT dan prinsip mekanik dalam kemahiran 1.9.2 Melompat menggunakan
asas lompatan. sebelah kaki dan mendarat dengan kaki EMK:
yang sama. Kreativiti & Inovasi
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 1.9.3 Melompat menggunakan kaki
M 23 melakukan aktiviti fizikal. kanan dan mendarat dengan kaki kiri
dan sebaliknya.

2.9.1 Menjelaskan postur badan yang


betul semasa melompat.

5.2.2 Menerima cabaran dan seronok


semasa melakukan aktiviti.

11: JAGA DIRI SIHAT 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan Cadangan Aktiviti:
EMOSI mengurangkan faktor risiko penyakit mengenai cara mencegah pembiakan
dalam kehidupan harian nyamuk.  World cafe
BERTINDAK
SEGERA 6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat
Penyakit bawaan nyamuk: mencegah demam denggi dan demam
malaria.
 Demam denggi
 Demam malaria
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.4 Melompat melepasi halangan Pemerhatian /


6: OLAHRAGAWAN lompatan dengan lakuan yang betul. pada pelbagai aras. Pentaksiran
HARAPAN
2.9 Mengaplikasi konsep pergerakan 2.9.2 Mengenal pasti dan
HALANGAN dan prinsip mekanik dalam kemahiran menjustifikasi kaki yang sesuai EMK:
BERTINGKAT asas lompatan. digunakan untuk melonjak Kreativiti & Inovasi

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok


tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti.
melakukan aktiviti fizikal.

M 24
11: JAGA DIRI SIHAT 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan Cadangan Aktiviti:
EMOSI mengurangkan faktor risiko penyakit mengenai cara mencegah pembiakan
dalam kehidupan harian nyamuk.  Poster
BERTINDAK
SEGERA 6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat
Penyakit bawaan nyamuk: mencegah demam denggi dan demam
malaria.
 Demam denggi
 Demam malaria
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

6: OLAHRAGAWAN 1.10 Melakukan kemahiran asas 1.10.1 Melontar objek bentuk sfera pada
HARAPAN balingan dengan lakuan yang betul. pelbagai jarak.
Pemerhatian /
2.10 Mengaplikasi konsep pergerakan 1.10.2 Merejam objek bentuk rod pada Pentaksiran
LONTARAN dan prinsip mekanik dalam kemahiran pelbagai jarak.
GEMILANG asas balingan.
1.10.3 Melempar objek bentuk leper pada
pelbagai jarak. EMK:
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen Kreativiti & Inovasi
pengurusan dan keselamatan. 2.10.1 Menjelaskan postur badan yang
betul semasa melakukan lontaran.

2.10.2 Menjelaskan postur badan yang


betul semasa melakukan rejaman.

2.10.3 Menjelaskan postur badan yang


betul semasa melakukan lemparan.

5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi


alatan dengan betul.
M 25
Nota:
11: JAGA DIRI SIHAT 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.1 Menyatakan maksud ancaman Ancaman sekeliling
EMOSI untuk menjaga keselamatan diri sekeliling. adalah keadaan yang
boleh mendatangkan
WASPADA SELALU 7.1.2 Membincangkan persekitaran bahaya berdasarkan
Bertindak secara bijak untuk mengelak: yang boleh mengancam keadaan setempat,
keselamatan diri. situasi, kehadiran orang
 Ancaman sekeliling yang tidak dikenali atau
perkara yang mungkin
boleh menjadi ancaman
kepada keselamatan diri.

Cadangan Aktiviti:
 Simulasi  Kad situasi
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

7: KEYAKINAN DI AIR 1.11 Melakukan kemahiran keyakinan dan 1.11.1 Mengawal pernafasan untuk Pemerhatian /
keselamatan dalam air. satu jangka masa semasa di bawah Pentaksiran
SELAM DAN KAWAL permukaan air.
2.11 Mengaplikasi konsep keyakinan dan
keselamatan dalam air. 2.11.1 Menjelaskan cara mengawal EMK:
pernafasan di bawah permukaan air. Kreativiti & Inovasi
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan
kesesuaian pakaian mengikut jenis
M 26 aktiviti yang dijalankan.

11: JAGA DIRI SIHAT 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.1 Menyatakan maksud ancaman Nota:
EMOSI untuk menjaga keselamatan diri sekeliling. Ancaman sekeliling
adalah keadaan yang
WASPADA SELALU 7.1.2 Membincangkan persekitaran boleh mendatangkan
Bertindak secara bijak untuk mengelak: yang boleh mengancam bahaya berdasarkan
keselamatan diri. keadaan setempat,
 Ancaman sekeliling situasi, kehadiran orang
yang tidak dikenali atau
perkara yang mungkin
boleh menjadi ancaman
kepada keselamatan diri.

Cadangan Aktiviti:
 Simulasi  Kad situasi
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.12 Melakukan kemahiran renang dengan 1.12.1 Melakukan tendangan keribas Pemerhatian /
7: KEYAKINAN DI AIR lakuan yang betul. (flutter kick) dalam posisi meniarap untuk Pentaksiran
satu jarak dengan bantuan alat apungan.
KERIBAS BERTENAGA 2.12 Mengaplikasikan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam kemahiran 1.12.2 Melakukan tendangan keribas EMK:
renang. dalam posisi telentang untuk satu jarak Kreativiti & Inovasi, ICT
dengan bantuan alat apungan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan 2.12.1 Membezakan lakuan tendangan
aktiviti fizikal. keribas (flutter kick) antara posisi tiarap
dengan telentang.

5.2.2 Menerima cabaran dan seronok


semasa melakukan aktiviti
27

7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.3 Mengaplikasikan langkah-langkah Nota:


11: JAGA DIRI SIHAT menjaga keselamatan diri mengelakkan situasi yang boleh Ancaman sekeliling adalah
EMOSI mengancam keselamatan diri. keadaan yang boleh
mendatangkan bahaya
BIJAK BERTINDAK Bertindak secara bijak untuk mengelak: 7.1.4 Menjana idea cara mengelakkan diri berdasarkan keadaan
daripada situasi yang boleh mengancam setempat, situasi,
 Ancaman sekeliling keselamatan diri. kehadiran orang yang tidak
dikenali atau perkara yang
mungkin boleh menjadi
ancaman kepada
keselamatan diri.

Cadangan Aktiviti:
 Simulasi  Kad situasi
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

7: KEYAKINAN DI AIR 1.12 Melakukan kemahiran renang dengan 1.12.1 Melakukan tendangan keribas Pemerhatian /
lakuan yang betul. (flutter kick) dalam posisi meniarap untuk Pentaksiran
POS KERIBAS satu jarak dengan bantuan alat apungan.
2.12 Mengaplikasikan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam kemahiran 1.12.2 Melakukan tendangan keribas EMK:
renang. dalam posisi telentang untuk satu jarak Kreativiti & Inovasi, ICT
dengan bantuan alat apungan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan 2.12.1 Membezakan lakuan tendangan
aktiviti fizikal. keribas (flutter kick) antara posisi tiarap
dengan telentang.

5.2.3 Menerima kemenangan dan


M 28 kekalahan dalam permainan.

7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.3 Mengaplikasikan langkah-langkah Nota:


11: JAGA DIRI SIHAT menjaga keselamatan diri mengelakkan situasi yang boleh Ancaman sekeliling adalah
EMOSI mengancam keselamatan diri. keadaan yang boleh
mendatangkan bahaya
BIJAK BERTINDAK Bertindak secara bijak untuk mengelak: 7.1.4 Menjana idea cara mengelakkan diri berdasarkan keadaan
daripada situasi yang boleh mengancam setempat, situasi,
 Ancaman sekeliling keselamatan diri. kehadiran orang yang tidak
dikenali atau perkara yang
mungkin boleh menjadi
ancaman kepada
keselamatan diri.

Cadangan Aktiviti:
 Simulasi  Kad situasi

29 LATIHAN KEMAHIRAN 3
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 09.08.2019 – 17.08.2019, KUMPULAN B: 10.08.2019 – 18.08.2019)

8: CERIA DAN SIHAT 1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.13.1 Bermain permainan tradisional Pemerhatian /
kesenggangan yang melibatkan daya tahan dan Pentaksiran
SIAPA KUAT DIA kekuatan otot seperti Tarik Upih dan
MENANG 2.13 Mengaplikasi pengetahuan dan Batak Lampung.
strategi dalam aktiviti rekreasi dan EMK:
kesenggangan. 2.13.1 Menjelaskan cara bermain Kreativiti & Inovasi
permainan tradisional yang melibatkan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen daya tahan dan kekuatan otot seperti
pengurusan dan keselamatan. Tarik Upih dan Batak Lampung.

5.4 Membentuk kumpulan dan 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang


bekerjasama dalam kumpulan. yang selamat
M 30
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

Nota:
UNIT 12: AMALAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan jenis snek Snek ialah makanan
PEMAKANAN SIHAT selamat. berkhasiat. yang diambil antara
waktu makan utama
PILIHAN sekiranya perlu.
BERKHASIAT, Pengambilan snek yang betul: (Sumber: Kementerian
PILIHAN SIHAT. Kesihatan Malaysia)
 Snek berkhasiat
Cadangan Aktiviti:
 Puzzle
 Dam ular
 Main peranan
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
8: CERIA DAN SIHAT 1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.13.2 Bermain permainan strategi Pentaksiran
kesenggangan yang melibatkan kemahiran motor halus
STRATEGI JUARA seperti karom, dam, catur dan Batu
2.13 Mengaplikasi pengetahuan dan Seremban. EMK:
-KAROM, BATU strategi dalam aktiviti rekreasi dan Kreativiti & Inovasi
SEREMBAN kesenggangan. 2.13.2 Menentukan strategi yang
sesuai digunakan dalam permainan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan seperti karom, dam, catur dan Batu
tanggungjawab kendiri semasa Seremban.
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

M 31 Nota:
UNIT 12: AMALAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan jenis snek Snek ialah makanan
PEMAKANAN SIHAT selamat. berkhasiat. yang diambil antara
waktu makan utama
PILIHAN sekiranya perlu.
BERKHASIAT, Pengambilan snek yang betul: (Sumber: Kementerian
PILIHAN SIHAT. Kesihatan Malaysia)
 Snek berkhasiat
Cadangan Aktiviti:
 Puzzle
 Dam ular
 Main peranan
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
8: CERIA DAN SIHAT 1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.13.2 Bermain permainan strategi Pentaksiran
kesenggangan yang melibatkan kemahiran motor halus
STRATEGI JUARA seperti karom, dam, catur dan Batu
2.13 Mengaplikasi pengetahuan dan Seremban. EMK:
-CATUR DAN DAM strategi dalam aktiviti rekreasi dan Kreativiti & Inovasi
kesenggangan. 2.13.2 Menentukan strategi yang
sesuai digunakan dalam permainan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan seperti karom, dam, catur dan Batu
tanggungjawab kendiri semasa Seremban.
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.
M 32
UNIT 12: AMALAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.2 Memahami kepentingan snek Nota:
PEMAKANAN SIHAT selamat. berkhasiat. Snek ialah makanan
yang diambil antara
SNEK PILIHAN 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran waktu makan utama
TEPAT Pengambilan snek yang betul: memilih snek berkhasiat. sekiranya perlu.
(Sumber: Kementerian
 Snek berkhasiat Kesihatan Malaysia)

Cadangan Aktiviti:
 Puzzle
 Dam ular
 Main peranan
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat


9: CERGAS DAN meningkatkan suhu badan, kadar
TERATUR 3.1 Melakukan aktiviti fizikal pernafasan, kadar nadi dan EMK
berpandukan Konsep Kecergasan. keanjalan otot. Kreativiti dan Inovasi
YAKIN BERSEDIA
4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum KBAT
semasa melakukan aktiviti fizikal. dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Mengaplikasi
Memahami
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.1.2 Membezakan kadar nadi
tanggungjawab kendiri semasa sebelum dan selepas melakukan aktiviti
melakukan aktiviti. fizikal.

5.2.2 Menerima cabaran dan seronok


semasa melakukan aktiviti.

M 33
UNIT 12: AMALAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.2 Memahami kepentingan snek Nota:
PEMAKANAN SIHAT selamat. berkhasiat. Snek ialah makanan
yang diambil antara
SNEK PILIHAN 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran waktu makan utama
TEPAT Pengambilan snek yang betul: memilih snek berkhasiat. sekiranya perlu.
(Sumber: Kementerian
 Snek berkhasiat Kesihatan Malaysia)

Cadangan Aktiviti:
 soal selidik
UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU
Pemerhatian /
9: CERGAS DAN 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan Pentaksiran
TERATUR berpandukan Konsep Kecergasan. badan.

KEKAL CERIA 4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan 4.1.1 Membezakan tujuan


semasa melakukan aktiviti fizikal. memanaskan badan dan menyejukkan EMK
badan. Kreativiti dan Inovasi
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 4.1.2 Membezakan kadar nadi
melakukan aktiviti. sebelum dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.

4.1.3 Menyatakan kuantiti air yang


perlu diminum semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.

5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil


bahagian secara aktif.
M 34
Nota:
UNIT 12: AMALAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan
PEMAKANAN SIHAT selamat. snek berkhasiat dengan mengurangkan Snek ialah makanan
kandungan gula, garam dan lemak. yang diambil antara
ELAK BERLEBIHAN waktu makan utama
Pengambilan snek yang betul: sekiranya perlu.
(Sumber: Kementerian
 Snek berkhasiat Kesihatan Malaysia)

Cadangan Aktiviti:
 Soal selidik

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


3.2 Melakukan aktiviti yang meningkatkan 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat Pemerhatian /
10: JOM SENAM kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik dalam Pentaksiran
UNTUK SIHAT jangka masa yang ditetapkan.
4.2 Mengaplikasikan konsep asas kapasiti
JANTUNG HEBAT, aerobic 4.2.1 Menerangkan kesan senaman
PARU-PARU SIHAT terhadap jantung. EMK
5.2 Menunjukkan keyakinan dan Kreativiti dan Inovasi
tanggungjawab kendiri semasa 4.2.2 Menyatakan perkaitan antara
melakukan aktiviti fizikal jantung dan paru-paru semasa
melakukan senaman.

5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil


bahagian secara aktif.
M 35
Nota:
UNIT 12: AMALAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan
PEMAKANAN SIHAT selamat. snek berkhasiat dengan mengurangkan Snek ialah makanan
kandungan gula, garam dan lemak. yang diambil antara
ELAK BERLEBIHAN waktu makan utama
Pengambilan snek yang betul: sekiranya perlu.
(Sumber: Kementerian
 Snek berkhasiat Kesihatan Malaysia)

Cadangan Aktiviti:
 Puzzle
 Dam ular
 Main peranan

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


3.3 Melakukan senaman meningkatkan 3.3.1 Melakukan senaman regangan Pemerhatian /
kelenturan dengan lakuan yang betul. dinamik dan regangan statik pada otot- Pentaksiran
10: JOM SENAM otot utama serta bertahan dalam jangka
UNTUK SIHAT 4.3 Mengaplikasikan konsep asas masa yang ditetapkan
kelenturan
4.3.1 Menamakan senaman regangan EMK
MELENTUR 5.4 Membentuk kumpulan dan yang selamat dilakukan untuk Kreativiti dan Inovasi
DINAMIK bekerjasama dalam kumpulan. meningkatkan kelenturan.

4.3.2 Menyatakan tujuan senaman


regangan statik dan regangan dinamik.

5.4.2 Melakukan aktiviti secara


M 36
berpasangan dan berkumpulan.

UNIT 13: 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:
WASPADA cemas dan kemahiran bertindak dengan kecederaan ringan.
SENTIASA bijak mengikut situasi Contoh jenis kecederaan
9.1.2 Membincangkan jenisjenis ringan ialah luka kecil
CUAI MEMBAWA kecederaan ringan. dan calar.
PADAH Bertindak dengan bijak apabila berlaku
kemalangan:
 Kecederaan ringan Cadangan Aktiviti:
 presentation
Carta
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
.
3.3 Melakukan senaman meningkatkan 3.3.1 Melakukan senaman regangan
kelenturan dengan lakuan yang betul. dinamik dan regangan statik pada otot-otot Pemerhatian /
utama serta bertahan dalam jangka masa Pentaksiran
10: JOM SENAM 4.3 Mengaplikasikan konsep asas yang ditetapkan.
UNTUK SIHAT kelenturan
4.3.1 Menamakan senaman regangan
yang selamat dilakukan untuk
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen meningkatkan kelenturan. EMK
KIRA DAN TAHAN pengurusan dan keselamatan. Kreativiti dan Inovasi
4.3.2 Menyatakan tujuan senaman
regangan statik dan regangan dinamik.

5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang


selamat
M 37

UNIT 13: 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:
WASPADA cemas dan kemahiran bertindak dengan kecederaan ringan.
SENTIASA bijak mengikut situasi Contoh jenis kecederaan
9.1.2 Membincangkan jenisjenis ringan ialah luka kecil
CUAI MEMBAWA kecederaan ringan. dan calar.
PADAH Bertindak dengan bijak apabila berlaku
kemalangan:
 Kecederaan ringan Cadangan Aktiviti:
 Simulasi
 World cafe
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

3.4 Melakukan senaman meningkatkan 3.4.1 Melakukan senaman seperti


kekuatan otot dan daya tahan otot dengan separa cangkung, ringkuk tubi separa, Pemerhatian /
10: JOM SENAM lakuan yang betul. jengkit kaki setempat, lentik belakang Pentaksiran
UNTUK SIHAT ubah suai, hamstring curl dan tekan tubi
4.4 Mengaplikasikan konsep asas ubah suai seberapa banyak ulangan
kekuatan otot dan daya tahan otot. dalam jangka masa 10 hingga 15 saat.
SAYA GAGAH EMK
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 4.4.1 Menyatakan otot-otot besar Kreativiti dan Inovasi
pengurusan dan keselamatan. yang terlibat semasa senaman daya
tahan otot.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 4.4.2 Membezakan konsep senaman
melakukan aktiviti fizikal. kekuatan otot dengan daya tahan otot.

5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang


yang selamat

5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil


bahagian secara aktif.
M 38
UNIT 13: 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.3 Membincangkan cara memberi Nota:
WASPADA cemas dan kemahiran bertindak dengan bantu mula untuk kecederaan ringan.
SENTIASA bijak mengikut situasi Contoh jenis kecederaan
9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu ringan ialah luka kecil
BANTU MULA mula untuk kecederaan ringan. dan calar.
Bertindak dengan bijak apabila berlaku
kemalangan:  Kecederaan ringan
Cadangan Aktiviti:
 Simulasi  World cafe
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang Pemerhatian /
berat badan.
10: JOM SENAM komposisi badan. Pentaksiran
UNTUK SIHAT 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi
4.5 Membuat perkaitan antara komposisi ketinggian dan berat badan
TUBUHKU SIHAT badan dengan kecergasan fizikal.
4.5.1 Membanding berat badan dan tinggi EMK
sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara normal.
Kreativiti dan Inovasi
semasa melakukan aktiviti
4.5.2 Menyatakan nutrien makanan yang
memberi tenaga dan membantu tumbesaran.

4.5.3 Menerangkan perkaitan antara senaman


dengan pengurusan berat badan

5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan


ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
M 39
UNIT 13: 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.3 Membincangkan cara memberi Nota:
WASPADA cemas dan kemahiran bertindak dengan bantu mula untuk kecederaan ringan. Contoh jenis kecederaan
SENTIASA bijak mengikut situasi ringan ialah luka kecil
9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu dan calar.
BANTU MULA Bertindak dengan bijak apabila berlaku mula untuk kecederaan ringan.
kemalangan: Cadangan Aktiviti:
 Kecederaan ringan  Simulasi  World cafe

40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERASASKAN SEKOLAH

41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 22.11.2019 – 31.12.2019, KUMPULAN B: 23.11.2019 – 31.12.2019)

BERMINAT MENDAPATKAN RPH SELAMA SETAHUN? PM WHATSAPP @ TELEGRAM 017- 499


1336.