Anda di halaman 1dari 3

TARIKH / HARI KEMAHIRAN INSANIAH

MASA Tanggung jawab Sosial

TINGKATAN 5 Menghargai Alam


Sekitar

MATA PELAJARAN REKACIPTA Spiritual

Kerja Sepasukan

Standard 9.1 Lukisan Terbantu Komputer (LTK) dalam Reka Cipta Pembelajaran
Kandungan Sepanjang Hayat

HASIL Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Keusahawanan

PEMBELAJARAN 9.1.1 Mengenal pasti pelbagai perisian LTK yang terdapat di pasaran. Pengurusan

9.1.2 Mengenal pasti perintah asas perisian LTK Model 3D bagi


tujuan :

(i) melukis

(ii) mendimensi

(iii) mengubah suai

(iv) memapar

MOD Perbincangan / Pembentangan PETA PEMIKIRAN


PEMBELAJARAN
Eksperimen Bulatan

Simulasi/ Demonstrasi/ Lakonan ✓ Buih

Projek / Kerja Kursus / PBS Pokok

Pembelajaran Luar Bilik Darjah / Lawatan Dakap

Integerasi Teknologi Maklumat / Multimedia / PP Alir

Lain-lain (Nyatakan) Pelbagai Alir

….……………………………………………………………………. Titi
RINGKASAN Set Induksi:(10 Minit)
AKTIVITI
1. Guru menunjukkan video mengenai salah satu perisian LTK ARAS PEMBELAJARAN

Mencipta

Isi Kandungan Pembelajaran:(80 minit) Menilai

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Menganalisa

2. Murid melayari internet untuk mengetahui lain-lain perisian LTK Mengaplikasi

3. Murid dikehendaki untuk membentangkan hasil dapatan Memahami


dengan menggunakan pelbagai media.
Mengingati

Rumusan;(30 minit)
PENTAKSIRAN DAN
1. Guru menyimpulkan tajuk pembentangan pada hari ini. PENILAIAN

Latihan Bertulis

BAHAN BANTU Buku rujukan Laporan Amali /


BELAJAR (BBB) Eksperimen

Bahan Edaran / Cetakan Kuiz

Model Pembentangan

Carta Ujian / Peperiksaan

Lain-lain (Nyatakan) ✓

Kertas Mahjong / Marker Pen; atau 6 ASPIRASI MURID DALAM


PPPM
Powerpoint / LCD Projektor/ Laptop / Komputer

IMPAK Kehadiran : 0 / 0 Pengetahuan

Semua murid menguasai objektif Kemahiran Berfikir

Murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan Kemahiran Memimpin

Murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan Kemahiran Dwi bahasa

PdP ditangguhkan kerana: Etika dan Kehoranian


….…………………………………………………………………………. Identiti Nasional

TANDATANGAN GURU: PENGESAHAN