Anda di halaman 1dari 3

BAB 5 – DISKALKULIA

5.6 PRINSIP-PRINSIP PENGAJARAN MURID DISKALKULIA

1. Menggunakan BBM yang menarik perhatian (Ex: warna)


 Penggunaan warna adalah cara yang mudah untuk membolehkan murid mengingati
konsep asas matematik / nombor / symbol dan sebagainya.
 Gunakan warna khas (marker, pencil warna, warna air dll) untuk membantu murid
diskalkulia melihat secara jelas langkah-langkah dan setiap nombor / simbol dengan
warna khas.
 Galakkan murid menggunakan pencil warna atau marker dalam nota atau latihan mereka,
sebagai pengukuhan.
 Cara lain untuk menggunakan warna sebagai pengukuhan ialah dengan menekankan
masalah yg dihadapi murid (apa yg sering dilupakan / xtahu murid?) menggunakan warna
khas dan lampirkan di kertas/buku murid.
 Contohnya, warnakan simbol tolak (-) atau perkataan ‘tolak’ sebagai petunjuk untuk
soalan yg diberikan. (warna simbol atau perkataan sudah ditetapkan di peringkat awal
pembelajaran)

2. Mengenali murid dengan mendalam


 Boleh dibuat dengan menemubual murid diskalkulia (mengumpul maklumat)
 Murid diskalkulia mungkin akan berasa malu untuk menyatakan masalah sebenar yang
dihadapi, gunakan kemahiran komunikasi guru dengan baik.
o Mungkin ada strategi atau cara berkesan yang pernah digunakannya?
o Mungkin ada cara mengenal nombor/menghafal sifir yang didedahkannya di luar
bilik darjah? (rumah-ibu bapa, tuisyen, pakar)
 Perlu memahami kelebihan (cara yg pernah murid belajar, yg sedikit sebanyak membantu
murid/minat/hobi) dan kelemahan (sikap/kognitif) murid dalam matematik.
 Menggunakan strategi / pendekatan yang sesuai digunakan
o Kaedah baru yg menyeronokkan
o Kaedah lama yg pernah diguna, hanya perlu inovasikannya
o Menyeronokkan murid dan meningkatkan minat murid belajar.
Prinsip- prinsip pengajaran murid diskalkulia

Guru perlu tahu beberapa prinsip pengajaran bagi murid diskalkulia, antaranya ialah :

1. Memastikan murid bersedia untuk belajar matematik.

Kesukaran pembelajaran kanak- kanak biasanya didahului oleh ketidaksediaan kanak-kanak ini
untuk mempelajari matematik. Oleh itu, guru perlu menyediakan aktiviti yang berterusan supaya
kanak- kanak ini sentiasa ingin belajar matematik. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh
guru ialah :
1. Mengumpulkan objek dengan bentuk dan sifat.

2. Mengira bilangan objek.

3. Meneka nombor.

4. Tulis nombor secara berurutan dengan betul.

5. Mengukur objek
2. Pengajaran bermula dari konsep konkrit ke abstrak

Konkrit - Menjumlah dengan benda dan simbol.

Abstrak – Menggantikan benda dan simbol ke dalam angka


Contoh :

 Lambang-lambang dan tanda-tanda dalam matematik hendaklah jangan diperkenalkan


diperingkat awal. Kanak-kanak tersebut perlulah memahami nilai dan proses untuk
mendapatkan benda tersebut. Guru perlulah bijak menyusun bahan-bahan pengajaran untuk
membantu keberkesanan pdp. Penggunaan benda-benda maujud hanya sebagai titian untuk
membawa kanak-kanak tersebut dari peringkat konkrit ke peringkat abstrak.

 Isi pelajaran akan disusun daripada konkrit ke abstrak iaitu dari senang ke susah. Contoh
dalam matapelajaran matematik, guru mengajar konsep konkrit di mana murid menambah
objek dengan objek dan simbol seperti mengira buah. Manakala konsep abstrak pula, murid
akan mengira nombor.

 Matlamat terakhir dalam pengajaran matematik adalah ke arah keupayaan berfikir dan
menggunakan secara abstrak.

Anda mungkin juga menyukai