Anda di halaman 1dari 7

Manuskrip melayu lama sebagai satu korpus data kajian bahasa dan budaya melayu.

Sebelum kita melihat manuskrip Melayu itu sebagai satu korpus data kajian bahasa dan

budaya Melayu adalah lebih baik kita mengenal apakah dia manuskrip Melayu itu. Ada tiga

definisi yang dipetik untuk menerangkankan makna manuskrip Melayu itu ialah pertama yang

diambil dari pertemuan perbincangan manuskrip Melayu pada tahun 1983 yang mendefinisikan

manuskrip Melayu sebagai apa-apa tulisan jawi atau rumi berbahasa melayu yang ditulis

dengan tangan di atas bahan-bahan seperti kertas,kulit, buluh, gading, kayu atau kain.

Manakala dalam definisi kedua dari Kamus Dewan yang memberi makna sebagai “naskhah

tulisan tangan”. Makna ini masih lagi terlalu umum untuk menerangkan manuskrip Melayu itu.

Dan yang ketiga dipetik dari pendapat Ding Choo Ming dalam jurnalnya Pemikiran Melayu

dalam manuskrip Melayu mengertikan manuskrip Melayu adalah sumber maklumat yang

mengandungi pemikiran, ilmu dan akal budi pemikiran Melayu yang terawal.

Serba sedikit sejarah mengenai manuskrip ialah dipercayai dihasilkan seawal-awal

lingkungan abad ke 15 dan berakhir pada abad ke Sembilan belas. Manuskrip Melayu

merupakan penyimpanan atau peninggalan budaya melayu pada masa lampau dimana dapat

dilihat melalui kandungan dan bahasa. Sehubungan dengan itu manuskrip boleh dikaji dari

banyak segi: bahasa, budaya, falsafah, ugama, perubatan, sains dan teknologi, selain sejarah

dan sastera yang sering dilakukan selama ini.

Manuskrip Melayu ialah satu korpus. Korpus bermaksud himpunan data-data mentah

yang bakal digunakan untuk kajian. Contohnya adalah seperti himpunan manuskrip dan teks

1
bertulis yang lain. Sekarang memasuki topik mengenai manuskrip Melayu sebagai satu korpus

data kajian bahasa dan budaya.

Bahasa dan budaya Melayu sememangnya tidak dapat dipisahkan dalam kandungan

manuskrip Melayu Kedua-dua perkara ini saling berkait antara satu sama yang lain. Saling kita

mengkaji bahasa dalam sesuatu manuskrip Melayu itu, secara tidak langsung akan melihatkan

budaya sesuatu masyarakat itu dalam bentuk fizikal yang bertulis. Dalam hal ini akan

dibincangkan satu persatu mengenai manuskrip Melayu sebagai satu korpus kajian bahasa dan

kemudiannya mengenai sebagai satu korpus kajian budaya Melayu.

sebagai kajian bahasa, bahasa yang terdapat dalam manuskrip melayu sangat berbeza

dengan bahasa petuturan kita sehari-hari. Majoriti manuskrip Melayu menggunakan tulisan

jawi dan ada juga manuskrip yang didapati menggunakan bahasa Sanskrit, Arab( hamzah

Fansuri : sharab al-asyikin atau syiekh Naruddin al raniri : shiratul al mustaqim) dan bahasa

nusantara. Semasa kedatangan islam, manuskrip Melayu telah terpengaruh dengan tulisan jawi.

Manuskrip sememangnya boleh digunakan untuk mengkaji pengaruh bahasa pada masa lalu. Ini

kerana manuskrip itu, munculnya dengan bentuk fizikal yang bertulis jadi unsur-unsur bahasa

menjadi penyampai informasinya. Sebelum mengkaji manuskrip dengan lebih terperinci, kajian

bahasa telah dipraktikkan untuk mentranliterasikan manuskrip tersebut yang kebanyakannya

dari aksara jawi ke aksara rumi. Sebagai contoh di negara Brunei sendiri seperti manuskrip

Silsilah raja-raja Berunai dan Hukum Kanun. Selain itu Kajian bahasa dilakukan kearah

manuskrip tersebut adalah untuk memudahkan para pengkaji teks naskhah untuk memahami

cerita atau informasi yang terdapat dalam sesuatu manuskrip. Melalui kajian bahasa dapat

2
membantu untuk menentukan ketuaan manuskrip tersebut dan perbandingan diantara

manuskrip-manuskrip yang banyak versinya. Sebagai contoh manuskrip Melayu iaitu Syair

Rajang, mengikut buku Syair Rajang: penyelengaraan dan analisis teks terdapatnya ada 13

salinan syair Rajang yang bahasanya tidak kesemuanya sama. Setleah dikaji bahasa yang

digunakan dalam kesemua Syair Rajang didapati ada perbezaan penulisan. Pada versi awal

Syair Rajang huruf jawi Pa mempunyai satu titik, tetapi pada versi baru Syair Rajang huruf Pa

mempunyai tiga titik.1 Ini sudah menunjukkan ada perbezaan kehidupan penulisnya pada ketika

itu di zaman yang berbeza. Hasil ini dapat diketahui dengan kajian bahasa yang digunakan

dalam penulisannya.

Manuskrip asli selalunya akan disalin oleh seorang penulis pada suatu ketika dahulu.

Jadi dalam tempo persalinan itu akan berlakunya pengaruh bahasa yang dipelajarinya. Jika

seorang itu celik literasi mungkin menyebabkan manuskrip itu tercemar. Jadi disinilah

bergunanya kajian bahasa mengenai manuskrip dalam menyelesaikan masalah-masalah itu

tadi.

Kajian bahasa ini tidak lari dari bidang linguistik. Ada tiga cabang dalam bidang linguistik

dapat membantu filologi. Pertama ialah etimologi iaitu mengkaji asal usul atau sejarah kata.

ilmu ini melihat perubahan bentuk dan makna kata. Manakala kedua ialah Sosiolinguistik, iaitu

melihat hubungan diantara bahasa dengan perlakuan masyarakatnya. Kajian ini membantu

mengungkap keadaan sosiobudaya yang terkandung dalam manuskrip. Dan seterusnya ialah

stilistik, iaitu mengkaji bahasa sastera seperti gaya bahasanya untuk mengetahui keaslian dan
1
Ampuan Dr.Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, 2005, Syair Rajang: Penyelenggaraan Dan Analisis Tek, Hlm. 153.

3
usia teks tersebut. Seperti yang diungkapkan tadi, berlakunya persalinan manuskrip

sehinggakan ada pelbagai versi atau penambahan.

Melalui bahasa yang digunakan dalam manuskrip itu tidak lari dari memperlihatkan

budaya sesuatu masyarakatnya. Sekarang kita lihat kepada manukskrip Melayu sebagai satu

korpus kajian budaya Melayu.

Manuskrip Melayu adalah peninggalan budaya yang menyimpan berbagai-bagai

kehidupan bangsa pada masa lampau. Manuskrip Melayu ini juga boleh dijadikan sumber

bertulis yang menceritakan manusia Melayu, kebudayaan Melayu dan sosiobudaya masyarakat

Melayu pada masa silam. Malah bahasa yang digunakan didalam manuskrip juga

mencerminkan budaya melayu.

Ambil contoh konsep taat setia kepada raja dapat ditonjolkan sebagai budaya melayu

pada suatu ketika dahulu. Beberapa manuskrip Melayu seperti sejarah melayu yang

mengisahkan tentang kedudukan raja pada zaman orang melayu. Dalam sejarah melayu dapat

dilihat budaya melayu yang tidak boleh derhaka kepada raja. Ia juga melihatkan betapa eratnya

hubunngan diantara raja dengan rakyatnya. Dalam Hikayat Hang Tuah juga memperlihatkan

konsep ketaatan setiaan kepada raja. Melalui watak Hang Tuah sendiri iaitu seorang pahlawan

Melayu yang taat setia kepada rajanya tanpa berbelah bahagi. Ketaatan Hang Tuah dapat

dilihat pada tindakannya dalam membunuh sahabat karibnya sendiri iaitu Hang Jebat kerana

darhaka kepada raja. Dalam Hikayat Hang Tuah itu telah memperlihatkan kepentingan ketaatan

kepada raja itu tidak perlu dipersoalkan.

4
Dalam Syair Rakis juga ada menceritakan mengenai falsafah orang-orang Melayu, iaitu

taat setia kepada raja.2 Pengiran Syahbandar sanggup bertaruh nyawa menentang musuh

kerana menurut perintah sultan. Kesetiaannya semakin jelas ketika peristiwa peluncutan

jawatan beliau sebagai gabenor Serawak dilakukan oleh Pengiran Muda Hashim. Pengiran

Syahbandar tidak melawan malah dengan rela mengundurkan dirinya dengan penuh kerelaan

kerana ketaatan dan segannya kepada baginda Sultan di Brunei. itulah beberapa contoh

manuskrip Melayu yang ada menyentuh mengenai taat setia kepada raja yang tidak lari dari

budaya melayu.

Contoh lain manuskrip Melayu yang dapat diambil ialah Hukum Kanun Brunei. Hukum

Kanun ini mengandungi pelbagai aspek peraturan, tegahan dan hukuman yang bersangkut paut

tentang undang-undang sivil, kriminal dan peradatan serta sifat seorang individu traditional

yang mementingkan biar mati anak jangan mati adat. Manuskrip Hukum Kanun Brunei ini telah

memperlihatkan budaya melayu yang ada di Brunei dengan adat yang mengikuti undang-

undang Islam dan masyarakat melayu Brunei ditekankan untuk tidak meninggalkan adat.

Melalui hukum-hukum dan syarat-syarat yang diterangkan didalam Hukum Kanun Brunei ini

telah mengambarkan adanya pengaruh Islam dalam masyarakat Brunei. manuskrip Melayu itu

telah melihatkan budaya yang dibawa oleh sesuatu masyarakat , ini ada persamaannya dengan

manuskrip Hukum Kanun Brunei yang menerangkan hukum dan adat yang terdapat di Brunei

pada ketika itu.

2
Matussin Omar, 1980, pengarang Syair Rakis--Pengiran Syahbandar Mohammad Salleh Ibnu Pengiran
Syarmahyuda--cita-cita Sosial dan Politik, Hlm. 147.

5
Sekarang lihat pula kepada Syair Perlembagaan Negeri Brunei Darussalam, Masyarakat

Melayu juga sememangnya kaya dengan budinya. Dalam buku Riak Sastera Darussalam ada

mengungkapkan perihal masyarakat melayu dengan budinya. Contoh dapat dilihat dari Syair

Pelembagaan Negeri Brunei Darussalam iaitu karya almarhum Muda Omar Ali Saifuddien.

Konsep budi itu dapat dilihat pada tiga pengertian3 seperti konsep budi sekarang diertikan

dengan berilmu dan berhemah mulia. Manakala erti budi yang kedua ialah sentiasa berbuat

baik,jauhkan diri daripada nafsu dan hasad dengki. Manakala ketiga ialah sebagai dermawan.

Dalam SPNB ada menyiratkan konsep budi dalam masyarakat melayu. 4

Petikan:

Hati kiranya pengampun penyayang

Hasad dengki tiada mengembang

Tiada sombong berhati tenang

Teguhlah muhibah tiada melayang

Petikan:

Berbudi halus kelakuan bisai

Disertai pula baik perangai

Jika berserta mempunyai pemandai

Harus kekusutan dapat diusai

3
Haji Hashim bin Haji Abd.Hamid, 1994, Riak Sastera Darussalam, Hlm. 160.

4
Ibid, Hlm.160

6
Sebagai kesimpulan, Hidup orang-orang terdahulu tidak ada teknologi seperti yang kita ada

masa ini. Dapat dirakam segala perkara yang dilakukan kedalam filim, jadi apa yang perlu untuk

kita mengetahui kisah masa lalu ialah dengan melihat kembali pada masa lampau melalui

manuskrip yang ditinggalkan. Manuskrip Melayu itu sendiri begitu banyak nilai didalamnya. Jadi

kajian bahasa dan budaya adalah salah satu yang boleh dilakukan keatas manuskrip untuk

mengungkapkan peristiwa atau nilai yang terdapat didalamnya.

Anda mungkin juga menyukai