Anda di halaman 1dari 2

Baca ayat ini sebanyak 7 kali setiap kali selesai solat fardhu, dengan izin

Allah.
.
1.Jika dia seorang yang lemah, maka akan menjadi kuat
2.Jika dia seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia
3.Jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapatkan
pertolongan
4.Jika dia seorang yang berkesempitan, maka akan mendapat kelapangan
5.Jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar
6.Jika dia seorang yang berada dalam kesusahan, maka akan hilang
kesusahannya
7.Jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan, maka akan segera
mendapat kelapangan kehidupan
..
Erti ayat 128
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan
kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w.), yang menjadi sangat berat
kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat
lobakan (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan
perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.
.
Erti ayat 129
Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (Wahai
Muhammad): “Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku),
tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia kepadaNya aku
berserah diri, dan Dialah yang mempunyai ‘Arasy yang besar.