Anda di halaman 1dari 5

REKOD PENGAJARAN PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH / HARI KHAMIS KEMAHIRAN INSANIAH


MASA 7.40-8.40 Tanggung jawab Sosial
TINGKATAN 4 Bestari Menghargai Alam Sekitar
MATA PELAJARAN REKACIPTA Spiritual
STANDARD
Kerja Sepasukan
KANDUNGAN 1.1 Pengenalan kepada Reka Cipta
Pembelajaran Sepanjang Hayat
STANDARD Pada akhir sesi, murid dapat: Keusahawanan
PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal pasti latar belakang dalam Reka Cipta, Pengurusan
(i) Definisi invensi, inovasi dan kreativiti dalam
Reka Cipta. PETA PEMIKIRAN
(ii) Sejarah perkembangan reka cipta dari zaman Bulatan
Pra-Revolusi Industri, Revolusi Industri dan
Revolusi Industri Kedua. Buih
(iii) Evolusi reka ciptaan dalam pelbagai bidang. Buih Berganda
Pokok
MOD Perbincangan / Pembentangan
PEMBELAJARAN Dakap
Eksperimen
Alir
Simulasi / Demonstrasi / Lakonan
Pelbagai Alir
Projek / Kerja Kursus / PBS
Titi
Pembelajaran Luar Bilik Darjah / Lawatan
Integerasi Teknologi Maklumat / Multimedia / PP ARAS PEMBELAJARAN
Lain-lain (Nyatakan) Mencipta
Menilai
Menganalisa
RINGKASAN Set Induksi:(10 Minit)
1. Guru meminta murid melukis perkembangan telefon bimbit Mengaplikasi
AKTIVITI yang ada pada masa kini.
Isi Kandungan Pembelajaran:(140 minit) Memahami
1. menerangkan definisi invensi,inovatif dan kreativiti
2. aktiviti sumbangsaran murid di dalam kumpulan kecil Mengingati
untuk membincangkan sejarah perkembangan reka cipta dan
evolusi reka cipta dalam pelbagai bidang PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
3. sesi pembentangan dalam kumpulan
Rumusan;(30 minit) Latihan Bertulis
1. merumus hasil perbincangan murid. Laporan Amali / Eksperimen
2. memilih salah satu pembentangan untuk sesi kritikan
Kuiz
Pembentangan
Ujian / Peperiksaan
BAHAN BANTU
BELAJAR Bahan Edaran / Cetakan
6 ASPIRASI MURID DALAM PPPM
Model Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Carta
Lain-lain (Nyatakan) Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwi bahasa
Kehadiran : /
Etika dan Kerohanian
IMPAK
Semua murid menguasai objektif Identiti Nasional

Murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan


Murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
PdP ditangguhkan kerana :
TANDATANGAN GURU PENGESAHAN

REKOD PENGAJARAN PEMBELAJARAN HARIAN


4/1/2019 KEMAHIRAN INSANIAH
TARIKH / HARI JUMAAT
Tanggung jawab Sosial
MASA 1Jam 30 MINIT
Menghargai Alam Sekitar
TINGKATAN 4 Bestari
Spiritual
MATA PELAJARAN REKACIPTA
Kerja Sepasukan
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Pengenalan kepada Reka Cipta Pembelajaran Sepanjang Hayat
Keusahawanan
STANDARD Pada akhir sesi, murid dapat: Pengurusan
1.1.2 Merumuskan ciri-ciri seorang pereka cipta yang
PEMBELAJARAN berjaya, PETA PEMIKIRAN
(i) Pereka cipta dalam dan luar Negara serta hasil Bulatan
ciptaannya
(ii) Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pereka Buih
cipta. Buih Berganda
(iii) Peranan seorang pereka cipta dalam bidang
rekaan. Pokok
Dakap
MOD Perbincangan / Pembentangan Alir
PEMBELAJARAN
Eksperimen Pelbagai Alir
Simulasi / Demonstrasi / Lakonan Titi
Projek / Kerja Kursus / PBS
ARAS PEMBELAJARAN
Pembelajaran Luar Bilik Darjah / Lawatan
Mencipta
Integerasi Teknologi Maklumat / Multimedia / PP
Menilai
Lain-lain (Nyatakan)
Menganalisa
Mengaplikasi
RINGKASAN Set Induksi:(10 Minit) Memahami
1. Guru meminta murid menyebutkan reka ciptaan yang di
AKTIVITI dalam bengkel rekacipta, serta yang terdapat di persekitaran.
Mengingati
Isi Kandungan Pembelajaran:(140 minit)
1. Guru menerangkan pereka cipta dalam dan luar negara
serta hasil ciptaannya. Paparan gambar menggunakan LCD. PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
2. Aktiviti sumbangsaran murid di dalam kumpulan kecil
untuk membincangkan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang Latihan Bertulis
pereka cipta dan peranan dalam bidang rekaan.
Laporan Amali / Eksperimen
3. Sesi pembentangan dalam kumpulan tentang hasil
dapatan maklumat mengenai pereka cipta. Kuiz
Rumusan;(30 minit)
Pembentangan
1. Merumus hasil perbincangan murid.
2. Memilih salah satu pembentangan untuk sesi kritikan Ujian / Peperiksaan

BAHAN BANTU 6 ASPIRASI MURID DALAM PPPM


BELAJAR Bahan Edaran / Cetakan
Pengetahuan
Model Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Carta
Kemahiran Dwi bahasa
Lain-lain (Nyatakan)
Etika dan Kerohanian
IMPAK Kehadiran : / Identiti Nasional

PdP ditangguhkan kerana :


TANDATANGAN GURU PENGESAHAN