Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu Isnin

Tarikh 18 Februari 2019 Masa 08.45-09.45 Kelas 2 BIJAK

Tajuk / Hidup berjiran


1.1 Mendengar dan memberikan repson
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respon terhadap;


- suruhan

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. melakonkan watak berdasarkan situasi
2. memberikan respons terhadap suruhan

Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk

Pemula/Pembelajaran :
1. Guru menyampaikan OP kepada murid.
2. Murid membaca petikan di dalam buku teks ms 28

Perkembangan /Latihan:
1. Murid di bimbing untuk mengenal pasti kosa kata dalam petikan
2. Murid cuba untuk memahami kosa kata dari bahan yang di baca

Plenari/ Peneguhan/Penutup :
1. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
2. murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 34-35

Refleksi
Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu KHAMIS

Tarikh 19 Februari 2019 Masa 07.45 – 08.45 Kelas 2 BIJAK

Tajuk / Sahabat karib


2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan
Standard Kandungan
bukan grafik

Standard Pembelajaran 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti;


(i) kosa kata

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. mengenal pasti kosa kata dalam petikan

Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk

Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. Murid membaca petikan di dalam buku teks ms 28

Perkembangan /Latihan:
4. Murid di bimbing untuk mengenal pasti kosa kata dalam petikan
5. Murid cuba untuk memahami kosa kata dari bahan yang di baca

Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
7. murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 34-35

Refleksi
Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu RABU

Tarikh 20 Februari 2019 Masa 08.45 – 09.45 KELAS 2 BIJAK

Tajuk / Orang berbudi kita berbahasa (menulis)


3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran 3.2.1 Membina dan menulis,


(iii) ayat

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. membina dan menulis ayat berdasarkan gambar

Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk

Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. Murid memahami gambar bersiri dalam buku teks ms 29

Perkembangan /Latihan:
4. Murid di bimbing untuk memahami gambar bersiri untuk melengkapkan cerita
5. Murid membina ayat berdasarkan gambar
6. Murid menulis ayat berdasarkan gambar ke dalam buku tulis

Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
7. murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 36

Refleksi
Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu KHAMIS

Tarikh 21 Februari 2019 Masa 08.15 – 09.45 Kelas 2 BIJAK

Tajuk / Seia sekata


4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan
Standard Kandungan
sastera

Standard Pembelajaran 4.2.1 Melafazkan dan mengenalpasti ciri-ciri pantun;


(i) pembayang dan maksud

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul
2. menyatakan pembayang dan maksud pantun

Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk

Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. Murid membaca pantun sendiri

Perkembangan /Latihan:
4. Murid di bimbing untuk melafazkan pantun dengan sebutan dan intonassi yang betul
5. Murid mengenalpasti pembayang dan maksud di dalam pantun

Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
7. murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 37

Refleksi
Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu JUMAAT

Tarikh 22 Februari 2019 Masa 08.15 – 09.45 Kelas 2 BIJAK

Tajuk / Terima kasih jiranku


5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut
Standard Kandungan
konteks

Standard Pembelajaran 5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan menggunakan kata kerja


mengikut konteks;
ii) Kata kerja pasif

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. mengenal pasti kata kerja pasif
2. membina 3 ayat menggunakan kata kerja pasif

Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk

Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. Murid membaca petikan secara sendiri

Perkembangan /Latihan:
4. Murid di bimbing untuk mengenal pasti kata kerja pasif yang sesuai pada gambar
5. Murid membina ayat menggunakan kata kerja pasif

Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
7. murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 38-39

Refleksi