Anda di halaman 1dari 4

Isnin 23 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Hemah Tinggi

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan Adab dalam Pergaulan dengan Jiran

TARIKH/MASA 23 April 2018 ( 0730 – 0830 pagi : 60 Minit)

6.1.1 Mengenal pasti cara menghormati jiran

STANDARD 6.1.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran


PEMBELAJARAN
6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati sesama jiran

6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.

i. Murid berbincang dengan guru tentang adab dengan jiran.

AKTIVITI ii. Murid melengkapkan peta minda dengan cara – cara menghormati jiran dalam pelbagai
situasi secara berkumpulan.
21sr CLD:SR (ii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru.

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Hormat Menghormati

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan cara – cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 24 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Hemah Tinggi

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan Adab dalam Pergaulan dengan Jiran

TARIKH/MASA 24 April 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

6.1.1 Mengenal pasti cara menghormati jiran

STANDARD 6.1.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran


PEMBELAJARAN
6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati sesama jiran

6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Menyatakan cara mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.

i. Murid berbincang dengan guru tentang kepentingan menghormati jiran.

ii. Murid menyatakan cara mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian
AKTIVITI secara berkumpulan.
21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Hormat menghormati

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan cara mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 27 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Hemah Tinggi

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan Adab dalam Pergaulan dengan Jiran

TARIKH/MASA 27 April 2018 ( 0900 – 1000 pagi : 60 Minit)

6.1.1 Mengenal pasti cara menghormati jiran

STANDARD 6.1.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran


PEMBELAJARAN
6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati sesama jiran

6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

i. Murid berbincang dengan guru tentang cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.

ii. Murid menyatakan cara menghormati jiran secara berkumpulan dalam pelbagai situasi
AKTIVITI yang boleh dicontohi.
21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Hormat menghormati

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI