Anda di halaman 1dari 5

Selasa 2 Oktober 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kesederhanaan

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

TARIKH/MASA 2 Oktober 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

13.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran


STANDARD
13.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
PEMBELAJARAN
13.1.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran

13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara bersikap sederhana sesama jiran.

i. Murid berbincang dengan guru tentang sikap sederhana terhadap jiran.

AKTIVITI ii. Murid melengkapkan peta minda dengan sikap sederhana sesama jiran secara
berkumpulan.
21sr CLD:SR (ii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru.

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : kesederhanaan

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan cara bersikap sederhana bersama- sama jiran dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 5 Oktober 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kesederhanaan

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

TARIKH/MASA 5 Oktober 2018 ( 0900 – 1000 pagi : 60 Minit)

13.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran


STANDARD
13.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
PEMBELAJARAN
13.1.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran

13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. menceritakan sekurang-kurangnya 4 kepentingan bersikap sederhana sesama
jiran.

i. Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran.

ii. Murid melengkapkan peta minda dengan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
AKTIVITI secara berkumpulan.
21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kesederhanaan

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Isnin 8 Oktober 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kesederhanaan

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

TARIKH/MASA 8 Oktober 2017 ( 0730 – 0830 pagi : 60 Minit)

13.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran


STANDARD
13.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
PEMBELAJARAN
13.1.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran

13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. mengamalkan dan menghayati ¾ sikap sederhana sesama jiran berdasarkan simulasi
yang dilakukan oleh murid.

i. Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran.

AKTIVITI ii. Murid melengkapkan peta minda dengan kepentingan bersikap sederhana sesama
jiran secara berkumpulan 1sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kerjasama

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran dengan betul .
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 9 Oktober 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kesederhanaan

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

TARIKH/MASA 9 Oktober 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

13.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran


STANDARD
13.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
PEMBELAJARAN
13.1.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran

13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Mengaplikasikan ¾ sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran.

i. Murid mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran menerusi
lakonan.

AKTIVITI ii. Murid melengkapkan peta minda tentang amalan sikap sederhana dalam aktiviti harian
sesama jiran secara kumpulan. 21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kerjasama

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran..
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 12 Oktober 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kesederhanaan

TAHUN 4

TAJUK Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

TARIKH/MASA 12 Oktober 2018 ( 0900 – 1000 pagi : 60 Minit)

13.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran


STANDARD
13.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
PEMBELAJARAN
13.1.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran

13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Menghayati sikap sederhana sesama jiran melalui penghasilan poster oleh setiap murid.

i. Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran.

ii Murid melengkapkan peta minda dengan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran
AKTIVITI secara berkumpulan.21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iii.Murid menghasilkan poster tentang sikap sederhana. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kerjasama

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks, kertas lukisan, pensel warna
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menghasilkan poster tentang sikap sederhana.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI