Anda di halaman 1dari 6

Jawab semua soalan

Bahagian A (90 markah)

1) Tuliskan nombor berikut dalam perkataan. (2 markah)

a) 3 525

8 269
b)

2) Susun nombor berikut mengikut tertib menaik dan menurun. (10 markah)

9 827 1 526 2 256 6 025 4 625

Tertib
menaik
Tertib
menurun

3) Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi setiap yang bergaris. (8 markah)

Nombor Nilai tempat Nilai digit


(ribu/ratus/puluh/sa)
3 270
4 019
8 145
9 607

4) Cerakinkan nombor mengikut nilai tempat atau nilai digit. (9 markah)

a) 5 237 = ribu + ratus + puluh + sa

b) 4 068 = ribu + +

c) 2 915 = 2000 + + 10 +

1
5) Tulis nombor yang betul. (5 markah)

a) 3 ribu + 9 ratus + 5 puluh + 8 sa =

b) 1 ribu + 4 ratus =

c) 6 ribu + 3 sa =

d) 8 000 + 100 + 9 =

e) 7 000 +600 + 20 =

6) Lengkapkan rangkaian nombor yang diberikan. (6 markah)

a) Bilang menaik tiga-tiga

1 000 1 006 1 012

b) bilang menaik dua puluh-dua puluh

460 480 520

c) bilang menaik seribu-seribu

1 234 2 234 4 234

7) Bundarkan nombor kepada nilai tempat yang diberikan .(12 markah)

Nombor Puluh terdekat Ratus terdekat Ribu terdekat


5 371 5 370
9 168 9 200
2 605 3 000
7 814
4 596

2
8) Cari hasil tambah yang berikut. (6 markah )

a) b) c)
2319 5305 3416

+ 60 + 4321 + 2 432

d) e) f)
4500 5790 6845

+ 251 + 117 + 13

3 2 1

3 3 3
9) Cari hasil tolak yang berikut .(6 markah)

a) b) c)
9825 6911 8500

- 932 - 4832 - 4325

10) Bina ayat matematik berdasarkan gambar .

(17 markah)

a)

++ + + =

x =

3
b)

+ + + + =

X =

11) Selesaikan masalah yang berikut.(9 markah)

a) Setelah menggunakan 450 biji butang,


Puan Lee masih ada 3512 biji butang merah
dan 4806 biji butang kuning. Berapakah
jumlah bilanganb butang pada asalnya ?

Ayat matematik :
b) Dalam sebuah kempen kitar semula,
sebanyak 6542 tin aluminium dan 4390 botol
plastik telah dikumpulkan oleh sekumpulan
murid. Berapakah beza antara bilangan tin
aluminium dengan bilangan botol plastik yang
dikumpulkan ?

Ayat matematik :
c) Sebuah bekas berisi 1000 biji saga. Hitung
jumlah bilangan saga di dalam 7 buah bekas
yang sama ?

4
Ayat matematik:
Bahagian B (10 markah)

Bulatkan jawapan yang betul.

1) 5 245 + 3 000 =
A 5 325 C 8 025
B 5 545 D 8 245

2) 7 645 =
A 4 812 + 3 516 C 3 629 + 4 016
B 7 215 + 429 D 2 758 + 4 210

3) + 955 = 6 510
A 5 235 C 5 325
B 5 265 D 5 555

4)
7 629 3 516

Berapakah beza antara dua nombor tersebut?


A 3 916 C 4 248
B 4 113 D 4 615

5) 5 250 – 1 527 – 3 516=


A 207 C 1 635
B 1 628 D 1 681

6) - 1 829 = 4 215

A 2 386 C 5 518
B 2 516 D 6 044

5
7) Manakah antara berikut yang tidak mempunyai hasil darab
sama ?
A 9x8 C 27 x 2
B 24 x 3 D 18 x 4

8) 8 X 3 =
A 27 C 24
B 29 D 98

9) Seutas benang telah dihias dengan 10 bijik manik.Jika ada 9


utas benang , berapkah bilanan manis yang diperlukan ?
A 19 C 80
B 70 D 90

10.Sebuah buku latihan. Mengandungai 80 halaman. Berapakah


jumlah halaman yang terdapat dalam 5 buah buku latihan ?
A 400 C 480
B 420 D 960

Anda mungkin juga menyukai