Anda di halaman 1dari 4

No Jenis Lipatan Penjelasan

1 Lipatan Tegak Lipatan tegak terjadi apabila lapisan mendapat dorongan yang
besarnya sama dan berlawanan arah.
2 Lipatan Miring Lipatan miring terjadi apabila lapisan mendapat dorongan yang
lebih kuat dari sebuah sisi daripada sisi yang lain (maksudnya
dorongan yang satu lebih kuat daripada dorongan yang lain
dari sisi yang berbeda).
3 Lipatan Overfold Lipatan overfold sama dengan lapisan miring, hanya saja
dorongan dari sebuah sisi jauh lebih kuat daripada sisi yang
lain.
4 Lipatan Recumbent Fold Lipatan tipe ini terbentuk akibat sisi yang satu terlalu menekan
sisi yang lain sehingga menyebabkan sumbu lipatan menjadi
hampir datar.
5 Lipatan Overthrust Terbentuk ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan
kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak.
No Jenis Patahan Penjelasan
1 Normal Fault Merupakan patahan yang memungkinkan satu blok (footwall)
lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap
blok lainnya (hanging wall). Ciri dari patahan ini adalah sudut
kemiringan besar hingga mendekati 90 derajat.
2 Reserve Fault Merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun
dibanding hanging wall. Ciri dari patahan ini adalah sudut
kemiringan yang relatif kecil yaitu kurang dari 45 derajat.
3 Strike Fault Merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri
atau ke kanan. Arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya
seluruh lapisan batuan bergerak dengan arah mendatar
namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila
gerakan patahan ke kanan di sebut sesar geser sinistrial dan
bila ke kiri dinamakan sesar geser dekstral.
No Jenis Tanah Sifat Tanah Persebaran Pemanfaatan
1 Litosol tekstur tanahnya - -
beranekaragam dan pada
umumnya berpasir, tak
bertekstur, warna kandungan
batu, kerikil dan kesuburan
bervariasi
2 Regosol - - untuk pertanian padi,
palawija, tebu dan
kelapa
3 Gambut bersifat sangat asam, unsur - -
(organosol) hara rendah sehingga tidak
subur
4 Laterit - Kalimantan Barat, -
Lampung, Banten,
Sulawesi Tenggara
5 Aluvial warna kelabu dan peka
terhadap erosi
6 Vulkanis - - sebagai lahan
(andosol) pertanian,
perkebunan, hutan
pinus atau cemara
7 Grumusol - Persebarannya di -
Indonesia seperti di
Jawa Tengah (Demak,
Jepara, Pati, Rembang),
Jawa Timur (Ngawi,
Madiun) dan Nusa
Tenggara Timur.
8 Mergel Jenis tanah ini tidak subur. - -
9 Kapur warna putih sampai hitam, - -
miskin unsur hara
10 Kaolin Lunak, halus, putih, terjadi dari - -
pelapukan batuan granit
No Jenis Erosi Penjelasan Ciri
1 Erosi permukaan Erosi permukaan adalah pengangkutan Kekuatan jatuh butir-butir hujan
lapisan tanah yang merata tebalnya dari dan aliran air dipermukaan
suatu permukaan bidang tanah. tanah merupakan penyebab
utama erosi ini.
2 Erosi percik erosi yg di sebabkan oleh material cair. Percikan yang berupa partikel
- disebabkan oleh percikan air. tanah dalam jumlah kecil lalu di
bawa dan diendapkan di tempat
lain.
3 Erosi lembar pengikisan tanah yg secara ketebalan sama atau merata
merata(relatof sama). pada suatu permukaan tanah.
4 Erosi alur erosi menyebabkan kemiringan lereng. mempunyai kedalaman kurang
dari 30 cm dan lebar kurang dari
50 cm. Sering terjadi pada
tanah-tanah yang baru saja
diolah.
5 Erosi Parit (Gully erosi yg d sebabkan alur dan dpt di Erosi ini menghasilkan alur-alur
Erosion) hilangkan apabila dengan pengelolaan yang mempunyai kedalaman
tanah. lebih dari 30 cm dan lebar lebih
dari 50 cm.