Anda di halaman 1dari 1

Ang adbokasiya namin ay nakasentro sa pagpapalaganap sa hindi lang sa mga kabataan

kundi ang mga nakakatanda sa atin upang maintindihan kung ano nga ba ang pwedeng
maitulong ng edukasyon para maiwasan ang bullying. Gagawin namin ito sa
pamamagitan ng paggawa ng mga sanaysay, poster at pagkakaroon ng kabataang tutugon
sa adbokasiyang ito. Magkakaroon ng pagtuturo tungkol sa mabuting asal upang
maiwasan ang pananakit sa isang tao sa paraan ng pagsasalita. Ang bawat isa ay tutulong
sa pamamagitan ng pagbahagi ng kanilang karanasan na ipapakita nila sa mga artikulo,
slogan at iba pa. Gagamitin namin ang social media upang mas madali at mas mabilis
namin ipalaganap ang nais naming layunin. Ang lahat ng bunga ng aming mga gagawin
ay ilalahad namin sa pamamagitan ng isang blog para mapakita ang kahalagahan ng
proyektong ito.