Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SAINS TAHUN 4

Tarikh / Hari 7/3/2019 (Khamis)


Masa 8.30-9.30 pagi (1 jam)
Kelas 4 Kreatif
Bilangan murid 21 orang
Tema Pengukuran

Tajuk Pengukuran
Standard kandungan 6.1 Ukuran panjang

Standard 6.1.1
pembelajaran 6.1.2

Objektif Pada akhir pengajaran murid dapat.


Pembelajaran
1. Menyatakan secara verbal panjang ialah ukuran jarak antara dua
titik dengan betul.
2. Menjelas dengan contoh tentang panjang menggunakan alat
yang tidak piawai seperti:
 jengkal, hasta, depa dan tapak kaki.
 klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang,
tali dan anak mancis.
KPS Komunikasi, Membuat inferens
Aktiviti Aktiviti 1

- 2 orang murid dikehendaki berdiri di depan kelas, A dan B

-Guru bersoal jawab dengan murid lain tentang siapa yang lebih
tinggi antara A atau B

-Guru menyoal murid

 Siapa yang lebih tinggi?


 Bagaimana kamu tahu si A lebih tinggi dari si B?

Aktiviti 2

- Guru mrnyuruh murid melakukan aktiviti pengukuran seperti di


buku teks m/s 74.

- Guru menyuruh murid menyimpulkan objektif aktiviti

 Panjang ialah ukuran jarak antara 2 titik

Aktiviti 3

- Guru menunjukkan slaid PPT tentang alat pengukuran tidak piawai


 Jengkal, hasta, depa, tapak kaki
- Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan
mengambil satu jenis alat pengukuran
 Anggota badan (Jengkal, hasta, depa, tapak kaki)
 Objek - klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman,
benang, tali dan anak mancis..
- Mereka harus mngukur barang mengikut jenis alat pengukuran
bagi setiap kumpulan masing-masing.

Aktiviti 4
- Setiap kumpulan membentangkan hasil kiraan dapatan individu
bagi kumpulan masing-masing.
-Murid diberi lembaran kerja
EMK Kreativiti dan inovatif, alam sekitar
BBB -
Penilaian TP 1, TP 2, TP 3
Refleksi/ catatan Pada akhir pengajaran murid dapat.

Disemak oleh
Tarikh

Disediakan oleh : Nor Ain Bt Ahmad Suhaimi