Anda di halaman 1dari 1

Actualitatea şi importanţa temei

Metafora conceptuală în discursul politic contemporan

Metafora conceptuală este un instrument puternic utilizat de politicieni în discursurile sale pentru
a-și face discursul cît mai atractiv și interesant pentru popor. Iar în cadrul alegerilor electorale
candidații utilizeză metafora pentru a fi cât mai aproape de alegători și pentru a-i atrage de
partea sa, ceea ce ne permită să menționăm cu încredere că tema dată este actuală din mai multe
considerente.
1) Noțiunea de metaforă conceptuală a apărut recent în lingvistică, în anii ”70 ai secolului XX.
Odată descoperită de cercetătorii Lakoff și Johnson, interesul față de acest concept nu a dispărut
până în ziua de astăzi, însăși disciplina care are drept scop cercetarea metaforei, numită
metaforologia, a apărut în anii ”80 ai secolului trecut. Deci putem menționa că tema dată este
actuală datorită surselor utilizate în cercetare, acestea fiind apărute recent în domeniul
lingvisticii.
2) Într-ucât metafora conceptuală, care reprezintă și obiectul de cercetare al tezei date, este
utilizată din plin de politicieni în discrusurile sale, iar acum Republica Moldova fiind în pragul
alegerilor, teza ne va ajuta să observăm cum este utilizată metafora conceptuală în discursul
politicienilor în momentul actual.
3)Tema dată este actuală atât pentru cititorii avizați, cât și pentri cei neavizați, în special în
pragul alegerilor, întrucât datorită selectări și analizei detaliate a fiecărei metafore cititorul își
poate forma o imagine de ansamblu asupra metodelor utilizate de politicieni
4) Metafora conceptuală este utilizată la moment practic în toate disciplinile, dar în special în
comunicarea obișnuită, iar