Anda di halaman 1dari 1

SENARAI APLIKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BIL APLIKASI SINGKATAN


Sistem Pengurusan Sekolah SPS

Sistem Maklumat Murid SPM

Sistem Maklumat Guru e-Operasi

Sistem Pengurusan Latihan Guru SPLG

Sistem Aplikasi Peperiksaan Sekolah SAPS

VLE

HRMIS KRMIS

Sistem Disiplin Murid SSDM

ePrestasi ePrestasi

Sistem Pengurusan Aset SPA

MYSPTA MYSPTA