Anda di halaman 1dari 35

SLIP

PANGGILAN
TEMU DUGA
SENARAI SEMAK
DOKUMEN
TEMU DUGA
SENARAI
KANDUNGAN
FAIL
MAKLUMAT PERIBADI

MAKLUMAT AKADEMIK

SIJIL PENGIKTIRAFAN

SIJIL PENGHARGAAN

SIJIL PENYERTAAN

DOKUMEN-DOKUMEN LAIN
KANDUNGAN

BIL PERKARA CATATAN

1 MAKLUMAT PERIBADI

2 MAKLUMAT AKADEMIK

3 SIJIL PENGIKTIRAFAN

4 SIJIL PENGHARGAAN

5 SIJIL PENYERTAAN

6 DOKUMEN-DOKUMEN LAIN
MAKLUMAT
PERIBADI
SENARAI
MAKLUMAT PERIBADI
BIL PERKARA CATATAN

1 Resume

2 Kad Pengenalan

3 Sijil Lahir

4 Gambar Pasport

Surat Tawaran Mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda


5
Perguruan (PPISMP) Kementerian Pelajaran Malaysia Ambilan Jun 2014
Sijil Tamat Kursus Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan
6
(PPISMP) Kementerian Pelajaran Malaysia Ambilan Jun 2014
Surat Tawaran Mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
7
Kementerian Pelajaran Malaysia Ambilan Jun 2014
Surat Perakuan Tamat Latihan Program Ijazah Sarjana Muda
8
Perguruan (PISMP) Kementerian Pelajaran Malaysia Ambilan Jun 2014
Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
9
(Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PAKK)
Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
10
(Pendidikan Awal Kanak-Kanak) (MQA)
Sijil Berhenti Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Serting,
11
72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan.

12 Sijil Perakuan Aktiviti Kokurikulum


RESUME
KAD
PENGENALAN
KAD PENGENALAN
SIJIL
LAHIR
SIJIL LAHIR
GAMBAR
PASPORT
GAMBAR BERUKURAN
PASPORT
SURAT
TAWARAN
PPISMP
SIJIL TAMAT
KURSUS
PPISMP
SURAT
TAWARAN
PISMP JUN 2014
SURAT
PERAKUAN
TAMAT LATIHAN
PISMP JUN 2014
PENGIKTIRAFAN
KELAYAKAN IJAZAH
SARJANA MUDA
PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN
(PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK)
SURAT
PENGIKTIRAFAN
KURSUS OLEH
MQA
SIJIL
BERHENTI
SEKOLAH
SIJIL PERAKUAN
KOKURIKULUM
MAKLUMAT
AKADEMIK
SENARAI MAKLUMAT AKADEMIK
BIL PERKARA CATATAN

SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PPISMP SEMESTER 1 – SEMESTER 2

1 Slip Keputusan Peperiksaan November 2013 Semester 1 3.40

2 Slip Keputusan Peperiksaan Mei 2014 Semester 2 3.12

PURATA MATA GRED TERKUMPUL 3.26

SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PISMP SEMESTER 1 – SEMESTER 8

4 Slip Keputusan Peperiksaan November 2014 Semester 1 3.15

5 Slip Keputusan Peperiksaan Mei 2015 Semester 2 3.38

6 Slip Keputusan Peperiksaan November 2015 Semester 3 3.76

7 Slip Keputusan Peperiksaan Mei 2016 Semester 4 3.44

Slip Keputusan Peperiksaan November 2016 Semester 5


8 3.86
 Anugerah Pengarah Peperiksaan November 2016

9 Slip Keputusan Peperiksaan Mei 2017 Semester 6 3.76

10 Slip Keputusan Peperiksaan November 2017 Semester 7 3.78

11 Slip Keputusan Peperiksaan Mei 2018 Semester 8 3.65

PURATA MATA GRED TERKUMPUL 3.58


BIL PERKARA CATATAN

12 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 7A, 1B, 2C, 1E

13 Sijil Pengiktirafan Cambridge English Language - 1119 D

14 Sijil Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM 2011 CEMERLANG

15 Sijil Ujian Lisan Bahasa Inggeris SPM 2011 GOOD

16 Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PEKA) Sains 2011 A

17 Sijil Nilam TAHAP PERAK

18 Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR 2009) 5B 3C

19 Sijil Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR 2006) 2A, 3B, 2C


SLIP KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN
PISMP
SEMESTER 1-8
SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA
(SPM)
SURAT
PENGIKTIRAFAN
CAMBRIDGE
ENGLISH
LANGUAGE –
1119
SIJIL UJIAN
LISAN BAHASA
MELAYU
SPM 2011
SIJIL UJIAN
LISAN BAHASA
INGGERIS
SPM 2011
SIJIL PENTAKSIRAN
KERJA AMALI
BERASASKAN
SEKOLAH (PEKA)
SAINS 2011
SIJIL
PENILAIAN
MENENGAH
RENDAH
(PMR)
SIJIL
PENGHARGAAN
SIJIL
PENYERTAAN
SIJIL KELULUSAN
TAPISAN
KESELAMATAN
KASAR