Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT (RPS)

Kelas : Barathiyaar

Tarikh : 9 April 2018

Masa : 11.00 am – 11.30 am (30 minit)


Bilangan Murid : 25 murid (6 tahun )

Modul : Tema
Tajuk : Haiwan Ternakan

Tunjang : Tunjang Sains dan Teknologi

Kesepaduan Tunjang : Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika

Standard Kandungan : SA 3.3 Membuat penerokaan ke atas haiwan

: KE 3.2 Mengetahui media dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi Seni)

Standard Pembelajaran : SA 3.3.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan


: KE 3.2.2 Memilih media yang sesuai dalam penghasilan karya seni
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat
a) Menyatakan nama-nama haiwan ternakan dengan betul.
b) Menghasilkan bentuk haiwan ternakan menggunakan doh mengikut kreativiti.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat haiwan ternakan..

Kemahiran berfikir (KBKK) : Menghubungkait dan menjana idea.


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Guna sumber berlainan, Memastikan ada kelancaran

Penerapan nilai : Berbudi Bahasa, Ikut Giliran, Hormat- Menghormati, Memberi Perhatian

Fokus Kecerdasan Pelbagai : Kecerdasan Verbal linguistik, Kinestetik, Interpersonal, Visual ruang

Bahan Bantu Mengajar : Hasil seni doh, doh, Kad Manila Hijau, Gambar,
CATATAN
LANGKAH /
ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN
MASA (SUMBER
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN,
KESEPADUAN,
KBKK,Nilai dll)

“Gambar haiwan ternakan di


ladang” 1. Murid-murid memberi salam antara
satu sama lain dan salam dengan guru. Sumber Pembelajaran
2. Guru menunjukkan gambar haiwan
- Gambar
ternakan yang tinggal di ladang.
3. Guru menanya soalan yang berkaitan Fokus Kecerdasan Pelbagai
Set Induksi
dengan gambar yang ditunjukkan dan
 Verbal Linguistik
(10 minit) memulakan pengajaran pada hari
 Kinestetik
tersebut dengan memperkenalkan
Fasa Nilai
tajuk.
Persediaan
Soalan:  Berbudi bahasa
*Wujudkan kesedaran kepada murid-murid
1. Apakah yang anda lihat  Hormat-Menghormati
tentang haiwan-haiwan ternakan yang
dalam gambar ini?  Memberi Perhatian
tinggal di ladang.
Teknik
Penyoalan
Sumber Pembelajaran
Penerangan dan eksperimen
- Kad gambar
guru tentang haiwan ternakan
1. Guru mengajar nama haiwan ternakan ayam, kambing,
yang tinggal di ladang seperti
dengan kad gambar. lembu, itik, kuda
ayam, kambing, lembu, itik dan
2. Murid-murid diberi penerangan tentang
kuda
tempat tinggal haiwan ternakan. KBKK

3. Murid-murid mendengar penjelasan - Menghubungkait

guru dan memberi gerak balas - Menjana Idea


Langkah 1 terhadap aktiviti pengajaran.
(15 minit) Fokus Kecerdasan
Pelbagai
- Verbal Linguistik
- Interpersonal
Fasa
- Logikal
Perkembangan Guru menanya soalan yang berkaitan
dengan Matematik
haiwan ternakan

Nilai
 Memberi
Perhatian
Sumber Pembelajaran
Hasil Seni Doh Haiwan 1. Guru menunjukkan contoh hasil
- kad manila Hijau
Ternakan seni doh haiwan ternakan yang
- Hasil seni doh guru
disediakan oleh guru.
- Doh
2. Guru membahagikan setiap
murid-murid kepada lima
KBKK
kumpulan.
- Mereka cipta
3. Setiap kumpulan diberi sehelai
- Menjana Idea
Kad Manila Hijau dan doh
berwarna-warni yang Nilai
Langkah 2 secukupnya. - Berkerjasama
(15 minit) 4. Murid-murid menghasilkan doh - Memberi Perhatian
haiwan ternakan dalam - Rajin
Fasa Tindakan
kumpulan masing-masing - Tolong-Menolong
mengikut kreativiti. Fokus Kecerdasan Pelbagai
5. Murid-murid akan dibimbing oleh
guru. - Verbal-Linguistik
- Interpersonal
Mempersembahkan hasil akhir - Kinestetik
tugasan - Visual Ruang
“Gallery Walk” 1) Setiap kumpulan meyimpan hasil seni KBKK
doh haiwan ternakan di atas meja - Menghubungkait
masing-masing. - Menjana Idea
2) Aktiviti Gallery Walk dijalankan di dalam
kelas.
Langkah 3 Fokus Kecerdasan
3) Murid-murid diminta untuk bergerak ke
Pelbagai
(10 minit) setiap kumpulan untuk melihat hasil seni
- Verbal Linguistik
doh haiwan ternakan.
Nilai
Fasa Imaginasi
- Berbudi Bahasa
- Hormat -
Menghormati
1) Guru menyanyikan lagu “ Old Mc
JOM NYANYI LAGU Donald” dan murid-murid mengikuti guru.
“Old Mc Donald” 2) Guru membuat rumusan dan bertanya
soalan kepada murid-murid.
3) Murid-murid akan mengucapkan terima
kasih kepada guru.

Langkah 3

(10 minit)
Fasa Imaginasi Bertanya soalan untuk mencetuskan idea
mereka mengenai boleh objek yang menyerap
air dan objek yang tidak boleh menyerap air.