Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PERLIS

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2019 )


(Berdasarkan 15 Minggu Interaksi)
PISMP SEM 6 ( Amb Jun 2016 )

Jam Interaksi Bersemuka


Minggu Tarikh Catatan
Interaksi 15 Jam 30 Jam 45 Jam 60 Jam 75 Jam 90 Jam
1 02/01/2019 -04/01/2019 1 1 2 3 4 5 6 Taklimat dan mengisi Instrumen Entrance Survey
2 07/01/2019 - 11/01/2019 2 1 2 3 4 5 6 Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus (Fasa Perancangan) dan
Tugasan Kerja Kursus diberikan
3 13/01/2019 - 18/01/2019 3 1 2 3 4 5 6 Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus (Fasa Perancangan) dan
Tugasan Kerja Kursus diberikan
4 21/01/2019 - 25/01/2019 4 1 2 3 4 5 6 Peperiksaan Ulangan 1
5 28/01/2019 - 01/02/2019 5 1 2 3 4 5 6
6 04/02/2019 – 08/02/208 Tahun Baru Cina 5-6 Feb. 2019 Tahun Baru Cina
7 11/02/2019 – 15/02/2019 6 1 2 3 4 5 6
8 18/02/2019 – 22/02/2019 7 1 2 3 4 5 6
9 25/02/2019 - 01/03/2019 8 1 2 3 4 5 6
10 04/03/2019 – 08/03/2019 9 1 2 3 4 5 6 3 April 2019 - Israk dan Mikraj
11 11/03/2019 – 15/03/2019 10 1 2 3 4 5 6
12 18/03/2019 – 22/03/2019 11 1 2 3 4 5 6 Peperiksaan Ulangan 2
13 23/03/2019 – 31/03/2019 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
14 01/04/2019 - 05/04/2019 12 1 2 3 4 5 6
Pendidikan Luar PISMP PJMK3113-Perkhemahan 5H4M (PISMP
15 08/04/2019 - 12/04/2019 13 1 2 3 4 5 6 Jun 2016) Ujian
Amali Kendalian IPG Kampus
16 15/04/2019 - 19/04/2019 14 1 2 3 4 5 6 Ujian Amali Kendalian IPG Kampus
17 22/04/2019 - 26/04/2019 15 1 2 3 4 5 6 Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja Kursus dan Ujian Amali
(Fasa Selepas Moderasi)

18 29/042019 - 03/05/2019 MINGGU ULANGKAJI 1 Mei 2019 Hari Pekerja


Masuk Markah di BKKP oleh Pensyarah Mesyuarat
JKPPIPG Kelayakan Calon menduduki peperiksaan
19 06/05/2019 - 10/05/2019 MINGGU PEPERIKSAAN
20 13/05/2019 - 17/05/2019 MINGGU PEPERIKSAAN
21 20/05/2019 - 24/05/2019 MINGGU PEPERIKSAAN 19 Mei - Hari Wesak , 22 Mei 2019 - Nuzul Al-Quran
22 25/05/2019 - 09/06/2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5-6 Jun 2019 - Hari Raya Aidil Fitri
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS PERLIS

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2019 )


(Berdasarkan 11 Minggu Interaksi)
PISMP SEM 8 ( Amb Jun 2015 )

Jam Interaksi Bersemuka


Minggu Tarikh Catatan
Interaksi 15 Jam 30 Jam 45 Jam 60 Jam 75 Jam 90 Jam
1 02/01/2019 - 04/01/2019 1 2 4 4 6 7 8 Taklimat dan mengisi Instrumen Entrance Survey
2 07/01/2019 - 11/01/2019 2 2 4 4 6 7 8 Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus (Fasa Perancangan) dan
Tugasan Kerja Kursus diberikan
3 13/01/2019 - 18/01/2019 3 2 4 4 6 7 8 Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus (Fasa Perancangan) dan
Tugasan Kerja Kursus diberikan
4 21/01/2019 - 25/01/2019 4 2 4 4 6 7 8 Peperiksaan Ulangan 1

5 28/01/2019 - 01/02/2019 5 1 2 4 6 7 8
6 04/02/2019 – 08/02/208 Tahun Baru Cina 5-6 Feb. 2019 Tahun Baru Cina
7 11/02/2019 – 15/02/2019 6 1 2 4 5 7 8
8 18/02/2019 – 22/02/2019 Peperiksaan Ulangan 2
9 25/02/2019 - 01/03/2019
INTERNSHIP
10 04/03/2019 – 08/03/2019 3 April 2019 - Israk dan Mikraj
11 11/03/2019 – 15/03/2019
12 18/03/2019 – 22/03/2019 7 1 2 4 5 7 8
13 23/03/2019 – 31/03/2019 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
14 01/04/2019 - 05/04/2019 8 1 2 4 5 7 8
15 08/04/2019 - 12/04/2019 9 1 2 4 5 7 8 Ujian Amali Kendalian IPG Kampus
16 15/04/2019 - 19/04/2019 10 1 2 4 5 7 8 Ujian Amali Kendalian IPG Kampus
Verifikasi
1 Mei 2019 Penyemakan
Hari PekerjaModerasi Kerja Kursus dan Ujian Amali
17 11 1 2 5 5 5 10 (Fasa
Markah masukModerasi)
Selepas
22/04/2019 - 26/04/2019
di BKKP oleh Pensyarah Mesyuarat
18 29/042019 - 03/05/2019 MINGGU ULANGKAJI JKPPIPG Kelayakan Calon menduduki peperiksaan
19 06/05/2019 - 10/05/2019 MINGGU PEPERIKSAAN
20 13/05/2019 - 17/05/2019 MINGGU PEPERIKSAAN
21 20/05/2019 - 24/05/2019 MINGGU PEPERIKSAAN 19 Mei - Hari Wesak , 22 Mei 2019 - Nuzul Al-Quran
22 25/05/2019 - 09/06/2019 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 5-6 Jun 2019 - Hari Raya Aidil Fitri
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2019 )

PROGRAM :

SEM 6 PISMP AMBILAN JUN 2016


SEM 8 PISMP AMBILAN JUN 2015
AMPUS PERLIS

JAN - MEI 2019 )

UN 2016
UN 2015