Anda di halaman 1dari 12

Situasi-Kepimpinan

Organisasi-Polis Di Raja Malaysia

Teori-Fungsionalisme

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengenalan Kepimpinan

Menurut Kamus Dewan (1994), kepimpinan membawa maksud keupayaan individu


untuk memimpin. Dan mengasimilasikan penggunaan perkataan itu berdasarkan terma
penggunaan pada masa kini, ia juga boleh digunakan untuk menggambarkan bagi
sesebuah organisasi bukan hanya individu. Pada sudut pengamatan yang lain pula,
kepimpinan merujuk kepada 'setiap tindakan yang menumpukan sumber-sumber ke arah
matlamat yang benar-benar membawa manfaat' (Ismail Noor, 2000). Pemimpin itu boleh
dilihat sebagai penganjur atau pengatur cara, yang mempunyai pelbagai sifat atau kualiti
penting yang membezakan mereka dari orang lain. Mereka sahaja juga boleh diangkat
ketokohannya dan pada ekstrim, diagung-agungkan oleh masyarakat.

Kepimpinan juga adalah kemahiran praktikal yang berkait rapat tentang kemahiran untuk
mengawal individu lain, kumpulan mahupun organisasi sama ada untuk cita-cita individu
yang memimpin itu atau untuk matlamat organisasi.

Kepimpinan yang efektif, sama ada matlamatnya untuk kebaikan ataupun yang tidak
pentingkan diri, akan mencorak sesebuah zaman itu dan juga mencipta sejarah pada
zamannya. Kepimpinan ini merupakan tenaga sosial yang memberikan impak terhadap
perubahan ketamadunan dunia serta pemikiran masyarakat di mana kepimpinan itu
wujud. Para pemikir aristokratik pula mentafsirkan kepimpinan sebagai 'hak darjat dan
keturunan', dan monarki mengambil serius terhadap pandangan yang sama, malahan
menggunakan pernyataan mistis seperti 'daulat' atau 'Kehendak Tuhan' terhadap
pandangan oleh aristokrat. Pada sudut yang lebih demokratik pula, pakar teori ini
menunjukkan contoh kepimpinan meritokrasi, sebagaimana 'Marshal Napoleonik' yang
mensasarkan kepimpinan berdasarkan sumbangan kerjaya dan kepandaian intelek.

"Kepimpinan adalah suatu perkara yang melibatkan kecerdasan, kepercayaan,


kemanusiaan, keberanian, dan disiplin. Ketergantungan pada kepintaran semata-mata
akan menyebabkan kebencian, dan kebergantungan terhadap latihan kemanusiaan sahaja
menghasilkan kelemahan. Penumpukan pada kepercayaan pula akan menyebabkan
kebodohan. Ketergantungan pada kekuatan dan keberanian hanya akan mengakibatkan
keganasan. Disiplin yang berlebihan dan ketegasan dalam perintah pula akan
menyebabkan kekejaman. Apabila seseorang mempunyai lima keutamaan, masing-
masing sesuai dengan fungsinya, maka seseorang itu boleh menjadi pemimpin."-Sun Tzu
(Leslie Pockell and Adrienne Avila, 2007).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciri-Ciri Kepimpinan

Pemimpin yang berjaya adalah kuasa dan intelek di belakang organisasi yang mana
mereka kepalai. Mereka adalah wira-wira yang dikenakan dengan tanggungjawab
mengendalikan organisasi mahupun masyarakat, merebut peluang dan cara untuk
mempercepatkan tujuan utama kepimpinan iaitu matlamat mereka. Pemimpin yang
berkesan melangkau gelaran "pengurus" atau "bos." Mereka telah menemui satu cara
untuk mencapai kombinasi karisma, semangat dan jaminan diri yang betul, mungkin
dengan dos yang sihat dan masa yang betul. Terdapat beberapa ciri-ciri kepimpinan yang
penting terhadap pembentukan pemimpin yang baik.

1. Pengurusan Kendiri
Adalah agak sukar untuk memimpin yang lain dengan efektif jika pemimpin itu
tidak dapat memimpin dirinya terlebih dahulu. Pengurusan kendiri ini membawa
maksud, seorang pemimpin itu boleh mengutamakan sasaran matlamat organisasi
dan mampu pada masa yang sama memiliki sikap tanggungjawab untuk mencapai
matlamat itu. Sebagai pemimpin yang efektif, individu ataupun organisasi,
mampu membahagikan masa, perhatian dan emosi, dalam pada masa yang sama
juga mengetahui akan kekuatan, kelemahan kendiri dan potensi punca berat
sebelah. Kepimpinan yang baik, mampu mengendalikan tekanan dan
mengimbangi kehidupan peribadi dan profesional mereka. Tetapi ia juga harus
ingat betapa pentingnya belas kasihan dan dapat bertindak balas terhadap
masyarakat mahupun organisasi dan peristiwa dengan cara yang sesuai. Mereka
harus bersedia untuk mengekalkan kawalan diri dan disiplin dalam tindakan
mereka, walaupun mereka harus mengelak daripada menjadi terlalu mengawal
atau tidak fleksibel.

2. Bertindak secara Strategik


Pendekatan yang berfikiran ke hadapan dan berfikiran terbuka diperlukan untuk
kepimpinan hari ini. Menurut laporan Harvard Business Publishing, Leading
Now: Critical Capabilities for a Complex World, (2015) "Pemimpin harus selalu
bersedia untuk menyesuaikan strategi mereka untuk mengambil peluang-peluang
baru atau menangani cabaran-cabaran yang sukar." Berfikir secara strategik
adalah suatu proses yang berterusan dalam yang menilai persekitaran yang
memerlukan kepimpinan itu. Individu boleh memupuk pemikiran strategik
dengan; bersikap ingin tahu dan benar-benar berminat dengan organisasi dan
persekitaran yang memerlukan kepimpinan dengan lebih meluas, menjadi lebih
fleksibel dalam minda dan mencuba pendekatan dan idea baru, memberi fokus
pada masa depan dan berfikir tentang keadaan operasi organisasi mahupun
masyarakat, dan mengekalkan pandangan yang positif.

3. Menjadi Komunikator yang aktif


Pemimpin yang efektif tahu bila untuk bercakap dan bila untuk mendengar.
Mereka adalah komunikator yang berkesan dan mampu menjelaskan dengan jelas
dan ringkas kepada semua pekerja mereka dari matlamat organisasi untuk tugas
tertentu. Jika orang tidak faham atau tidak menyedari jangkaan, mereka akan
gagal, komunikasi lebih spesifik adalah lebih baik. Pemimpin perlu
berkomunikasi di semua peringkat: satu demi satu, ke jabatan dan ke seluruh
kakitangan, serta melalui telefon, e-mel dan media sosial. Komunikasi dibina atas
aliran idea dan maklumat lisan dan lisan yang mantap, menjadikan kerja lebih
mudah didekati dan melibatkan orang dari pelbagai peringkat.

4. Boleh Dipercayai dan Bertanggungjawab


Pemimpin yang berjaya tahu bagaimana menggunakan kuasa dan kepimpinan
dengan sewajarnya tanpa meletakkan bebanan ke atas orang bawahan. Pemimpin
yang berkesan bertanggungjawab dan mengambil tanggungjawab atas kesilapan
mereka sendiri dan mereka mengharapkan orang lain melakukan perkara yang
sama. Mereka boleh bekerja dalam prosedur yang ditetapkan, dan menjadi
produktif dan cekap dalam keputusan mereka. Pemimpin menghargai kepentingan
menyokong dan menggalakkan keperibadian sementara juga memahami struktur
organisasi dan keperluan untuk mematuhi peraturan dan dasar. Mereka dapat
mengimbangi perspektif yang berbeza ketika mengambil tindakan yang sesuai.

5. Membina Kreativiti dan Inovasi


Pemimpin mesti mempunyai keberanian untuk menilai eksperimen dan
menggalakkan kreativiti. Kemampuan untuk melaksanakan ini akan memupuk
inovasi yang akan mengarahkan organisasi ke destinasi baru dan sekitar lilitan dan
perubahan landskap yang berubah. Kuncinya adalah sentiasa gigih dalam
mengejar matlamat, dan berfikiran terbuka dan fleksibel dengan cara atau kaedah
untuk mencapai matlamat itu.

6. Kesatuan dan Menggalakkan Kerjasama


Kepimpinan yang berjaya dibina pada orang-orang di sekeliling pemimpin itu.
Pembentukan kesatuan adalah penting untuk memimpin kumpulan individu yang
unik dan unik, bermotivasi dan berkemahiran. Pasukan (kesatuan) yang kuat dan
kerja berpasukan adalah kunci untuk mencapai banyak hal dalam sesebuah
organisasi, seperti memupuk inovasi, komunikasi yang efektif dan mencapai
matlamat organisasi. Jika pemimpin itu merekrut dan membangunkan pasukan
yang tepat, mereka akan mewujudkan satu pasukan yang tidak dapat dihalang
yang akan mendorong kejayaan organisasi mereka.

7. Mewujudkan Hubungan Berkekalan


Pemimpin yang menarik tidak sekadar memberi inspirasi kepada orang lain untuk
mengikuti mereka; mereka tahu bagaimana untuk memotivasi pekerja mereka
untuk berusaha sepenuh hati untuk matlamat organisasi yang mereka wakili.
Pekerja yang merasa dihargai dan dihargai, yang merasakan apa yang mereka
lakukan membuat perbezaan, akan merasakan kesegaran untuk mendorong lebih
keras untuk mencapai kejayaan untuk syarikat mereka.

8. Mempunyai Visi Untuk Masa Depan


Para pemimpin yang luar biasa mempunyai keupayaan untuk melihat masa depan
syarikat mereka dan membuat matlamat jelas dan konkrit yang akan memberi
manfaat kepada organisasi mereka. Mereka yakin dan optimis, semangat inspirasi
di sekitar mereka. Menjadi penglihatan bermakna memahami bahawa perubahan
berterusan berlaku di sekeliling anda, jadi apa yang bekerja pada masa lalu
mungkin tidak selalu berfungsi sekarang. Amalan yang boleh disesuaikan dan
lincah apabila anda melaksanakan strategi baru dan membolehkan model
perniagaan anda berkembang dari semasa ke semasa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kepolisan dan Kepimpinan

Walaupun sistem kepolisan di negara ini wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka,
institusi polis yang moden dan sistematik hanya bermula di Pulau Pinang pada 25 Mac
1807, dengan termaktubnya Charter of Justice ataupun Piagam Keadilan. Pada 25 Mac
2019, maka genaplah usia organisasi 212 tahun. Namun kematangan usia tidak akan
membawa apa-apa makna sekiranya kewujudan Polis DiRaja Malaysia (PDRM)
dianggap tidak lagi relevan. Untuk menangani isu ini, PDRM perlu memahami keperluan
semasa yang harus dipenuhi, terutamanya terhadap masyarakat. Apa yang jelas ialah,
masyarakat memerlukan pihak polis untuk menjaga kepentingan dan keselamatan
mereka, manakala polis pula memerlukan kepercayaan, sokongan dan kerjasama
masyarakat untuk sama-sama memelihara ketenteraman dan kedaulatan undang-undang
di negara ini.

Dengan banyaknya polis di Malaysia dari seawal rekrut sehinggalah yang hampir pencen,
nilai kepimpinan yang sepatutnya ditunjukkan oleh kepolisan tidak wajar hilang atau
berkurangan di mata masyarakat. Masyarakat memandang tinggi kepolisan di negara ini,
walaupun kini ianya dicemari oleh salah laku dan salah guna kuasa yang berleluasa di
kalangan anggota dan pegawai atasan kepolisan. Disebabkan oleh kegahan inilah yang
menyebabkan masyarakat menjadi berbelah bagi apabila membincangkan tentang isu-isu
yang berkaitan tentang polis. Pada masa yang sama tanggungjawab yang digalas oleh
polis telah melalui perubahan yang signifikan sejajar dengan penguatkuasaan undang-
undang zaman moden yang amat mencabar. Cabaran ini boleh dilihat dengan kesan atau
impak teknologi era 'Industrial Revolution 4.0' (IR 4.0), yang mana masyarakat boleh
merakam video tentang interaksi mereka dengan penjawat awam dengan sebegitu sahaja.
Interpretasi dengan rakaman video seperti itu adalah bebas dan meluas, dan sesiapa saja
boleh mengatakan apa saja yang mereka mahu, meluahkan ketidakpuasan hati melalui
pelbagai cara tanpa tapisan dan 'open to interpretations of the viewers'.

Untuk menangani keperluan perlaksanaan undang-undang yang mencabar kini, kepolisan


harus devolusi, balik kepada akar, menerusi kepimpinan. Mereka perlu menonjolkan
kepimpinan dengan lebih baik, melalui gaya berwibawa yang sebahagian besarnya
menguasai bidang ini kepada pendekatan yang lebih inklusif yang bertujuan untuk
membolehkan dan penguasaan daripada hanya sekadar memberi arahan.

Polis DiRaja Malaysia merupakan entiti yang sudah mencapai kematangan, masyarakat
masih melihat kepolisan sebagai penguasa undang-undang yang mana mereka boleh
dapatkan bantuan, dan hakikat itu telah diprogramkan ke dalam minda masyarakat dari
usia kanak-kanak lagi. Menjaga keselamatan komuniti dan menghapuskan anasir-anasir
jenayah daripada kejalanan. Agak memeranjatkan namun ciri-ciri kepimpinan yang harus
ditonjolkan di mata masyarakat adalah hampir sama dengan ciri-ciri asas kepimpinan.

9. Integriti
Sekiranya anda seorang yang sentiasa mengikuti, melakukan kerja berkualiti baik
sama ada seorang atasan ada, maka anda sudah mempunyai satu sifat yang tidak
boleh dilakukan oleh pegawai: integriti. Integriti adalah sifat asas yang diperlukan
untuk kepolisan dan mungkin yang paling penting. Ini adalah apa yang
membolehkan orang ramai meletakkan kepercayaan dan keyakinan mereka
kepada pegawai penguatkuasa undang-undang mereka. Dan dengan nilai integriti,
mengekalkan kawalan diri dan disiplin dalam tindakan mereka dan mereka tidak
boleh berat sebelah (Pengurusan Kendiri).

10. Berminda untuk Berkhidmat


Apabila rakan memerlukan bantuan kotak bergerak, anda berada di sana. Apabila
seseorang sedang bergelut dengan barangan runcit, anda berada di sana. Anda
benar-benar melihat orang-orang di komuniti anda, dan anda merasa sangat
semulajadi untuk membantu orang asing apabila anda rasa boleh menolong.
Minda yang berorientasikan perkhidmatan adalah sifat penting dalam pegawai
polis terbaik. Anda perlu menyukai orang ramai tanpa prejudis. Untuk itu polis
perlu boleh dipercayai dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat.

11. Kemahiran Berkomunikasi


Kemahiran komunikasi adalah amat penting kerana ia membolehkan anggota
polis mewujudkan hubungan baik dengan komuniti, dengan rakan-rakan sekerja
dan masyarakat dari pelbagai budaya. Orang ramai tidak menyedari betapa
seringkali anggota perlu mendengar dengan sabar setiap apa yang dikatakan oleh
masyarakat. Pegawai yang meluangkan masa untuk benar-benar mendengar apa
yang dikatakan orang dan yang bertanya dengan rasa ingin tahu pasti akan
mendapat keputusan yang lebih baik. Ini juga menunjukkan bahawa anggota polis
perlu aktif dalam komunikasi dengan masyarakat.

12. Empati dan Belas Kasihan


Ramai mungkin menganggap empati dan belas kasihan adalah satu kelemahan,
atau atribut yang neutral, ketika mengharungi cabaran sebagai seorang anggota
polis. Kemudian kita sebagai orang biasa belajar untuk menunjukkan rasa empati
dan apabila menunjukkan kasih sayang dengan disiplin kepada anak-anak, adik-
beradik lain atau rakan-rakan. Apa yang kita tidak dapat pertimbangkan adalah
banyak anggota polis yang memerlukan keupayaan untuk berhubungan dengan
mereka yang mengalami kesukaran yang luar biasa dan menunjukkan belas
kasihan, sambil tetap profesional. Dunia mereka sudah terbalik, dan anda perlu
menjadi tokoh berkuasa yang penuh dengan rasa kasih sayang. Anda akan
menjadi simbol kedamaian dan simpati. Ini secara langsung mewujudkan
hubungan yang berkekalan.

13. Pakar Perundingan


Anda mempunyai cara untuk membicarakan cara anda melalui masalah dan
meyakinkan orang lain untuk bertindak dengan sewajarnya. Keterampilan ini
berada di bawah kemahiran perundingan satu kemahiran penting seorang anggota
polis. Kemahiran perundingan bukan sahaja untuk melindungi masyarakat umum,
tetapi pegawai lain juga terlibat. Pegawai yang menjalankan tugas rondaan
sentiasa memberi respon terhadap panggilan 999 untuk perkhidmatan. Ia berada
dalam detik-detik penting ini apabila anggota yang pertama tiba bahawa
kemahiran rundingan akan menjadi berguna. Oleh itu kreativiti dan inovasi amat
penting dalam apa-apa perundingan.

14. Kekuatan Mental


Anda mungkin tidak mempunyai gred terbaik dalam kelas, tetapi anda sentiasa
mempunyai banyak kekuatan minda. Anda tahu bagaimana untuk membaca
persekitaran dan menyesuaikan perbualan atau sikap anda, seperti keadaan yang
diperlukan. Di mana sesetengah orang mengalami kesukaran menyesuaikan diri
apabila rancangannya terganggu, anda tidak mempunyai masalah menyesuaikan
diri dan sentiasa terbuka kepada maklumat baru. Ketangkasan dan kekuatan
mental ini boleh menjadi kemahiran yang boleh menyelamatkan nyawa awam.

15. Suka Belajar


Adakah anda suka mendapat kemahiran atau belajar sesuatu yang baru? Adakah
anda sememangnya mempunyai minat dan ingin meningkatkan pengetahuan dan
kebolehan anda? Adakah anda mencuba perkara baru dan penyelidikan apabila
anda tertanya-tanya akan sesuatu? Ini adalah sifat kepimpinan yang penting bagi
anggota polis yang ingin cemerlang. Salah satu perkara yang tidak disedari oleh
orang ramai mengenai kerja kepolisan ialah anda perlu menjadi mahir dengan
pelbagai benda. Oleh itu seorang polis itu perlu mempunyai sikap ingin
mempelajari sesuatu yang baru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Polis Di Raja Malaysia sebagai mekanisme Kepimpinan

Sejarah Kepolisan di Malaysia

Semenjak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka jawatan seperti Bendahara dan
Temenggung telah diwujudkan yang bertindak sebagai pelaksana dan penguatkuasa
undang-undang yang menjurus kepada undang-undang adat atau undang-undang syariah.
Dan Sultan sebagaimana sekarang ini merupakan penguasa tertinggi undang-undang
tersebut, walaupun skop kuasanya kini lebih kepada pemegang kuasa berperlembagaan.
Apabila Melaka ditawan Portugis pada tahun 1511, Alfonso De Albuqueque memerintah
Melaka dengan menggunakan Sistem Kapitan. Di bawah sistem ini Melaka dibahagikan
kepada beberapa kelompok kaum yang diletakkan di bawah pengawasan seorang
Penghulu yang juga bertindak sebagai penegak undang-undang.

Imbasan awal sejarah kepolisian negara yang telah mencapai usia lebih 200 tahun adalah
bermula dengan berkuatkuasanya Piagam Keadilan (Charter of Justice) di Pulau Pinang
dalam tahun 1807, yang menjadi titik permulaan kepada lahirnya pasukan polis di negara
ini. Ketua Pasukan Polis yang pertama ialah Encik James Carnegy yang dilantik sebagai
sheriff bagi Prince of Wales Island (Pulau Pinang). Pasukan yang dianggotai sepenuhnya
oleh anak tempatan ini telah menjadi perintis kepada pasukan polis di negeri-negeri lain.

Melaka kemudiannya telah menubuhkan pasukan polisnya pada tahun 1827. Kedua-dua
pasukan ini kemudiannya bergabung membentuk Pasukan Polis Negeri-negeri Selat. Pada
2 Jun 1896, Pasukan Polis Negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan dan Kapten H.C
Syers dilantik menjadi Ketua Pasukan. Ketika ini satu pentadbiran pusat telah
diwujudkan. Manakala penubuhan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu mula
ditubuhkan di negeri Johor pada 1882, Kedah dan Kelantan 1909 dan Terengganu 1914.
Manakala Pasukan Polis Sarawak ditubuhkan pada tahun 1862 manakala Sabah pada
tahun 1882.

Seterusnya pada 1948 seluruh pasukan polis Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan
Sarawak bergabung dan membentuk Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM).
Pengorbanan dan komitmen yang ditunjukkan pasukan polis amat berharga terutama
ketika Tanah Melayu diera paska kemerdekaan dan seterusnya mengekalkan kemakmuran
dan keamanan tanah air tercinta sehingga ke hari ini. Perkembangan politik dan ekonomi
di Tanah Melayu telah membawa perubahan pada pasukan polis. Sistem kepolisan di
negara ini telah beberapa kali mengalami perubahan sehinggalah membawa kepada
penyatuan pentadbirannya di bawah Panji-Panji Polis DiRaja Malaysia pada 16
September 1963. Selepas Tanah Melayu bebas dari pemerintahan Jepun, pada 1 April
1946 Pasukan Polis Negeri-Negeri Selat, Pasukan Polis Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
dan Pasukan Polis Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu telah digabungkan di bawah
Pasukan Polis Malayan Union di mana pemerintahan pasukan berpusat di Kuala Lumpur.

Jabatan-Jabatan Polis Di Raja Malaysia

Selain 2 jabatan yang terlibat dalam pentadbiran Polis Di Raja Malaysia (PDRM) iaitu
Jabatan Pengurusan dan Jabatan Logistik, PDRM mempunyai 5 jabatan lain yang terlibat
dalam pencegahan jenayah iaitu Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah
Narkotik, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDN / KA),
Cawangan Khas dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Jabatan-Jabatan ini diketuai
oleh pengarah-pengarah yang berpangkat Komisioner Polis (Jeneral Tiga Bintang).

Mekanisme Kepimpinan Kepolisan Di Malaysia

Dalam era-era kepolisan di zaman moden kini, konsep kepolisan pada mata masyarakat
telah diterapkan di dalam perancangan dan pelaksanaan Polis DiRaja Malaysia,
terutamanya dari aspek pencegahan jenayah atau jenayah sifar. Dengan pengenalan
'Konsep Kepolisan Masyarakat' bertujuan menggalakkan jalinan yang jujur dan sihat
antara polis dan anggota masyarakat, dan seterusnya melibatkan kerjasama erat daripada
semua pihak berwajib dalam usaha membanteras dan mengurangkan jenayah.
Sehubungan itu, kerjasama yang erat ini serta kesepakatan yang padu antara polis dan
masyarakat perlu terus diperkasakan demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera.
Dalam apa jua keadaan, menjadi polis bukan hanya sekadar 'bawak senjata dan berlagak
hero', tetapi profesyen itu menggalas tanggungjawab kepimpinan.

Anggota polis harus berkhidmat dengan telus, tulus dan penuh komitmen kerana
profesyen itu sebenarnya memikul tanggungjawab yang amat berat dalam memenuhi
harapan dan ekspektasi masyarakat. Anggota polis yang telah memilih kerjaya murni ini
sebagai profesyen dan mereka sepatutnya bersedia untuk memikul tanggungjawab yang
diamanahkan dengan komitmen dan akauntabiliti serta integriti yang tinggi agar dapat
sentiasa dilihat lebih profesional dan bertindak secara adil pada kaca mata masyarakat.

Teori Fungsionalisme

Teori Fungsionalisme ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-
kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat selalu dianggap
seperti tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian-bahagian dengan fungsi-fungsi
yang tertentu. Teori fungsionalisme pula memberikan penghuraian mengenai organisasi
sosial dan juga menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dapat dikekalkan. Masyarakat
kini diibaratkan sama seperti organisma yang mempunyai bahagian-bahagian dan setiap
bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur. Seterusnya kajian dilakukan untuk melihat
bagaimana struktur masyarakat itu berfungsi.

Menurut teori fungsionalisme ini, struktur-struktur sosial akan menentukan kelancaran


perjalanan atau keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989: 9) telah
merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan
evolusi.

Stabiliti

Stabiliti merupakan kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauh mana sesebuah
masyarakat dapat dikekalkan dan juga menentukan setakat mana sesuatu masyarakat itu
dapat dipertahankan.

Harmoni

Harmoni menunjukkan bagaimana semua bahagian atau struktur-struktur dalam


masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Ia juga merujuk kepada semangat
kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat.

Evolusi

Evolusi pula menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat


melalui proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan, iaitu bagaimana perubahan
berlaku terhadap masyarakat akibat dari pembaharuan.

Maka, tidak dapat dinafikan lagi bahawa ibu bapa, pihak sekolah, rakan sebaya dan
media massa saling berperanan dalam mengatasi masalah jenayah yang wujud di
kalangan remaja. Sebagai rumusannya, teori ini menekankan kepentingan persefahaman
anggota masyarakat demi keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan.

Fungsionalisme dalam Organisasi Polis Di Raja Malaysia

Badan kepolisan merupakan antara badan penguatkuasaan yang sering menjadi tumpuan
masyarakat, khususnya yang cuba melihatnya dalam konteks hubungan kekuasaan.
Memandangkan badan kepolisan merupakan institusi yang utama dan mempunyai
pengaruh besar dalam soal keselamatan domestik negara serta dekat dengan pusat
kekuasaan, adalah penting untuk dilakukan kajian komprehensif terhadap fungsionalisme
organisasi polis. Jika dilihat dengan mendalam, terdapat percanggahan pendapat
berkenaan persoalan integriti kepolisan. Di sebelah pihak, faktor penurunan integriti polis
adalah disebabkan oleh struktur dan budaya yang wujud dalam organisasi polis itu
sendiri; manakala di sebelah pihak yang lain, ianya disebabkan oleh faktor individu yang
disandarkan kepada kepentingan peribadi. Ini membawa persoalan stabiliti, apakah
pandangan ini akan berkekalan di mata masyarakat atau ianya dapat dihapuskan melalui
integrasi-integrasi yang kini telah dilaksanakan oleh PDRM sendiri.
Sudah lama terdapatnya hujah yang menekankan pendekatan individualistik yang
mengguna pakai analogi ‘Setitik nila, rosak susu sebelangga’ bagi memaparkan
penyelewengan yang berlaku berpunca daripada kelemahan moral individu sahaja, tetapi
ianya kemudian disangkalkan, dan juga kerana ia tidak sahaja gagal untuk menjelaskan
penyimpangan tingkah laku polis malah digunakan sebagai teknik untuk “membiasakan
penyelewengan” di mata masyarakat (Stoddard, 1968; Barker & Carter, 1994). Dan
konsep harmoni dalam fungsionalisme itu disalahgunakan.

Anggota polis berhadapan dengan dua persekitaran kerja dalam satu-satu masa iaitu
persekitaran pekerjaan dan persekitaran organisasi. Persekitaran pekerjaan ialah aktiviti
yang melibatkan interaksi antara seseorang anggota polis dengan masyarakat sekitarnya,
termasuklah potensi-potensi bahaya yang wujud ketika anggota tersebut melakukan
tugasan luar; manakala persekitaran organisasi pula merupakan interaksi yang berlaku
dalam organisasi polis itu sendiri iaitu hubungan berbentuk hierarki dengan pegawai
atasan serta ketidaktentuan peranan polis dalam pengurusan pengawasan. Selain itu
sosialisasi mendedahkan anggota polis dengan kecenderungan untuk melakukan
penyelewengan. Tekanan-tekanan yang wujud dalam budaya organisasi yang tidak kukuh
ini menyebabkan penyelewengan menjadi berleluasa dan memandangkan anggota-
anggota mengambil sikap untuk turut sama dalam melakukan penyelewengan, atau jika
mereka tidak bersetuju dengan salah laku yang berlaku, anggota terbabit tidak mampu
untuk berbuat apa-apa dan terpaksa mendiamkan diri. Apabila ini berlaku, tiada lagi
konsep evolusi dalam fungsionalisme kepimpinan polis.

Pengabaian pendekatan derivatif norma terhadap definisi peranan polis dalam masyarakat
moden segera memberi perhatian kepada tahap realiti sosial yang tidak berkaitan dengan
rumusan yang ideal. Manakala dari segi formulasi ini, dirumuskan makna kepolisan dari
objektif menegakkan undang-undang, kita mendapati bahawa pada hakikatnya ciri-ciri
makna tertentu dikaitkan dengan kerja polis yang sebahagian besarnya bebas dari
objektif. Iaitu, kerja polis secara umumnya dilihat mempunyai ciri-ciri tertentu yang
menjadi tanggapan utama masyarakat. Walaupun kita tidak mempunyai bukti yang
mencukupi mengenai perkara-perkara ini, ciri-ciri yang kita akan bincangkan sekarang
adalah pemahaman yang diterima secara universal dan pengiktirafan kehadiran mereka
merupakan kekangan yang realistik terhadap apa yang kita harapkan dari polis dan
bagaimana mereka mengendalikannya.

Pandangan kebanyakan anggota mahupun pegawai polis tentang permasalahan salah laku
dan ketiadaan kepimpinan, adalah amat mudah dan terlalu jelas. Tugas mereka adalah
untuk mengawal jenayah dan mengekalkan keamanan. Jika terdapat sebarang hubungan
di antara kesaksamaan sosial dengan ekonomi, pada satu sudut, dan pada sudut yang lain
pula, jenayah dengan ketidak kesetiaan, mereka menganggap bahawa ini tidak
memerlukan sebarang perhatian. Akan tetapi permasalahan sebenar, bukannya disebabkan
sama ada anggota polis mempunyai apa-apa tanggungjawab terhadap ketidakadilan
sosial. Tanggungjawab itu terletak kepada pihak-pihak pembuat dasar.

Kesimpulan

Pelbagai cabaran yang telah terpaksa dilalui oleh anggota pasukan polis dalam
mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan undang-undang demi memastikan
keharmonian rakyat pelbagai kaum dan kemakmuran negara dipertahankan. Kini, Polis
Diraja Malaysia yang telah menginjak usia dua abad dan meneruskan kesinambungan
usahanya dengan menumpukan perhatian kepada usaha membenteras kegiatan jenayah
yang boleh mengancam kesejahteraan umat sejagat. Selari dengan peredaran masa dan
globalisasi, pasukan polis kini telah dilengkapi dengan kemahiran untuk menangani
sebarang permasalahan bagi mendukung tugas utamanya, iaitu menjaga ketenteraman
negara dan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya, segala perjuangan dan pengorbanan
anggota pasukan polis dalam mencapai dan mengekalkan kemerdekaan akan tetap terus
dikenang dan dijulang sebagai wira-wira penegak undang-undang negara.

Usaha-usaha yang telah dilakukan ini walaupun mempunyai impak


yang positif terhadap peningkatan tahap integriti anggota PDRM masih
lagi dapat dipersoalkan. Hal ini kerana, permasalahan sikap dan
budaya merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan
dengan hanys sekadar menukar acuan sistem yang sedia ada tanpa
mengambil inisiatif untuk memahami budaya kerja yang dilalui oleh
ahli organisasi tersebut.

Rujukan

Barker T, Carter L (1994) Typology of Police Deviance (from Police Deviance (3rd ed.),
3-12, Research (Theoretical). USA.

Kamus Dewan, 1994. Edisi Ketiga, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm.
1038.

Ismail Noor, 2000. Kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W Pengurusann Altruistik Model
Ikutan Sepanjang Masa Perbandingan Silang Dengan Kepimpinan dan Pengurusan
Semasa, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., hlm. 4.

Leslie Pockell and Adrienne Avila, 2007. The 100 Greatest Leadership Principles of All
Time, Warner Books.

Laporan Salah Laku Terhadap PDRM Bagi Tahun 2003-2013 (2014) Biro Pengaduan
Awam, Jabatan Perdana Menteri.

Stoddard ER (1968) The Informal Code of Police Deviancy: A Group Approach to Blue-
Coat Crime (181-202). In: Kappeler VE (ed).The Police and Society. Waveland Press,
Prospect High, IL.

http://go.flashpointleadership.com/hubfs/docs/19309_CL_LeadershipCap_Paper_July201
5_0.pdf?t=1506117330939

http://www.utusan.com.my/rencana/utama/polis-masyarakat-berpisah-tiada-1.461387
https://onlinedegrees.sandiego.edu/what-style-police-leadership-most-effective/

https://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/overlooked-qualities-of-police-
officer/

http://www.rmp.gov.my/