Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN (UJIAN PRA)

SILA JAWAB SEMUA SOALAN.


NAMA:
KELAS:

1)482 ÷ 4 2) 687 ÷ 3

3) 824 ÷ 4 4)4858 ÷ 12

5)12378 ÷ 12 6)24445 ÷ 22

7)37862 ÷ 24 8) 89 321 ÷ 4

9) 713 288 ÷ 8 10) 455 762 ÷ 8