Anda di halaman 1dari 2

Latihan Bola Jaring 2.

Lorekkan kawasan pergerakan pemain yang dinyatakan


HBPE 3103 : Kegiatan Profesional

1. Labelkan ukuran gelanggang bola jaring dibawah

G
3. PERATURAN ASAS BOLA JARING Hantaran percuma Hantaran/ jaringan penalti
Tandakan √ untuk kenyataan yg betul dan x untuk salah
a. Pengadil tidak pasti pemain mana
1. Satu pasukan diwakili oleh 7 pemain semasa pertandingan
yang melakukan sentuhan bola
2. Berlari sambil mengelecek bola adalah dibenarkan dalam
sebelum bola keluar gelanggang
permainan bola jaring
3. Pemain hendaklah menghantar atau menjaring dalam masa b. Pemain menerima hantaran, tetapi
kaki berada di luar gelanggang
5 saat.
4. Jaringan hanya boleh dilakukan oleh GK dan GS sahaja. c. Hukuman faul berlaku di dalam
5. Sesuatu hantaran atau balingan boleh dilakukan oleh bulatan gol
pemain mengikut kekuatan dan ketepatan masing-masing
6. Bola yang melantun dari tiang jaring boleh disambut semula d. Seorang pemain melakukan ofsaid
dan permainan diteruskan e. Pemain melakukan kesalahan
7. Jika pasukan kurang daripada 5 orang pemain, permainan hantaran penalty, ______ kepada
masih boleh diteruskan pihak lawan.
8. Pemain tengah yang akan membuat hantaran mula mesti
f. Pemain yang kesalahan bergerak
berdiri dalam bulatan sepenuhnya sebelum wisel berbunyi
sebelum bola terlepas dari tangan
9. Apabila menerima hantaran, seorang penjaring dibenarkan
pemain yang membuat hantaran.
melangkah setapak ke depan dan menjarng.
10. Jaringan melompat adalah dibenarkan dalam bola jaring. g. Perebutan berlaku dan kesalahan
11. Pengadil akan membuat satu lambungan untuk meneruskan sukar dikesan oleh pengadil
permainan apabila dua pemain yang berlainan melanggar
antara satu sama lain ketika merebut bola tinggi.
4. Nyatakan jenis balingan yang diberikan oleh pengadil
apabila berlaku salahlaku berikut:

Lambungan Hantaran ke dalam