Anda di halaman 1dari 5

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN


Nama :
Jantina: Umur:
No. Telefon : Email:
Pekerjaan: Pendapatan:
Alamat: Berkeluarga: YA / TIDAK
Tanggungan:

Tempat Membeli Belah: Kekerapan Membeli Belah (Sebulan):

< RM100
RM101 – RM299
Jumlah Perbelanjaan Bulanan:
RM300 – RM499
> RM500
BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PRODUK
Nama produk yang digunakan
Ciri produk yang digunakan

Mengapakah produk digunakan?

Kebaikan produk sdia ada

Kelemahan produk sedia ada

BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN
Apakah penambahbaikan yang perlu
ada pada produk yang akan
dihasilkan
BAHAGIAN D: Lain-lain (Isikan sebagai maklumat tambahan pelanggan)
BORANG BRIEF
Tajuk:
Kriteria pertimbangan utama Catatan
Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini? 1. Produk saya akan digunakan untuk
2. Di manakah produk ini digunakan? membersihkan dan mengilatkan kasut
2. Produk ini digunakan di rumah atau di mana-
mana sahaja mengikut keperluan pengguna.
Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? 1. Produk saya ini dipersembahkan dalam pelbagai
warna.
Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan menggunakannya? 1. Pengguna sasaran produk saya adalah semua
2. Siapakah pesaing yang wujud? individu yang menggunakan kasut kulit ataupun
PVC.
3. Pengguna bagaimanakah yang akan
2. Belum ada pesaing
menggunakan produk ini?
3. Individu yang setiasa mementingkan kebersihan.
Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang diperlukan? 1. Untuk fasa pertama, saya akan mengeluarkan 100
unit.
Stail/gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? 1. Produk saya menggunakan gabungan bentuk
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat geometri, bersaiz sederhana, ringan, dan mudah
dibawa ke mana-mana.
perhatian di pasaran?
2. Sudah semestinya kerana reka bentuknya unik
dan menjimatkan ruang penyimpanan.
Kualiti
1. Bagaimanakah kualitinya? 1. Saya akan memastikan produk saya berkualiti
2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang tinggi.
2. Pelanggan memerlukan kotak penyimpanan yang
permintaan yang istimewa?
sederhana dan dapat disimpan seleih dahulu
3. Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi?
sebelum dipasarkan. Prosedur ini adalah untuk
menjamin keselamatan pengguna.
Anggaran Kos Seunit
1. Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit 1. Kos bagi satu unit produk dianggarkan sebanyak
produk? RM60.00
2. Saya berharap agar mendapat keuntun Kos
terakhir tidak melebihi RM70.00.
Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? 1. Pelanggan mahu cadangan reka bentuk projek
disiapkan dalam tempoh 40 jam wakturharap
kotak penyimpanan jugak dapat dihasilkan dalam
tempoh masa yang sama
JADUAL BERMAKLUMAT
Tajuk:
Kriteria Catatan
Fungsi

Persembahan

Tujuan pasaran

Kuantiti

Stail/Gaya

Kualiti

Anggaran Kos Seunit .

Jangka masa
APLIKASI PROJEK BRIEF DALAM BENTUK JADUAL

A. Fungsi Projek
1. Apakah jenis produk?
2. Apakah kegunaan produk ini?
3. Dimanakah produk ini akan
digunakan?

B. Gambaran keseluruhan projek


1. Siapakah yang akan
menggunakannya?
2. Apakah tujuan produk ini
dihasilkan?
3. Adakah produk ini diperlukan oleh
pelanggan?
4. Bagaimanakah produk ini digunakan
dan dipersembahkan?

C. Reka bentuk produk


1. Apakah elemen dan prinsip reka
bentuk yang akan digunakan?
2. Apakah kriteria reka bentuk yang
ingin diterapkan?
3. Adakah produk ini inovasi daripada
produk sedia ada atau produk
yangbaharu dibangunkan?

D. Perancangan dalam pengurusan


projek
1. Pembahagian kumpulan kerja
2. Jadual kerja
3. Kos pengeluaran
4. kuantiti penghasilan
E. Analisis kajian reka bentuk produk
JADUAL PERBANDINGAN
dan pasaran.
1. Membuat perbandingan dari segi
fungsi, persembahan, tujuan
pasaran, kuantiti, kualiti, kos dan
jangka masa

2. Adakah produk ini akan mendapat


permintaan di pasaran?

F. Lakaran idea
1. Bagaimanakah rupa bentuk produk
dalam bentuk 2 dimensi (2D) dan
3 dimensi (3D)

G. Penghasilan mock-up atau model


1. Bahan dan peralatan yang
diperlukan untuk menghasilkan
mock-up atau model