Anda di halaman 1dari 1

ٌ‫ش دِ يد‬

َ َ‫َو إِذٌْ ََتَذ َنٌ َربُّكُ ْمٌ لَئِ ْنٌ َش َك ْر ُتٌْ ََلَزِي َد ن ُك ْمٌ ٌ ۖ َولَئِ ْنٌ َك فَ ْر ُتٌْ إِنٌ عَ َذ ِابٌ ل‬
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),
maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim:7)

BAB III