Anda di halaman 1dari 1

MIMGGU 5

1.2.2019 JUMAAT
KELAS/MASA/TEMPOH KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN
Tema: KEKELUARGAAN EMK :
2 JUJUR Tajuk : Hari Minggu dengan Keluarga Nilai –
2.40-3.40 Standard : 2.1.1 -Hormat
BAHASA MELAYU Pembelajaran menghormati
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : EMK-
Pembelajaran 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis Kreatif & inovasi
dengan betul dan kemas. KBT- Mengenalpasti
Aktiviti : 1. Murid membaca teks. Sistem Bahasa-
2. Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Ayat tunggal dan
dalam buku tulis. Ayat majmuk
3. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam buku
tulis. BBB : Buku teks
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN EMK:


3 MULIA Tajuk : Saya Sihat Dan Bertenaga Nilai Murni :
4.00 – 5.00 Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons Hemah Tinggi,
BAHASA MALAYSIA Kandungan : Rasional, Berdikari,
Standard 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap Kasih Sayang,
Pembelajaran : (i) suruhan dan permintaan, dan Menjaga
(ii) silaan dan larangan Kebersihan Diri

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : KBT-


Pembelajaran : 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas. Sistem Bahasa-
1. Bersoaljawab mengenai tajuk Ayat tunggal dan
Aktiviti : 2. Murid mendengar dan mengecam sebutan. Ayat majmuk
3. Murid memahami dan menyebut ayat tunggal
4. Murid diberikan latihan sebutan secara berulang.
BBB :
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp. Buku teks

 PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA TERLIBAT DENGAN KEJOHANAN MSSD (K) KRIKET MENENGAH.