Anda di halaman 1dari 3

BAHASA BAHASA BAHASA

MELAYU MELAYU
MELAYU
TATABAHASA TATABAHASA
TATABAHASA
CG AHMADI CG AHMADI
CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
TATABAHASA TATABAHASA TATABAHASA

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
TATABAHASA TATABAHASA TATABAHASA
CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
TATABAHASA TATABAHASA TATABAHASA
CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
TATABAHASA TATABAHASA TATABAHASA

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI


BAHASA BAHASA BAHASA
MELAYU MELAYU MELAYU
(SENI (SENI (SENI
BAHASA) BAHASA) BAHASA)
CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(SENI (SENI (SENI
BAHASA) BAHASA) BAHASA)

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(SENI (SENI (SENI
BAHASA) BAHASA) BAHASA)
CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(SENI (SENI (SENI
BAHASA) BAHASA) BAHASA)
CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(SENI (SENI (SENI
BAHASA) BAHASA) BAHASA)

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI


BAHASA BAHASA
BAHASA
MELAYU MELAYU
MELAYU
(PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN)
(PEMAHAMAN)
CG AHMADI CG AHMADI
CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN)

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN)
CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN)

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI

BAHASA BAHASA BAHASA


MELAYU MELAYU MELAYU
(PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN) (PEMAHAMAN)

CG AHMADI CG AHMADI CG AHMADI